Skip to content

Framtidens grundskydd är smidigt och tror på människan

30.1.2019 12.39

Perusturva
På svenskaPerusturvaToimeentulo

Grundskyddet är i behov av renovering men inte någons liv får bli värre av att reformerna brådskande framskrider. Vi kan t.ex. lära oss det av sotereformen att moderniseringen av komplexa system måste stegvis framskrida. Men revideringen ska avancera målmedvetet och vara baserad på en långsiktig vision. Detta arbete hinner inte i mål under en regeringsperiod, säger SOSTE generalsekreterare Vertti Kiukas.

SOSTEs fullmäktige satte för ett par år sedan upp målet att, i samarbete med medlemmarna, utarbeta en plan att utveckla socialskyddet. Resultatet har publicerats både i tryck och på webben. Social och hälsovårdsorganisationerna vill vara med och utveckla socialskyddssystemet så att det så bra som möjlighet beaktar olika levnadssituationer och fungerar smidigt och flexibelt då levnadssituationen förändras. Förslaget utgår från tron på människan: hennes vilja och förmåga att välja lösningar som för livet vidare och vilka systemet möjliggör. SOSTEs förslag till ett smidigare grundskydd är:

  1. revideringen av grundskyddet inleds omedelbart och görs stegvis
  2. grundskyddets nivå höjs långsiktigt
  3. målet är ett tydligt system med tanke på individen
  4. förenklingen av förmånssystemet inleds genom att förenhetliga åldersgränser samt familje-och inkomstbegreppen
  5. målet är ett smidigt grundskydd i förändrade levnadssituationer
  6. smidigt grundskydd är en välfärdsinvestering

I publikationen (pdf) hittar du också förordet och sammanfattningen på svenska och engelska.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.12.2019 15:10

SOSTEs penningspelpolitiska program publicerat på svenska

SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. I beredningen har SOSTE hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskar SOSTE de nuvarande penningspelpolitiska problemen och presenterar metoder att förebygga spelskador och åtgärda spelproblem. […]

Uutinen

25.11.2019 14:58

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus Ylen Köyhyyden anatomia -juttukokonaisuudesta

Köyhyyden anatomia – tältä näyttää suomalainen köyhyys tilastoissa -kokonaisuus sisältää tilastojen ja tutkimustiedon lisäksi kolme videota köyhän elämästä Suomessa. Jutun on tehnyt toimittaja Seppo Heikkinen ja videot ohjaaja-käsikirjoittaja Sami Kieksi. Kunniamaininnalla Kunnioittavasti köyhyydestä -raati huomioi Sanna Puhton artikkelin Kotiliedessä ja Asta Lepän artikkelin Kotivinkin sivuilla. Köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati kiittää Ylen juttukokonaisuutta laajuudesta, perusteellisuudesta […]

Uutinen

4.11.2019 13:00

Vuokrarästejä, vaikeita valintoja ja toivottomuutta – pienituloisen oltava sinnikäs ja perehtynyt pärjätäkseen

Sosiaalibarometrin 2019 tulokset kertovat karua kieltä sosiaaliturvajärjestelmän kitsaudesta silloin, kun ihmisen toimeentulo on niukimmillaan. Perusturvan* taso on tällä hetkellä riittämätön: moni joutuu anomaan harkinnanvaraista toimeentulotukea, vaikka sen tulisi olla viimeinen oljenkorsi eikä paikata ensisijaisten etuuksien alhaista tasoa. Perusturvalla elävien ihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset pitävät yhtenä ratkaisuna ensisijaisten etuuksien tason nostoa. Tätä mieltä oli 73 % […]