Skip to content

Hallituksen ehdotusta työnhakuvelvollisuudesta selkeytettävä erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osalta

26.10.2021 11.59

Toimeentulo
ToimeentuloTyöllisyys

SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen osallistui tänään Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemiseen hallituksen esityksestä niin kutsutusta pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista. Kuulemistilaisuudessa SOSTE korosti erityisesti työnhakuvelvollisuuteen liittyviä huolia. SOSTE pitää ehdotusta työttömän työnhakijan kannalta sekavana ja vaikeaselkoisena ja pitää tarpeellisena sääntelyn tarkentamista erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla.

Työnhakuvelvollisuuden tulee huomioida työttömän työnhakijan tosiasiallinen työkyky

SOSTE katsoo, että työnhakuvelvollisuudessa tulee huomioida työnhakijan tosiasiallinen työkyky ja esittää, että työkykyään vastaavaa osa-aikatyötä tekevälle osatyökykyiselle ei tule asettaa määrällistä työnhakuvelvollisuutta. Työllistyminen osa-aikaiseen työhön voi olla osatyökykyiselle toimivin ja paras mahdollisuus osallistua työmarkkinoille. Tällöin ei ole mitään syytä asettaa henkilölle uusia määrällisiä velvollisuuksia hakea useita työpaikkoja.

SOSTE mielestä hallituksen esityksessä ei oteta riittävällä tavalla huomioon työttömien työnhakijoiden yksilöllisiä elämäntilanteita ja olosuhteita. Työttömyysturvan piirissä on tosiasiallisesti työkyvyttömiä henkilöitä, joilla ei ole realistista mahdollisuutta työllistymiseen. Siitä huolimatta hallituksen esityksessä esitetään, että TE-toimisto voi katsoa työnhakijan työkykyiseksi, jos hakijan on saanut hylätyn päätöksen haettuun työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Yli 40 % hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista saa neljän vuoden sisällä myönteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Tämä kertoo, että tuorettakaan työkyvyttömyyseläkepäätöstä ei voida pitää erillisen työkyvyn arvioinnin tarpeettomaksi tekevänä tietona työkyvyttömyydestä. SOSTE esittää, että kyseinen kohta poistetaan lakiesityksen perusteluista.

Lue lisää: SOSTEn lausunto valiokunnalle (pdf)

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.11.2021 10:51

Hyvinvointi-investointeja tarvitaan: Nuorten tilanne ja mielenterveys huolettavat eniten

Hyvinvointitalous SOSTE seuraa jatkuvasti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Tavoitteena on ymmärtää, miten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset Suomessa kehittyvät. Ennen kaikkea tavoitteena on hahmottaa sitä, millaisia hyvinvointia tukevia panostuksia ja millaista toimintaa tarvitaan juuri nyt mahdollisiin hyvinvointivajeisiin vastaamiseksi. Eli toisin sanoen: millaisille hyvinvointi-investoinneille on tarvetta. Kuluvalla hallituskaudella SOSTE on seurannut erityisesti sellaisia indikaattoreita, jotka kuvaavat nuorempien […]

Uutinen

26.10.2021 07:00

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Ratkaiseeko digitalisaatio sosiaaliturvan monimutkaisuuden?

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaaliturva näyttäytyy asiakkaille monimutkaisena ja vaikeasti aukeavana kokonaisuutena. Tänään 26.10. käynnistyvillä SOSTEn Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 2021 pureudutaan muun muassa digitalisaation mahdollisuuksiin ratkaista sosiaaliturvan monimutkaisuutta. Tietohallintopäällikkö Markku Heinäsenaho (STM) kuvaa esityksessään teknologian mahdollisuuksia osana sosiaaliturvauudistusta. Sosiaaliturvaa pidetään yleisesti monimutkaisena, mutta mistä tämä monimutkaisuus syntyy? Mitä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ja missä menee sen hyödyntämisen rajat? ”Sosiaaliturvaa […]

Uutinen

25.10.2021 13:09

Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla on moninaista osaamisen tuottamista ja vastaa monenlaisiin yksilöllisiin tarpeisiin

Työllisyys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on julkaissut selvitysraportin, jossa tarkastellaan osaamisen kehittämistä välityömarkkinoilla. Raportti liittyy Sitran Osaamisen aika -hankkeeseen, jossa haluttiin selvittää myös sitä, mitä osaamisen kehittäminen laajasti ottaen voi yhteiskunnalle tuottaa. SOSTEn julkaisussa tähän kysymykseen haetaan vastausta välityömarkkinoiden näkökulmasta. Raportin ovat laatineet Päivi Rouvinen-Wilenius, Iina Santamäki ja Jussi Ahokas. Raportti laajentaa kirjoittajien keväällä […]