Skip to content

Corona information

8.4.2020 11.00

Hyvinvointi ja terveys
KoronavirusHyvinvointi ja terveysPå svenska

Den senaste tiden har kantats av nyheter om den pågående COVID-19 epidemin, både i Finland och ute i världen. Helt naturligt har detta stundvis väckt oro och rädsla hos var och en.

Situationen har medfört förändringar, inte minst i den egna vardagen. Det viktigaste är att följa de direktiv som utfärdas av myndigheterna.
Vid behov är det möjligt att få råd och stöd från flera olika aktörer. Speciellt social- och hälsovårdsorganisationerna har ett brett utbud av stödtjänster som är tillgängliga för alla.

Läget har givetvis också inneburit utmaningar för organisationerna och deras verksamhetsförutsättningar.
För att svara på informationsbehovet har SOSTE inrättat en sida med aktuell information om alla dessa ämnen. Sidan, som uppdateras regelbundet, hittas på addressen https://www.soste.fi/koronavirus/.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

14.5.2020 14:31

Äntligen också coronastöd åt serviceproducerande vårdorganisationer

Finlands regering har idag dragit riktlinjen för ett nytt, branschoberoende, kostnadsstöd på grund av coronaviruset. I samma veva konstaterade regeringen att stödet också omfattar föreningar och stiftelser som idkar affärsverksamhet. ”Vi är verkligen nöjda över att man äntligen kommit till en lösning om stöd till serviceproducerande organisationer. SOSTE har sedan början av coronakrisen gjort påverkansarbete […]

Uutinen

14.5.2020 10:00

Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin

Lagen om tillfälligt undantag från aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, andelslagslagen, föreningslagen och vissa andra samfundslagar fastställdes den 30.4.2020 för att begränsa spridningen av coronaepidemin. Lagen underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta följande undantag till föreningslagen: Föreningens vårmöte kan hållas senast den 30.9.2020 utan att stadgorna hindrar detta Genom föreningens styrelses […]

Uutinen

12.5.2020 07:50

Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens arbetsgrupp för att hindra ökad ojämlikhet i återuppbyggnaden efter coronakrisen

Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med hög profil som ska förbereda återuppbyggnaden av samhället, hävandet av restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin, samt stärkandet av välmående och jämlikhet. Som arbetsgruppens ordförande fungerar SOSTEs fullmäktiges ordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen. Läs mer: ministeriernas beslut om tillsättandet av arbetsgruppen (pdf) […]