Skip to content

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Kävelykokouksia ja perheiden kanssa ulkoilua – korona mullisti sosiaalityön asiakkaiden palvelua

17.6.2020 8.29

Sosiaalibaro
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaSosiaalibarometri 2020Sosiaali- ja terveyspalvelutSosiaalibaro

Koronaepidemia näkyy sosiaalityön asiakkailla yksinäisyytenä sekä talouden- ja elämänhallinnan ongelmina. Tuoreen Sosiaalibarometri 2020:n mukaan eniten sosiaalityöntekijöitä huolettavat tukea tarvitsevat lapsiperheet, nuoret ja ihmiset, joiden elämäntilanteessa on monia ongelmia. Kasvokkaisten tapaamisten estyminen johti siihen, että asiakkaisiin on pidetty yhteyttä tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla. Lisäksi käyttöön on otettu uusia ratkaisuja ruoka- ja asiointiapuun.

Infograafi, jonka sisältö on tekstissä.

Koronaepidemia vaikeuttaa sosiaalityön asiakkaiden asiointia, kun palveluita keskeytettiin ja siirrettiin esimerkiksi verkkoon. Moni sosiaalityössä asioiva jäi varsin neuvottomana kotiin. Sosiaalityöntekijöiden mukaan asiakkaiden keskeisin ongelma koronaepidemian aikana on yksinäisyys, jonka nosti esiin jopa 45 prosenttia vastaajista. Myös asiakkaiden taloudelliset ja elämänhallinnan ongelmat huolettavat vastaajia.

Infograafi, jonka sisältö on tekstissä.

Jäävätkö korona-ajan uudet tukitoimet pysyviksi?

Sosiaalityössä tilanteeseen reagoitiin tehostamalla kotiin tarjottavaa tukea. Asiakkaille on myös soitettu ja hoidettu heidän asioitaan puhelimitse aiempaa useammin. Säännöllisillä puhelinsoitoilla pystytään tavoittamaan kotona olevia asiakkaita, kun toimistolla tapahtuva asiointi ei ole mahdollista.

Ruoka-avun tarpeen lisääntyessä sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ovat tehneet yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Koteihin viedään esimerkiksi ruokakasseja, lahjakortteja ja askartelutarvikkeita. Ruoka-, apteekki- ja kauppa-apuun liittyviä uusia käytäntöjä syntyi runsaasti.

Infograafi, jonka sisältö on tekstissä.

Pienemmissä kunnissa tutut verkostot ja vapaaehtoiset, kuten läheiset ja naapurit, täydentävät viranomaisten tarjoamaa apua. THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto katsoo, että nyt käyttöön otettuja työmenetelmiä voi hyödyntää tulevaisuudessakin.

”Sosiaalityön työmenetelmiä on kehitetty pitkään ja tietoa vaikuttavista menetelmistä on saatavilla varsin hyvin. Silti esimerkiksi jalkautuva ja etsivä työ tai etätyö eivät ole kovin laajasti käytössä. Usein vedotaan resursseihin ja organisaation käytäntöihin. Koronaepidemian aikana moni muutos tuli pakolliseksi, kun kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta oli luovuttava. On syytä pitää huolta, että toimiviksi havaituista työmenetelmistä ja toimintatavoista ei luovuta epidemian jälkeen”, Kivipelto sanoo.

”Sosiaalityöntekijät kokivat työkäytäntöjen kehittämisen hyvin myönteisenä. Koronan tuoma muutostarve avasi näkymän, jossa työtapoja voi ja piti muuttaa olosuhteita vastaavaksi. Tilanteen voi nähdä voimaannuttaneen työntekijöitä ja antaneen mandaatin tehdä työtä asiakkaiden tarpeesta lähtien,” THL:n erityisasiantuntija Pekka Karjalainen jatkaa.

Pienillä alueilla sosiaalityö reagoi nopeasti asiakkaiden muuttuneeseen tilanteeseen

Sosiaalityöntekijät näkevät lähes kaikkien asiakasryhmien palvelutarpeisiin vastaamisen myönteisimmin pienillä, alle 20 000 asukkaan, alueilla. Esimerkiksi lastensuojelun tarpeessa olevien lasten palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan selvästi parhaiten alle 20 000 asukkaan alueilla. Jopa 80 prosenttia pienten alueiden sosiaalityöntekijöistä ilmoitti, että palvelutarpeisiin on pystytty vastaaman joko hyvin tai melko hyvin. Vastaavasti keskikokoisilla alueilla näin ajattelee vain alle puolet ja suurilla alueilla enää 28 prosenttia sosiaalityöntekijöistä.

”Vastausten perusteella näyttää siltä, että myös asumisen tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin pienillä kuin suuremmilla alueilla”, lisää THL:n tutkija Erja Koponen.

Ainoa poikkeus on tukea tarvitsevien maahanmuuttajien palvelutarpeisiin vastaaminen, joka nähdään positiivisimmin suurilla, yli 200 000 asukkaan alueilla.

Esimerkkejä sosiaalityöntekijöiden avovastauksista korona-ajan yhteydenpitotavoista:

“Tänään olen menossa ensimmäistä kertaa lenkille asiakkaan ja sosiaaliohjaajan kanssa, päivittämään suunnitelmaa.”

“Olen kannatellut psyykkisesti huonokuntoisia asiakkaita puhelinsoitoilla, jotta olen saanut tietää, että ovat ylipäätänsä hengissä ja jotenkin saavat arkensa sujumaan.”

“Chat-palvelun aukioloajan lisääminen, psykiatrinen sairaanhoitaja vastaamassa chat-palveluun tarvittaessa.”

“Hakemuksissa näkyy koronatilanne niin, että on tullut velkaantuneiden, työttömäksi jääneiden hakemuksia. Odotamme sumaa vuokravelkojen jne. osalta kesälle/syksylle.”

“Teams-neuvottelun kasvokkaisen kohtaamisen sijaan. Kaikki asiakkaat eivät halua kohdata kasvokkain sairastumisen pelossa, joten sähköiset palaverit ovat olleet hyviä.”

Sosiaalibarometri 2020 julkaistaan kokonaisuudessaan 3.7. Sosiaalibarometri on toteutettu SOSTEn ja THL:n yhteistyönä.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Uutinen

25.6.2020 07:58

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Korona heikensi vaikeasti työllistyvien palveluja

Pitkäaikaistyöttömillä, osatyökykyisillä ja iäkkäillä työttömillä työnhakijoilla oli Sosiaalibarometri 2020 tuoreiden tulosten mukaan eniten vaikeuksia saada tarvitsemaansa työ- ja elinkeinotoimiston (TE) palvelua koronaepidemian aikana. Kyselyssä TE-toimistojen johdosta 47 prosenttia arvioi, että pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeisiin vastattiin huonosti tai melko huonosti. Uusien lomautettujen kohdalla näin arvioi vain seitsemän prosenttia vastanneista. ”Lomautusten räjähdysmäisen kasvun myötä TE-palvelun resurssit kohdistettiin uusien työnhakijoiden […]