Skip to content

Förebyggande åtgärder mot penningspelskador absolut nödvändiga

5.9.2019 11.58

Kansalaisyhteiskunta
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Veikkaus Ab meddelade igår om betydande utvecklingsåtgärder, vars syfte är att stärka företagets ansvarstagande. SOSTE stöder förslagen och ser deras förverkligande som ytterst viktiga för att förebygga penningsspelskador. Ansvarstagande är en hörnsten i ett monopolsystem.

”Lyckligtvis håller problem orsakade av penningspel på att minska i Finland och den här trenden bör stärkas. Systemet bör utvecklas så att den som spelar penningspel kan sätta gränser för sitt spelande och får vid behov vård för ett eventuellt spelproblem”, konstaterar SOSTE:s styrelseordförande Jukka Tahvanainen.

Stävjandet av skadorna bör baseras på metoder som konstaterats vara effektiva. Om man lyckas minska på skadorna så är det acceptabelt att det också leder till minskade spelintäkter och således också minskade bidrag.

”Då intäkterna minskar måste organisationernas minskande bidrag kompenseras, till exempel genom att sänka på lotteriskatten”, föreslår SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

15.5.2020 12:02

SOSTE Hetemäen työryhmälle: Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset varmistettava

Järjestötoiminta ja järjestöjen auttamistoiminta varmistavat ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja huomioi ne ihmisryhmät, joihin julkiset palvelut eivät yllä. SOSTEn mukaan kuntia tulisi kannustaa järjestölähtöisen auttamistoiminnan avustamiseen. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset on varmistettava sekä paikallisella, että alueellisella tasolla. ”Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen kannustamiseen. Järjestöt voivat ottaa koppia osattomuuden uhreista vain, jos niillä on […]

Uutinen

14.5.2020 14:31

Äntligen också coronastöd åt serviceproducerande vårdorganisationer

Finlands regering har idag dragit riktlinjen för ett nytt, branschoberoende, kostnadsstöd på grund av coronaviruset. I samma veva konstaterade regeringen att stödet också omfattar föreningar och stiftelser som idkar affärsverksamhet. ”Vi är verkligen nöjda över att man äntligen kommit till en lösning om stöd till serviceproducerande organisationer. SOSTE har sedan början av coronakrisen gjort påverkansarbete […]