Skip to content

Framtiden för organisationernas finansiering måste säkras nu

16.4.2021 13.08

På svenska
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

Penningspelverksamhetens intäkter sjunker. Det har en stor betydelse för den sociala välfärdens och hälsans, idrottens och ungdomens, kulturens och konstens samt vetenskapens verksamhetsförutsättningar. Över 10o social- och hälsovårdsorganisationer lämnade idag in ett yrkande till regeringen för att framtiden för organisationernas verksamhet varaktigt löses med respekt för organisationernas autonomi under regeringens halvtidsöverläggning. 

Social- och hälsovårdsorganisationerna har en stor oro över framtiden. Vi understöder inte att organisationernas finansiering flyttas direkt till statens budget. Detta ökar på organisationernas osäkerhet och försvårar långsiktig planering. Budgetfinansiering skulle dessutom i värsta fall öka den politiska styrningen av medborgarverksamhet och försvaga autonomin” påminner SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas.  

Organisationerna har haft en stor betydelse i byggnadstalkot för det finländska välfärdssamhället under tiotals år. Hjälpverksamheten på gräsrotsnivå har senast visat sin styrka under coronakrisen, när den har stöttat och hjälpt människor i svagare positioner, som utan organisationernas hjälp skulle ha lämnat ensamma. 

Organisationernas betydelse betonas alltid i festtalen. Organisationerna, de aktiva och de frivilliga lyfts upp på piedestalen och man berättar hur viktigt deras arbete med att stöda de svagare i samhället är. Nu behövs ett förverkligande av festtalen av regeringen. Samhället har inte råd med att förlora arbetet som organisationerna gör. Därför måste regeringen göra lösningar som tryggar organisationernas självständiga verksamhetsmöjligheter också i framtiden”, vädjar Vertti Kiukas.   

Yrkandet på finska: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vetoomus – Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt.

Mera information ger generalsekreterare Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

1.7.2021 14:00

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki. SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä […]

Uutinen

28.6.2021 09:59

Valtionavustustoiminnan kehittämisessä edettävä mahdollisimman ripeästi – kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

Kansalaisyhteiskunta Valtionavustusten hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke vastaa jo vuosia sitten tunnistettuun uudistustarpeeseen. Toimivat avustuskäytännöt ovat elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja demokratian peruspilareita. Uudistus on iso ja se tulee kokonaisuudessaan koskemaan yli 50 valtionapuviranomaisen toimintaa. Nyt julkaistun raportin esitykset yhdenmukaistamisesta kohdistuvat pääasiassa stm:n ja okm:n jakamia […]

Uutinen

22.6.2021 13:00

Valkoisen Ruusun kunniamerkki Anne Knaapille ja Markku Virkamäelle

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn varapääsihteeri, johtaja Anne Knaapilla on taustallaan pitkä ja monipuolinen ura suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan parissa. Hän on toiminut uransa aikana lähes kaikilla sosiaali- ja terveyspolitiikan sektoreilla niin perustyön, johdon kuin luottamusjohdonkin tehtävissä. Tällä hetkellä Knaapi työskentelee SOSTEssa suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestökentän hyväksi. Pitkän uransa aikana Knaapi on saanut myös kansalta luottamuksen toimia kansanedustajana vuosina […]