Skip to content

Hallitukselta tärkeitä panostuksia energiaomavaraisuuteen, mutta ilmastotoimet ottavat takapakkia jakeluvelvoitteen alentamisen myötä

8.4.2022 11.28

Hyvinvointi ja terveys
Hallitusohjelma ja budjettiilmastonmuutosHyvinvointi ja terveys

SOSTEn ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Simo Rissanen

Varautumisen ministerityöryhmä tiedotti toimenpiteistä koskien energiaomavaraisuuden turvaamista, vihreän siirtymän investoinneista sekä polttoaineen jakeluvelvoitetta. Toimenpiteet sisältävät muun muassa terminaalilaivan yhteishankinnan Viron kanssa, noin 350 miljoonan euron investoinnit sekä bensan hintaa 12 sentillä laskevan väliaikaisen jakeluvelvoitteen alentamisen. Jakeluvelvoite lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä. 

“On tärkeää, että hallitus toimii aktiivisesti energiaomavaraisuuden turvaamiseksi sekä vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Valtiolla on mahdollisuus tukea innovaatioita ja vihreää kasvua omilla investoinneillaan, jotka edistävät myös yksityisen sektorin ilmastotoimia sekä esimerkiksi uusia innovaatioita”, korostaa SOSTEn ilmastoasioista vastaava erityisasiantuntija Simo Rissanen. 

SOSTE kritisoi päätöstä jakeluvelvoitteen alentamista, joka laskee polttoaineen hintaa kautta linjan, eikä kohdennu tarveperustaisesti esimerkiksi kuljetusalalle tai pienituloisille. Samalla päätös heikentää Suomen ilmastotoimia. Vaikka autoilua perustellaan monissa tilanteissa pakolla, oli esimerkiksi liikenneviraston mukaan vuonna 2016 suomalaisten automatkoista yli 40 % alle 5 km mittaisia ja yli neljäsosa alle 3 km mittaisia. Nyt autoilun kustannusten alentaminen kohdentuu myös sellaisiin matkoihin, joita ei ole välttämätöntä kulkea omalla autolla.  

Toimiin sisältyy myös omavaraisuuden vahvistaminen muun muassa turpeen ja metsähakkeen avulla. Tuotannon vahvistamisen ohella energiaomavaraisuutta voidaan edistää kuitenkin myös energiankulutusta vähentämällä, kuten sisälämpötiloja laskemalla.

“Vaikka SOSTE on vahvasti oikeudenmukaisen ilmasto- ja energiapolitiikan puolella, on toimien myös oltava oikein kohdennettuja ja tarkoituksenmukaisia. Isolla osalla suomalaisista on kohtuullisen hyvä mahdollisuus vähentää omassa arjessaan energiankulutusta. Näihin toimiin kannustaminen osana omavaraisuuden vahvistamista ei ole oikeudenmukaisen siirtymän vastaista”, painottaa Rissanen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2022 05:59

Sosiaalibarometri: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ vaarassa hyvinvointialueilla – osa ihmisistä jäämässä katveeseen

Sosiaalibaro Tuoreen Sosiaalibarometrin 2022 mukaan peräti kolmannes kuntien sote-johtajista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreista näkee riskin, että joidenkin väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ heikkenee hyvinvointialueiden käynnistyessä. 2023 alussa vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Vastaajien mukaan vastuunjako ja yhteistyön rakentuminen käytännössä ovat vielä epäselvät. Eniten vastaajat kantoivat huolta ikääntyneistä, erityisesti […]

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

10.5.2022 12:00

Kelan kuntoutusta kehitetään vuoropuhelussa järjestöjen kanssa – järjestöjen Kela-kyselyn ehdotusten käsittely jatkuu

Hyvinvointi ja terveys SOSTE pyysi loppuvuodesta 2021 järjestöiltä ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Vastauksia saatiin runsaasti. Kysely käynnisti prosessin, jossa SOSTE jäsenjärjestöineen on käynyt Kelan kanssa kehittävää vuoropuhelua useammasta eri sisältöteemasta. Huhtikuussa oli vuorossa kuntoutusta koskevien kehittämisehdotusten käsittely. Lue lisää: Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa monipuolisia sisältöjä Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa toivottiin mm. pidempiä etuuspäätöksiä vakiintuneissa tilanteissa, […]