Skip to content

Framtiden för organisationernas finansiering måste säkras nu

16.4.2021 13.08

På svenska
AvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

Penningspelverksamhetens intäkter sjunker. Det har en stor betydelse för den sociala välfärdens och hälsans, idrottens och ungdomens, kulturens och konstens samt vetenskapens verksamhetsförutsättningar. Över 10o social- och hälsovårdsorganisationer lämnade idag in ett yrkande till regeringen för att framtiden för organisationernas verksamhet varaktigt löses med respekt för organisationernas autonomi under regeringens halvtidsöverläggning. 

Social- och hälsovårdsorganisationerna har en stor oro över framtiden. Vi understöder inte att organisationernas finansiering flyttas direkt till statens budget. Detta ökar på organisationernas osäkerhet och försvårar långsiktig planering. Budgetfinansiering skulle dessutom i värsta fall öka den politiska styrningen av medborgarverksamhet och försvaga autonomin” påminner SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas.  

Organisationerna har haft en stor betydelse i byggnadstalkot för det finländska välfärdssamhället under tiotals år. Hjälpverksamheten på gräsrotsnivå har senast visat sin styrka under coronakrisen, när den har stöttat och hjälpt människor i svagare positioner, som utan organisationernas hjälp skulle ha lämnat ensamma. 

Organisationernas betydelse betonas alltid i festtalen. Organisationerna, de aktiva och de frivilliga lyfts upp på piedestalen och man berättar hur viktigt deras arbete med att stöda de svagare i samhället är. Nu behövs ett förverkligande av festtalen av regeringen. Samhället har inte råd med att förlora arbetet som organisationerna gör. Därför måste regeringen göra lösningar som tryggar organisationernas självständiga verksamhetsmöjligheter också i framtiden”, vädjar Vertti Kiukas.   

Yrkandet på finska: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vetoomus – Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt.

Mera information ger generalsekreterare Vertti Kiukas.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

4.5.2021 10:12

Kyselytutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä

Sote-järjestöt Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta. Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2021 toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 120 […]

Uutinen

30.4.2021 13:47

Kehysriihen työllisyyslinjauksissa yllättävän paljon hyvää, jotain epäselvää ja jonkin verran tehtävää

Kansalaisyhteiskunta SOSTE näkee hallituksen kehysriihipäätösten työllisyyslinjaukset pääosin onnistuneina. Korkeampaa työllisyyttä ei haeta työttömien asemaa heikentämällä, vaan investoimalla työkykyyn, osaamiseen sekä osatyökykyisten työllisyyden parantamiseen muun muassa palkkatuettua työtä lisäämällä. ”Valitut toimet ovat hyvinvointitalousajattelun mukaisia, ja niissä työllisyyden nostoon pyritään ihmisiä tukemalla, ei rankaisemalla. Hallitus on tunnistanut ne vaikeasti työllistyvät, joita tukemalla yhä useampi voi siirtyä pysyvästi työllisiksi […]

Uutinen

29.4.2021 21:42

SOSTE: Järjestöjen rahoituksen turvaaminen tärkeämpää kuin koskaan – koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä

Kansalaisyhteiskunta Hallitus päätti tänään kehysriihessään järjestörahoituksen tulevaisuudesta seuraavalle kahdelle vuodelle. Veikkauksen tuottojen on arvioitu laskevan ensi vuonna noin 300 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa merkittävästi sote-järjestöjen, tieteen, taiteen, kulttuurin, nuorison ja liikunnan toimintaedellytyksiin. SOSTE pitää tärkeänä, että hallitus teki riihessä päätöksen kompensoida tätä pudotusta kehysvaikutteisista budjettivaroista vuoden 2022 osalta 200 miljoonalla ja vuoden 2023 osalta 175 miljoonalla […]