Skip to content

Avustusehdotus vuodelle 2021: Leikkauksia osattiin odottaa, mutta niiden suuruus yllätti

11.1.2021 11.00

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

SOSTE kysyi joulukuussa, miten STEAn avustusehdotus vuodelle 2021 kohteli SOSTEn jäseniä. Kahden päivän pikakyselyyn vastasi 126 SOSTEn jäsenyhteisöä eli 53% SOSTEn varsinaisista jäsenistä. Vaikka tiukka rahoitustilanne oli tiedossa ja leikkauksia osattiin odottaa, niiden suuruus ja kohdentuminen yllättivät.

Lähes puolet vastaajista yllättyi avustusehdotuksesta

44% kyselyn vastaajista kertoi yllättyneensä oman järjestönsä saamasta avustusehdotuksesta. Joka viides yllättyi yleisavustuksiin kohdistuvista leikkauksista ja joka toinen muihin avustuksiin kohdistuvista leikkauksista. Harmittamaan jäivät esimerkiksi hankehakemusten kielteiset päätökset ja hankkeissa syntyneiden tulosten juurruttamisen katkeaminen. Kielteisillä hankepäätöksillä on vaikutusta paitsi oman järjestön myös verkostokumppaneiden toimintaan.

Infograafi, jonka sisältö on selitetty tekstissä.

Leikkausten perustelut eivät tyydyttäneet kaikkia vastaajia. Joka neljäs vastaaja koki, että avustusehdotuksessa oli totutusta poikkeavia linjauksia. Vastausten perusteella esimerkiksi järjestön muu rahoitus tai varallisuus näyttäisi vaikuttavan aiempaa enemmän avustuspäätökseen. Vastaajat kokivat myös, että leikkauksen kohdentuvat epäoikeudenmukaisesti eri avustuksensaajiin eivätkä päätösten perustelut olleet linjassa järjestön saamien vaikuttavuusarviointien kanssa.

Tänä vuonna myönteisesti yllättyivät ne, joiden avustustaso pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin edellisenä vuonna tai avustustason leikkaus oli omasta näkökulmasta kohtuullinen.

Ymmärrystä rahoittajaa kohtaakin löytyy

Veikkauksen tuottojen lasku oli tiedossa hyvissä ajoin. Vaikka budjettiriihessä saatiinkin helpottavia uutisia lähes täydestä kompensaatiosta, moni osasi varautua aiempaa tiukempaan avustusehdotukseen. Viesti sumuisesta tulevaisuudesta otettiin todesta. Sumuisesta tulevaisuudesta kertoo myös se, että tänä vuonna ohjeellista avustussuunnitelmaa vuodelle 2023 ei saanut kukaan avustuksensaaja, vaan ohjeelliseksi avustussummaksi vuodella 2023 on merkitty nolla euroa.

Kyselyn vastaajista osa kokikin, etteivät leikkaukset tulleet yllätyksenä, vaan ne olivat STEAn syksyisten linjausten mukaisia. Vastauksissa ymmärrettiin, että tiukka rahoitustilanne ei ole rahoittajan vika. Osa oli tehnyt jo ennakoivia säästötoimenpiteitä leikkauksiin varautumiseksi.

Samalla toivottiin, että valtionavustusten tasosta tulevina vuosina saataisiin tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta toimintaa voidaan sopeuttaa ajoissa.

Viisi ohjenuoraa tulevaisuuden avustuspäätöksiin

Painopiste kyselyssä oli vuoden 2021 avustusehdotuksen analysoinnissa. Avoimissa vastauksissa pohdiskeltiin kuitenkin paljon myös tulevaisuutta. Pohdinnoista erottui viisi ohjenuoraa tulevaisuuden avustuspäätösten oikeudenmukaisuuden takaamiseksi:

  1. Avustuksia tulee tarkastella kriittisesti, mutta yhdenvertaisesti
  2. Avustustasojen perustelujen tulee olla selkeitä ja avoimia
  3. Vaikuttavuuden arvioinnin, kuten hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden, perusteita tulee selkeyttää
  4. Järjestöjen välisestä konkreettisesta yhteistyöstä pitää käynnistää keskustelu
  5. Avustusten perusteita, jakautumista eri tahoille ja leikkausten kohdentumista tulee selvittää ja seurata pitkällä aika välillä

Lataa lyhyt diaesitys kyselyn tuloksista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.11.2021 10:25

Valtuustoaloitepohja: SOSTE kannustaa valtuutettuja varmistamaan järjestöjen toimintaedellytykset sote-uudistuksessa

Aluevaalit SOSTE on tehnyt kuntien valtuutettujen käyttöön valtuustoaloitepohjan, jonka avulla valtuutetut voivat vahvistaa omassa kunnassaan järjestötoiminnan mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. Nyt on tärkeä aika varmistaa, että tähän työ ei lopu tai siihen ei tule […]

Uutinen

19.11.2021 09:00

Vielä ei ole koronatilinpäätöksen aika

Kansalaisyhteiskunta Mitä kuuluu yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnalle koronan keskellä, kysyttiin SOSTEn Kansalaistoiminnan johtamisen verkostossa. Tapaamisessa pohdittiin kentän muutoksia kahden erilaisen järjestön Lihastautiliiton ja Suomen Punaisen Ristin kautta. Molempien järjestöjen kokemus oli se, järjestöissä eletään edelleen koronan keskellä eikä vielä ole varsinaisen koronatilinpäätöksen aika. Joitain oppeja on kuitenkin saatu. Yhdistykset ovat vasta palautumassa koronasta Monet vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset […]

Uutinen

15.11.2021 11:00

Vårdreformen orsakar osäkerhet kring organisationernas understöd i olika kommuner – ”Organisationerna når de mest sårbara”

Sote-uudistus En färsk undersökning visar att nästan hälften av kommunerna inte ännu vet, eller är osäkra på, hur de fortsätter med organisationernas understöd när vårdreformen förverkligats. Social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets uppgifter överförs i vårdreformen från kommunerna till välfärdsområdena från början av år 2023. Många finländska kommuner vet inte ännu hur de tänker fortsätta med organisationernas […]