Skip to content

Höstens M/S SOSTE 2020 har inhiberats

16.6.2020 14.02

M/S SOSTE
JärjestöilleM/S SOSTEPå svenska

SOSTE har beslutat att inhibera M/S SOSTE 2020-evenemanget. Beslutet har fattats på grund av höstens osäkra situation med coronapandemin.

De anmälningar som gjorts till kryssningen annulleras och betalda deltagaravgifter returneras i sin helhet från resebyrå Matkapojat ab.

Om du har frågor

  • om enskilda resebokningar eller gruppbokningar, ta kontakt med ryhmat.tampere@matkapojat.fi eller tel. 010 2323200 gärna senast 26.6
  • om utställningar, informationspaket, andra partnerskap eller programmet, ta kontakt med mssoste@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.9.2020 08:43

Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

Sote-uudistus I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den. ”Den effektivaste delen […]

Uutinen

9.9.2020 10:07

Verktyg för organisationer till att förebygga penningspelsskadeverkningar

Kansalaisyhteiskunta SOSTE har idag publicerat en anvisning för vårdorganisationerna gällande förebyggande av spelskadeverkningar. Anvisningens målsättning är att öka på medlemsorganisationernas kunskap om penningspel, de skadeverkningar som dessa orsakar samt förebyggande åtgärder. Anvisningens målsättning är att vårdorganisationerna får mera kunskap om de skadeverkningar som penningspel orkar samt de effekter skadeverkningarna har på samhällelig och individuell nivå. I […]

Uutinen

2.9.2020 07:55

Ennakkotietoa Järjestöbarometri 2020:sta: Yhdistysten vapaaehtoiset paikkaavat julkisen palvelun neuvonnan puutteita

Järjestöbaro Ennakkotiedot tuoreesta Järjestöbarometri 2020:sta osoittavat, että kansalaiset eivät aina löydä tai saa julkisia palveluita ja etuuksia koskevaa tietoa julkiselta puolelta, vaan paikalliset sosiaali- ja terveysyhdistykset paikkaavat neuvonnallaan tiedonsaannin puutteita. Myös esimerkiksi eri sairauksia ja niiden kanssa elämistä koskevaa tietoa haetaan paljon yhdistyksistä. Suomessa on yli 10 000 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä, joista runsas 200 on […]