Skip to content

Arpajaislaki uudistuu

9.5.2022 10.46

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Arpajaislakiuudistuksen keskeinen sisältö kohdistuu Veikkaus Oy:n tuoton tuloutukseen ja sosiaali- ja terveysjärjestöille tarkoitetun valtionavustusmäärärahan tason siirtämiseen osaksi kehysvaikutteista valtion budjettia. Jatkossa myös sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille ja säätiöille kohdistettavan avustusmäärärahan tasosta päätettäisiin vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön menoeränä siinä missä muistakin ministeriön kuluista.

Jotta lakiuudistus ei heikentäisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, rahoituksen ennustettavuutta ja järjestöjen autonomiaa kansalaisyhteiskunnan toimijana, niin pidämme tärkeänä, että esimerkiksi valtiosihteeri Haapajärven johtamassa hankkeessa valmistellussa parlamentaarisessa yhteisymmärrysmuistiossa esitetystä parlamentaarisesta neuvottelukunnasta tulee säätää lailla tai asetuksella vuoden 2022 aikana.

Lakiesitysluonnoksen perusteluissa on tuotu vahvasti esiin se, että edunsaajilla on nähty olevan vahva intressi rahapelituottojen tason säilyttämiseen. SOSTEn näkemyksen mukaan vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kytkentä yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin on edistänyt monen yhteiskunnallisen tahon kiinnostusta rahapelaamiseen, rahapelipolitiikkaan ja sitä kautta haittojen ehkäisyyn laajemminkin.

Lakiesitysluonnoksen perusteluissa esitetään myös kaikkien Veikkauksen tuotoista avustusta saavien yhteisöjen edustuksen poistamista rahapeliasiain neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimii erityisesti rahapelitoimintaan liittyvien toimijoiden tiedonvaihdon kanavana. Myös yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että eri toimijoilla on mahdollisimman kattava ja ajantasainen käsitys rahapelijärjestelmän eri osa-alueista. Pelihaittajärjestöt ovat tärkeä toimija neuvottelukunnan toimialalla ja siksi niiden edustus neuvottelukunnassa on tärkeää. Niiden sulkeminen pois neuvottelukunnasta toimisi neuvottelukunnan tarkoitusperiä vastaan.

Lue lisää: SOSTEn lausunto arpajaislaista

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]