Skip to content

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer på slutrakan – kommentera utkastet före den 2 maj

19.4.2018 8.00

Ruotsinkielinen
Ruotsinkielinen

En handbok om samarbete mellan landskapen och olika organisationer håller på att beredas. Den första versionen av handboken på finska har publicerats och kan kommenteras på webbplatsen Regionreformen.fi. Handboken riktar sig till tjänsteinnehavare och förtroendevalda som svarar för beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samt organisationsaktörer.

I handboken ingår en kort presentation av vilka möjligheter olika former av medborgarverksamhet ger ur landskapens och kommunernas synvinkel samt modeller för hur man kan bygga upp olika slags partnerskap mellan landskapet/kommunen och medborgarverksamhet. Handboken innehåller också rekommendationer till landskapens beredare.

Det första utkastet till handbok (på finska) finns på adressen: http://alueuudistus.fi/tiekartta/tuki-osallistumiseen-ja-vaaleihin

(en direkt länk till utkastet)

Redaktionen önskar kommentarer speciellt om det följande:

  • Tycker du att någon synvinkel saknas i handboken? Vilken?
  • Vilka rekommendationer vill du ge till landskapens beredare?
  • Har du andra ändringsförslag till handboken?

Handboken kan kommenteras fram till den 2 maj 2018. Kommentarerna ska skickas per e-post till matleena.pekkanen@pksotu.fi

Handboken bereds i ett samarbete mellan Finlands Kommunförbund, delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (Socialskyddsföreningen i Norra Karelen) och SOSTE Finlands social och hälsa rf. Handboken ges ut på finska och svenska som Kommunförbundets publikation. Av handboken kommer att finnas både en tryckt och en elektronisk version.

Ytterligare information:

Päivi Kurikka, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2509, paivi.kurikka@kuntaliitto.fi

Liisa Männistö, justitieministeriet/KANE, tfn 0295 150231, liisa.mannisto@om.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

30.1.2019 12:39

Framtidens grundskydd är smidigt och tror på människan

Grundskyddet är i behov av renovering men inte någons liv får bli värre av att reformerna brådskande framskrider. Vi kan t.ex. lära oss det av sotereformen att moderniseringen av komplexa system måste stegvis framskrida. Men revideringen ska avancera målmedvetet och vara baserad på en långsiktig vision. Detta arbete hinner inte i mål under en regeringsperiod, […]

Uutinen

29.1.2019 14:00

Färsk utredning: Beslutsfattarna önskar att nästa regering vidtar åtgärder som gynnar organisationerna   

Enligt en utredning som ges ut i dag anses organisationerna vara viktiga för en fungerande demokrati och ett fritt civilt samhälle. Den kommande regeringen måste förbättra frivilligorganisationernas verksamhetsförutsättningar och skriva in detta mål i regeringsprogrammet. Detta anser 82 procent av svarandena i en färsk utredning för vilken man intervjuade riksdagsledamöter, partisekreterare och tjänsteinnehavare vid ministerierna. […]

Artikkeli

Smidigt grundskydd – Social- och hälsovårdsorganisationernas riktlinjer för revidering av grundskyddet

Selkokielellä Suomeksi In English Läs hela boken på finska: Smidigt grundskydd – Social- och hälsovårdsorganisationernas riktlinjer för revidering av grundskyddet. Resumé Grundskyddets uppgift är att garantera alla människor rätten till ett gott och människovärdigt liv. Tryggandet av de grundläggande förutsättningarna för livet hör till samhällets basuppgifter på samma sätt som t.ex. tryggandet av äganderätten. Människorna vill […]