Skip to content

Avustusehdotus vuodelle 2021: Leikkauksia osattiin odottaa, mutta niiden suuruus yllätti

11.1.2021 11.00

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

SOSTE kysyi joulukuussa, miten STEAn avustusehdotus vuodelle 2021 kohteli SOSTEn jäseniä. Kahden päivän pikakyselyyn vastasi 126 SOSTEn jäsenyhteisöä eli 53% SOSTEn varsinaisista jäsenistä. Vaikka tiukka rahoitustilanne oli tiedossa ja leikkauksia osattiin odottaa, niiden suuruus ja kohdentuminen yllättivät.

Lähes puolet vastaajista yllättyi avustusehdotuksesta

44% kyselyn vastaajista kertoi yllättyneensä oman järjestönsä saamasta avustusehdotuksesta. Joka viides yllättyi yleisavustuksiin kohdistuvista leikkauksista ja joka toinen muihin avustuksiin kohdistuvista leikkauksista. Harmittamaan jäivät esimerkiksi hankehakemusten kielteiset päätökset ja hankkeissa syntyneiden tulosten juurruttamisen katkeaminen. Kielteisillä hankepäätöksillä on vaikutusta paitsi oman järjestön myös verkostokumppaneiden toimintaan.

Infograafi, jonka sisältö on selitetty tekstissä.

Leikkausten perustelut eivät tyydyttäneet kaikkia vastaajia. Joka neljäs vastaaja koki, että avustusehdotuksessa oli totutusta poikkeavia linjauksia. Vastausten perusteella esimerkiksi järjestön muu rahoitus tai varallisuus näyttäisi vaikuttavan aiempaa enemmän avustuspäätökseen. Vastaajat kokivat myös, että leikkauksen kohdentuvat epäoikeudenmukaisesti eri avustuksensaajiin eivätkä päätösten perustelut olleet linjassa järjestön saamien vaikuttavuusarviointien kanssa.

Tänä vuonna myönteisesti yllättyivät ne, joiden avustustaso pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin edellisenä vuonna tai avustustason leikkaus oli omasta näkökulmasta kohtuullinen.

Ymmärrystä rahoittajaa kohtaakin löytyy

Veikkauksen tuottojen lasku oli tiedossa hyvissä ajoin. Vaikka budjettiriihessä saatiinkin helpottavia uutisia lähes täydestä kompensaatiosta, moni osasi varautua aiempaa tiukempaan avustusehdotukseen. Viesti sumuisesta tulevaisuudesta otettiin todesta. Sumuisesta tulevaisuudesta kertoo myös se, että tänä vuonna ohjeellista avustussuunnitelmaa vuodelle 2023 ei saanut kukaan avustuksensaaja, vaan ohjeelliseksi avustussummaksi vuodella 2023 on merkitty nolla euroa.

Kyselyn vastaajista osa kokikin, etteivät leikkaukset tulleet yllätyksenä, vaan ne olivat STEAn syksyisten linjausten mukaisia. Vastauksissa ymmärrettiin, että tiukka rahoitustilanne ei ole rahoittajan vika. Osa oli tehnyt jo ennakoivia säästötoimenpiteitä leikkauksiin varautumiseksi.

Samalla toivottiin, että valtionavustusten tasosta tulevina vuosina saataisiin tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta toimintaa voidaan sopeuttaa ajoissa.

Viisi ohjenuoraa tulevaisuuden avustuspäätöksiin

Painopiste kyselyssä oli vuoden 2021 avustusehdotuksen analysoinnissa. Avoimissa vastauksissa pohdiskeltiin kuitenkin paljon myös tulevaisuutta. Pohdinnoista erottui viisi ohjenuoraa tulevaisuuden avustuspäätösten oikeudenmukaisuuden takaamiseksi:

  1. Avustuksia tulee tarkastella kriittisesti, mutta yhdenvertaisesti
  2. Avustustasojen perustelujen tulee olla selkeitä ja avoimia
  3. Vaikuttavuuden arvioinnin, kuten hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden, perusteita tulee selkeyttää
  4. Järjestöjen välisestä konkreettisesta yhteistyöstä pitää käynnistää keskustelu
  5. Avustusten perusteita, jakautumista eri tahoille ja leikkausten kohdentumista tulee selvittää ja seurata pitkällä aika välillä

Lataa lyhyt diaesitys kyselyn tuloksista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]

Uutinen

20.1.2021 15:33

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

Kansalaisyhteiskunta SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser. Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap […]

Uutinen

20.1.2021 15:07

SOSTEn liittokokous vaatii toimia yhteiskunnan jakautumisen estämiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn liittokokous muistuttaa, että kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita. Ne estävät yhteiskunnan jakautumista ja näköalattomuutta, mitkä voivat pahimmillaan johtaa väkivaltaisuuksiin ja ääriliikehdintään. Kaikilla poliittisilla puolueilla on vastuu siitä, että yhteiskunnallinen keskustelu ei ruoki vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välille. Päättäjiltä on osoitettava arvojohtajuutta ja ylläpidettävä kansakunnan eheyttä, mutta […]