Skip to content

Järjestöt tarvitsevat tarkempia ohjeita – Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminta pysyy kiinni

16.6.2020 9.48

Hyvinvointi ja terveys
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaHyvinvointi ja terveys

SOSTE selvitti kesäkuun alussa, miten lähitoimintojen hallittu avaaminen on onnistunut järjestöissä 1.6. muutettujen koronarajoitusten jälkeen. Pääsääntöisesti vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä viranomaisten ohjeistuksiin. Peräti 71 prosenttia vastasi, että viranomaisten ohjeistukset olivat riittäviä.

SOSTEssa ollaan kuitenkin hyvin huolestuneista ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminnan tulevaisuudesta. Suurin osa näistä lähitoiminnoista pysyy edelleen kiinni. Kiinni pysyvät myös toimintamuodot, joissa vapaaehtoisina toimivat yli 70-vuotiaat.

– Kyselyn perusteella yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille suunnattua toimintaa ei ole juuri avattu. Järjestöjen on tällä hetkellä mahdoton edes harkita toiminnan avaamista, koska ei ole mitään tietoa, että millä ehdoilla lähitoiminnassa voidaan toimia riskiryhmiin kuuluvien kanssa, sanoo SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.

– Tilanne näyttää nyt siltä, että ikäihmisten yhteiset aktiviteetit ovat peruttu siihen saakka, kunnes koronaepidemia on kokonaan ohi tai siihen tepsivä rokote on saatu markkinoille. Se tuntuu kohtuuttomalta. Tarvittaisiin uudenlaisia palveluiden hybridimalleja, joissa voidaan yhdistää etätukea ja lähikohtaamista, jatkaa Kittilä.

Viranomaisilta tarvitaan selkeitä ohjeita

Kyselystä nousi esiin, että viranomaisilta tarvitaan nykyistä selkeämpiä ohjeita ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien kanssa tapahtuvaan toimintaan.

– Kyselyssä nousi esiin paljon konkreettisempien ohjeiden tarve. Kuinka pitäisi toimia kohtaamispaikoissa, missä suurin osa kuuluu riskiryhmään? Miten ruokailun tai kahvitarjoilun voi järjestää turvallisesti? Entä yhteiskuljetuksen? Järjestöjen vastauksista nousi esiin selkeä huoli siitä, että ei tiedetä, miten riskiryhmiin kuuluvia voitaisiin suojella kaikista tehokkaimmin. Tarvitaan yhteistyötä ja keskustelua viranomaisten kanssa, kertoo Kittilä.

Järjestöt olivat laatineet viranomaisohjeiden rinnalle myös omia ohjeistuksia. Vain 20 prosenttia järjestöistä kertoi, että omia ohjeistuksia ei oltu laadittu.

SOSTEn kysely järjestöjen ensimmäisistä kokemuksista lähitoiminnan avaamisen jälkeen toteutettiin 8.–14.6.2020 ja siihen vastasi 60 SOSTEn jäsenjärjestöä. Katso kyselyn tulosten esittelydiat.

Lisätietoja antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

30.6.2020 12:00

Sote-alan ilmastotoimissa tarvitaan kannustimia ja ohjausta

Asennoituminen ilmastonmuutokseen on muuttunut selvästi sosiaali– ja terveysjärjestöissä. Vuonna 2016 SOSTEn julkaisemassa Järjestöbarometrissa peräti 60 prosenttia järjestöistä vastasi, ettei usko ilmastonmuutoksen vaikuttavan juurikaan järjestön toimintaan. Vuonna 2020 jo lähes 70 prosenttia järjestöistä kertoi, että heillä on toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  ”SOSTE nosti vuonna 2019 esiin sosiaali- ja terveysalan roolia ilmastonmuutoksessa ja myönsi SOSTE-palkinnon nuorten ilmastolakkoliikkeelle. Järjestöjen aktivoitumisesta huolimatta sote-alalla  kaivataan lisää tietoa ilmastonmuutoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista”, kertoo SOSTEn ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila.  MDIn […]

Artikkeli

Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 26.6.2020 Ansku Holstila erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Ilmastonmuutoksen uhka ei ole koronapandemian myötä kadonnut, ja ilmastokysymykset ovat pysyneet esillä niin korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin SOSTEn skenaariotyössäkin. Poikkeusolot ovat vähentäneet päästöjä väliaikaisesti, mutta olennaista ilmastokriisin torjumisessa on, miten jatketaan tästä eteenpäin. Haasteena on nopeiden ratkaisujen samanaikainen tarve sekä koronakriisin […]

Uutinen

12.5.2020 07:50

Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens arbetsgrupp för att hindra ökad ojämlikhet i återuppbyggnaden efter coronakrisen

Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med hög profil som ska förbereda återuppbyggnaden av samhället, hävandet av restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin, samt stärkandet av välmående och jämlikhet. Som arbetsgruppens ordförande fungerar SOSTEs fullmäktiges ordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen. Läs mer: ministeriernas beslut om tillsättandet av arbetsgruppen (pdf) […]