Skip to content

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

1.7.2021 14.00

Kansalaisyhteiskunta
TerveysveroAsiakasmaksutAvustusjärjestelmäHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaKansanterveysSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusSote-uudistusToimeentuloTyöllisyys

SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki.

SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä terveysveroon.

Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote-uudistus

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn sekä perustason palveluiden vahvistamiseen. Palveluita tarvitsevien ehjät palveluketjut on turvattava tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa sujuvalla yhteistyöllä. Myös yhdyspinnat muihin palvelusektoreihin on huomioitava. SOSTE myös vaatii, että järjestöjen toimintaedellytykset pitää turvata ja alueiden asukkaat on otettava aktiivisesti mukaan palveluiden suunnitteluun.

SOSTEn sote-uudistus-kärkitavoite 28.6.2021:

Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote-uudistus (pdf)

Sairastamisen kustannukset eivät saa estää palvelujen ja hoidon saatavuutta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden epätasa-arvoinen saatavuus sekä palvelujen ja hoidon korkea hinta kasvattavat hyvinvointi- ja terveyseroja. SOSTEn ajaa asiakasmaksulain uudistamisen jatkamista. Asiakasmaksulain tavoitteet on sidottava sote-uudistuksen tavoitteisiin eli palvelujen ja hoidon saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen sekä väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. SOSTE esittää terveyskeskusten lääkärikäyntien maksuttomuutta ja että palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi. Lainsäädäntöön on luotava toimiva järjestelmä maksujen alentamiseksi ja sen toteutumista on seurattava tarkasti.

SOSTEn sairastamisen hinta -kärkitavoite 28.6.2021:

Sairastamisen kustannukset eivät saa estää palvelujen ja hoidon saatavuutta (pdf)

Sosiaaliturvauudistuksessa taattava oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille

Sosiaaliturva on monimutkainen etuuksien, verotuksen ja palvelujen sekä asiakasmaksujen muodostama kokonaisuus. Ihmiset kokevat sen vaikeasti ymmärrettävänä ja byrokraattisena. SOSTE esittää tavoitteita sosiaaliturvakomitean paraikaa valmistelemaan sosiaaliturvauudistuksen tiekarttaan. Esimerkiksi perusturvan tason korottamista on jatkettava asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa, joka vähentää toimeentulotuen tarvetta. Järjestelmästä on tehtävä niin selkeä, että kaikki tukiin oikeutetut saavat etuuden helposti ja ilman viivästyksiä. SOSTE korostaa myös, että etuuksilla ja palveluilla on oltava yhteiset tavoitteet siten, että ne tukevat ihmisen elämässä myönteisiä muutoksia ja siirtymiä elämäntilanteesta toiseen. Etuuksia ja ansiotuloja on voitava sovittaa yhteen nykyistä joustavammin.

SOSTEn sosiaaliturvauudistus-kärkitavoite 28.6.2021:

Sosiaaliturvauudistuksessa taattava oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille (pdf)

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Jokaisella tulee olla mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen myös työn kautta. Korkea työllisyysaste on myös välttämätön laajojen hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi. SOSTE korostaa, että työllisyyttä parannetaan nostamalla tuottavuutta, monipuolistamalla elinkeinorakennetta ja ylläpitämällä hyvin toimivia tarvelähtöisiä työllisyyspalveluita, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työllisyyden parantamiseksi toimia on suunnattava niiden työkyvyn edistämiseen, joille terveydentila tai sosiaalinen toimintakyky vaikeuttavat kiinnittymistä yleisille työmarkkinoille. Terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutusta on lisättävä merkittävästi, jotta työvoiman saatavuus ei muodostu esteeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja työkyvyn vahvistamiselle.

