Skip to content

Förebyggande åtgärder mot penningspelskador absolut nödvändiga

5.9.2019 11.58

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Veikkaus Ab meddelade igår om betydande utvecklingsåtgärder, vars syfte är att stärka företagets ansvarstagande. SOSTE stöder förslagen och ser deras förverkligande som ytterst viktiga för att förebygga penningsspelskador. Ansvarstagande är en hörnsten i ett monopolsystem.

”Lyckligtvis håller problem orsakade av penningspel på att minska i Finland och den här trenden bör stärkas. Systemet bör utvecklas så att den som spelar penningspel kan sätta gränser för sitt spelande och får vid behov vård för ett eventuellt spelproblem”, konstaterar SOSTE:s styrelseordförande Jukka Tahvanainen.

Stävjandet av skadorna bör baseras på metoder som konstaterats vara effektiva. Om man lyckas minska på skadorna så är det acceptabelt att det också leder till minskade spelintäkter och således också minskade bidrag.

”Då intäkterna minskar måste organisationernas minskande bidrag kompenseras, till exempel genom att sänka på lotteriskatten”, föreslår SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.11.2019 10:36

Järjestöjen kunta-avustukset vaarassa kuntien talousahdingon vuoksi

Hälyttävät uutiset eri puolilta Suomea kertovat, että järjestöavustukset ovat vaarassa, kun kunnissa ja kuntayhtymissä joudutaan kääntämään kaikki kivet säästöjen löytämiseksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kertoi lopettavansa ensi vuonna ei-lakisääteisten toimintojen joukossa myös järjestöavustukset. Toimet liittyvät kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelmaan 2019–2023. Samansuuntaisia uutisia kuuluu muualtakin Suomesta. ”Samaan aikaan kun kuntien peruspalvelut odottavat vahvistamistoimia, kuntien pitäisi menestyä […]

Uutinen

11.11.2019 15:35

SOSTEn kyselyn tulos: Järjestöt haluavat ESR-rahoitukselta joustavuutta ja rakennerahasto-ohjelmilta strategisuutta

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansalliseen toteutukseen liittyvä rakennerahastojen ohjelmavalmistelu on ollut käynnissä reilun vuoden. SOSTE kysyi järjestöiltä kokemuksia rakennerahasto-ohjelmista ja erityisesti ESR-rahoituksesta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansalliseen toteutukseen liittyvä rakennerahastojen ohjelmavalmistelu on ollut käynnissä reilun vuoden työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Valmista pitäisi tulla niin, että uusi ohjelmakausi pääsisi starttaamaan vuoden 2021 alusta. Ohjelmasisältöjen valmistelun rinnalla […]

Uutinen

30.10.2019 16:05

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds

Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds. I regeringen Rinnes reform av social- och hälsovården ska basservicen stärkas och mer vikt föras över på förebyggande arbete. Målet är att säkerställa att tjänsterna svarar mot människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att […]