Skip to content

Hallituksen osatyökykyisiin kohdistamat työllisyyspaketin toimet jäävät vielä lupauksen tasolle

18.9.2019 14.35

Työllisyys
Hallitusohjelma ja budjettiOsatyökykyisetSosiaalibaroToimeentuloTyöllisyys

Hallituksen eilen julkaisema työllisyyspaketti sisälsi paljon hyviä aikeita, mutta vähäisesti konkretiaa. 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää ratkaisujen löytämistä heikossa työmarkkina-asemassa olevien moninaisiin tilanteisiin. Puolet Sosiaalibarometrin vastaajista arvioi osatyökykyisten työttömyyden erittäin tai melko suureksi ongelmaksi alueellaan.

SOSTE on selvittänyt sosiaali- ja terveysjohtajien, TE-johtajien sekä Kelan johdon näkemyksiä työllisyydestä Sosiaalibarometrissa. Vuoden 2019 alussa noin puolet Sosiaalibarometrin vastaajista arvioi osatyökykyisten työttömyyden erittäin tai melko suureksi ongelmaksi alueellaan. Etenkin TE-johto on huolissaan tilanteesta, sillä lähes kolme neljästä pitää osatyökykyisten työttömyyttä mittavana ongelmana.

Osatyökykyisiä ja muita heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia varten tulisi barometriin vastanneiden TE- ja sote-johtajien mielestä räätälöidä tarvelähtöinen palvelukokonaisuus ja suunnata heille palkkatukea nykyistä enemmän.

“Erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa oleville palkkatukeen panostaminen on hyvä uutinen. Palkkatuki madaltaa rekrytointikynnystä ja helpottaa pääsyä työelämään. Jos palkkatuki on ihmiselle sopiva tuen muoto välityömarkkinoilla, teknisten tai resursseihin liittyvien rajoitteiden ei pitäisi estää palkkatuen myöntämistä. Tätä visiota kohti hallituksen on kuljettava jatkossakin”, toteaa SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas.

Budjettiriihen esityksen mukaan palkkatukeen kytketään mm. osaamistarpeiden tunnistaminen, osaamisen kehittäminen sekä tarvittaessa työhönvalmennus. Muutokset ovat hyviä, mutta niihin varattuja resursseja ei ole vielä yksilöity. Kolmannen sektorin palkkatuen uudistaminen tulee myös resursoida ja uudistaminen tulee tehdä yhteistyössä järjestöjen kanssa.

“Palkkatuki auttaa erityisesti henkilöitä, joille järjestötyöpaikka, jossa on tarjolla myös valmentavaa tukea, on paras tapa työllistyä. Järjestöillä on vahvaa kokemuksellista osaamista pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten tukemisessa. Aktiivinen tuki on usein edellytys vaikeimmin työllistyvien osaamisen vahvistumiselle, työelämävalmiuksien kohenemiselle sekä itsetunnon paranemiselle”, arvioi SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Hallitus käynnistää toimia työkyvyn tunnistamiseksi, palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi ja työkykypalveluiden kehittämiseksi. Nämä kaikki ovat SOSTEn jo pitkään kannattamia toimenpiteitä. Työkykyohjelma vaatii kuitenkin vielä konkretisoimista. Tarpeeseen nähden budjettiin varatut resurssit ovat myös vaatimattomat. Mitä laajemmin osatyökykyisten tilanne ja tuen tarve tunnistetaan, sitä tehokkaammin heidän työllistymistään voidaan jatkossa parantaa. Myös järjestöillä on osaamista ja halua työllistää osatyökykyisiä, tuottaa heille valmennuspalveluita sekä tarjota muuta tukea.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.11.2019 14:58

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus Ylen Köyhyyden anatomia -juttukokonaisuudesta

Köyhyyden anatomia – tältä näyttää suomalainen köyhyys tilastoissa -kokonaisuus sisältää tilastojen ja tutkimustiedon lisäksi kolme videota köyhän elämästä Suomessa. Jutun on tehnyt toimittaja Seppo Heikkinen ja videot ohjaaja-käsikirjoittaja Sami Kieksi. Kunniamaininnalla Kunnioittavasti köyhyydestä -raati huomioi Sanna Puhton artikkelin Kotiliedessä ja Asta Lepän artikkelin Kotivinkin sivuilla. Köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati kiittää Ylen juttukokonaisuutta laajuudesta, perusteellisuudesta […]

Uutinen

4.11.2019 13:00

Vuokrarästejä, vaikeita valintoja ja toivottomuutta – pienituloisen oltava sinnikäs ja perehtynyt pärjätäkseen

Sosiaalibarometrin 2019 tulokset kertovat karua kieltä sosiaaliturvajärjestelmän kitsaudesta silloin, kun ihmisen toimeentulo on niukimmillaan. Perusturvan* taso on tällä hetkellä riittämätön: moni joutuu anomaan harkinnanvaraista toimeentulotukea, vaikka sen tulisi olla viimeinen oljenkorsi eikä paikata ensisijaisten etuuksien alhaista tasoa. Perusturvalla elävien ihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset pitävät yhtenä ratkaisuna ensisijaisten etuuksien tason nostoa. Tätä mieltä oli 73 % […]

Uutinen

11.10.2019 09:27

Socialbarometern 2019 publiserad

Den nyss publicerade Socialbarometern 2019 behandlar ojämlikhet samt den grundtrygghet och det grundläggande utkomststöd som är centrala för människor i svåra livssituationer, stödjandet av deltidsarbetsföra och metoder att förbättra sysselsättningen. Därtill beskrivs reformen av social- och hälsovårdstjänster samt rehabilitering. Läs om resultaten och SOSTE: s rekommendationer på finska och diskutera på Twitter under hashtaggen #sociaalibaro.