SOSTEn työllisyys-kärkitavoite 28.6.2021:

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen (pdf)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen elinvoiman turvaaminen

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tukevat auttamistyöllään, vapaaehtoistoiminnallaan ja palveluillaan ihmisten voimavaroja, hyvinvointia, kriisinkestävyyttä sekä turvallisuutta. SOSTE korostaa, että kansalaisyhteiskunnan roolia yhtenä pohjoismaisen hyvinvoinnin perustana on vahvistettava valtionavustustoiminnan uudistuksessa. Järjestöjen elinvoimaisuuden turvaamiseksi on tehtävä pitkäkestoinen rahoitusratkaisu, joka tukee vapaan ja autonomisen kansalaistoiminnan kykyä vastata ihmisten tarpeisiin. SOSTEn mielestä tämä onnistuu parhaiten siten, että Veikkaus Oy:n tuottojen kautta kerättävät tuotot kohdennetaan yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoimintaan ja että toisaalta Veikkauksen tuotoista irrotetaan budjettisiirtoina ne rahoituskohteet, jotka liittyvät selkeästi julkisen vallan vastuulle.

SOSTEn järjestöjen elinvoima -kärkitavoite 28.6.2021:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen elinvoiman turvaaminen (pdf)

Edistetään kansanterveyttä terveysperusteisella verolla

Epäterveellisestä ruokavaliosta aiheutuvat kansansairaudet ovat merkittävä ongelma Suomessa. Sen lisäksi, että ne vaikuttavat ihmisten terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä elämänlaatuun, kuormittaa niiden hoito terveydenhuoltoa. Verotus on yksi väline vaikuttaa siihen, että ruokaympäristömme tukisi nykyistä terveellisempiä valintoja. SOSTE esittää, että Suomessa otetaan käyttöön terveysperusteinen valmistevero, joka kohdistuu sokeriin, suolaan ja kovaan rasvaan. Terveysperusteisen valmisteveron selvitystyö on käynnistettävä syksyllä ministeri Saarikon lupausten mukaisesti. Työryhmän kokoonpanon on oltava poikkihallinnollinen ja mukana tulee olla myös kansanterveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. SOSTE korostaa, että työryhmän tulee selvittää yhtenä mallina terveysveroa, joka perustuu porrastettuun aineosaverotukseen sokerin, suolan ja kovan rasvan osalta.

SOSTEn kansanterveys-kärkitavoite 28.6.2021:

Edistetään kansanterveyttä terveysperusteisella verolla (pdf)

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.9.2021 10:05

Sote-uudistus etenee monikanavarahoituksen purkamisella – vuorossa parlamentaarinen ryhmä

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta hyvinvointialueille on päätetty, vuorossa ovat päätökset soten monikanavarahoituksen purkamisesta yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian sekä lääke- ja matkakorvausten osalta. Monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja […]

Uutinen

16.9.2021 14:44

Riihen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen turhan vaatimattomia

Hyvinvointi ja terveys Hallitus teki budjettiriihessä perustellun ja oikeudenmukaisen ratkaisun olla tekemättä uusia sosiaaliturvaleikkauksia työllisyyden parantamisen nimissä. Sosiaaliturvan taso on jo nyt liian matala ja sen leikkaus heikentäisi entisestään sosiaaliturvan varaan joutuneiden hyvinvointia. Sosiaaliturvan laskemisen kestävä vaihtoehto on tuottavuuden nosto ja siksi päätökset tuottavuuden nostamisesta osaamiseen ja hyvinvointiin panostamalla olisivat saaneet olla rohkeampia. Hallituksen pöydällä korostuivat, osin suhdannetilanteen […]

Uutinen

16.9.2021 09:59

Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar? Förbundsbarometern ger svaren

Hyvinvointi ja terveys Vad är på gång i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vilka är de finlandssvenska organisationernas utmaningar och orosmoln? Dessa frågor får man svar på i Förbundsarenans nyutgivna Förbundsbarometern. Förbundsarenan har gjort en omfattande kartläggning av sina medlemsorganisationer genom en enkätundersökning under vårvintern 2021.   Coronapandemins inverkan på organisationsvärlden Förbundsbarometern visar att coronapandemin har påverkat de finlandssvenska organisationerna. Pandemin har tvingat organisationerna att inhibera eller skjuta fram evenemang och andra former av verksamhet och de har varit tvungna att göra upp […]