Skip to content

Järjestöbarometri 2022: Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat huolissaan riippumattomuudestaan – ”Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta”

9.4.2022 8.00

Järjestöbaro
Järjestöbarometri 2022JärjestöbaroKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 71 prosenttia on huolissaan järjestöjen autonomian tulevaisuuden näkymistä. Vaikka nykytilanne nähdään varsin hyvänä, selvä enemmistö järjestöistä tunnistaa autonomiaansa eli riippumattomuuttaan uhkaavia riskejä. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tammi-helmikuussa tekemän Järjestöbarometri-kyselyn ennakkotiedoista. Järjestöbarometri 2022 julkaistaan lokakuussa.

Infograafi Järjestöbarometriin vastanneiden järjestöjen arvioista autonomiastaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa

Järjestöjen näkemykset nykytilanteesta melko myönteisiä – uhkakuvat varjostavat tulevaisuutta

Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 67 prosenttia arvioi nykyisen autonomiansa tilan riittäväksi. Ne pitävät riittävinä mahdollisuuksiaan toimia ja kehittää edelleen toimintaansa itse määrittelemiensä sääntöjen mukaan ilman että ulkopuoliset tahot määräävät sitä liiaksi. Vain 16 prosenttia järjestöistä arvioi tämänhetkisen autonomiansa riittämättömäksi.

SOSTE selvitti järjestöjen autonomian tilaa ensimmäisen kerran vuoden 2016 Järjestöbarometrissa. Tuolloin autonomiaansa piti riittävänä peräti 80 prosenttia ja riittämättömänä vain 10 prosenttia valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä.

”Vuonna 2018 järjestöjen arviot olivat kriittisimpiä: omaa autonomiaansa piti riittävänä vain 58 prosenttia ja riittämättömänä 23 prosenttia. Siihen verrattuna tilannearvio on nyt taas hieman myönteisempi”, kertoo tutkija Juha Peltosalmi.

Jonkin verran kohentuneista autonomia-arvioista huolimatta tulevaisuus huolestuttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Lähes kolme neljästä (71 %) barometrikyselyn vastaajasta tunnistaa erityisten järjestöautonomiaa uhkaavien riskien olemassaolon tulevaisuudessa.

”Suurella osalla vastaajista huolet liittyvät järjestöjen rahoitukseen ja monilla erityisesti tulevaan valtionavustusjärjestelmään”, Peltosalmi kuvailee.

”Avustusuudistuksen myötä mahdollisesti tiiviimpi sidoksisuus politiikkaan.”

”Budjettirahoitus merkitsee väistämättä julkisen vallan ohjauksen tiivistymistä.”

”Järjestöjen rahoituksen uusi malli? Millaiseksi se muodostuu.. lisääkö vai kaventaako autonomiaa.”

”Rahoituksen riippuvaisuus poliittista suhdanteista.”

(esimerkkejä valtakunnallisten järjestöjen toiminnanjohtajien vastauksista)

 

Järjestöjen autonomia tulee turvata tulevassa valtionavustusjärjestelmässä

Autonomia eli riippumattomuus ulkopuolisten tahojen vaikutuksista tai vaikuttamispyrkimyksistä on yksi kansalaisjärjestötoiminnan keskeisiä edellytyksiä. Sen turvaaminen tulevassa valtionavustusjärjestelmässä on tärkeää niin järjestöjen kuin koko yhteiskunnan kannalta.

”Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta. Maailmalta on valitettavan paljon ajankohtaisia esimerkkejä siitä, mihin suuntaan vapaan kansalaisyhteiskunnan tilan kaventaminen voi johtaa”, muistuttaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Hän toteaa, että Suomessa on tekeillä historiallinen ja kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä avustusuudistus.

”Järjestöjen autonomiaa tulee uudistuksessa tukea myöntämällä järjestöjen pysyvät avustukset yhtenä yleisavustuksena lukuisten erillisten avustusten sijaan. Lisäksi avustusjärjestelmän tulee ohjata avustuksen saajaa tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen toiminnan järjestämiseen, ei kangistaa toimintaa turhalla hallinnolla”, Kiukas muistuttaa.

Järjestöbarometri 2022

Tulokset perustuvat SOSTEn Järjestöbarometri 2022 -kyselyyn valtakunnallisille sote-järjestöille. Kysely tehtiin tammi-helmikuussa 2022, ja siihen vastasi 115 järjestöä. Järjestöbarometri 2022 -tutkimus julkaistaan lokakuun alussa, ja se sisältää muun ajankohtaisen järjestötiedon lisäksi myös laajemmin järjestöautonomiaa käsitteleviä tuloksia. Järjestöautonomiaa koskeva osio barometrista toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa.

Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja tutkija Juha Peltosalmi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]