Skip to content

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Järjestöjen tuottamien palveluiden jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvattava

13.5.2020 10.09

Kansalaisyhteiskunta
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on jättänyt lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 20212024. Lausunnossa valiokunta korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan merkittävässä määrin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä, joiden toimintaa koronaepidemian aiheuttama tilanne on huomattavasti vaikeuttanut.  

”Järjestöt tuottavat mm. kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon palveluja ja asumispalveluja. Myös näitä kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan ostamia palveluja on poikkeusoloissa jouduttu keskeyttämään, mikä vaikeuttaa sekä asiakkaiden että järjestöjen tilannetta”, lausunnossa muistutetaan.

Valiokunta korostaa, että järjestöjen tuottamat palvelut kohdistuvat usein haavoittuvimmassa asemassa oleviin henkilöihin. Koronakriisin vaikutukset todennäköisesti lisäävät mielenterveys- ja muiden palvelujen tarvetta myös pidemmällä aikavälillä. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös tällaisten usein muussa kuin yhtiömuodossa toteutettujen palvelujen jatkuvuus ja toimintaedellytykset turvataan.

“On hienoa, että eduskunnassa sekä hallituspuolueiden että opposition edustajat näyttävät jakavan yhteisen huolen palveluita tuottavien järjestöjen selviytymisestä koronakriisistä. Myös valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt asiaan huomiota. Palveluntuottajajärjestöjen ahdinkoa on mahdollista helpottaa eduskunnassa lisäämällä järjestöjen tuki lisätalousarvioon. Itse olemme esittäneet 20 miljoonaa euroakorostaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.  

“Pitää ihmetellä, miksi asia tuntuu takkuavan hallituksen päässä, eikä päätöstä synny, vaikka eduskunnankin tahto on selvä”, Kiukas lisää.

Lue lisää: Palveluita tuottavien sote-järjestöjen työpaikat ja palvelut vaarassa – järjestöt tarvitsevat kipeästi oman tukipaketin

Valiokunnan lausuntoon Kokoomuksen kansanedustajien Mia Laihon ja Anna-Kaisa Ikosen jättämässä eriävässä mielipiteessä korostetaan myös järjestöjen merkitys monien sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisinä tuottajina.

Koronakriisistä selviämisessä ja kriisin jälkihoidossa matalan kynnyksen palvelut ovat keskeisessä asemassa ja järjestöjen osaamiselle ja niiden tarjoamille palveluille on tarvetta. Järjestöjen toimintaedellytykset ovat kuitenkin heikentyneet koronakriisin seurauksena, eikä järjestöille toistaiseksi ole kohdennettu erillistä tukea. Järjestöjen tuottamien palveluiden jatkuvuus on turvattava huolehtimalla sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytyksistä”, eriävässä mielipiteessä todetaan.

Lue lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]