Skip to content

Järjestöt tuovat hyvinvointialueille ihmislähtöisyyttä, osallisuutta ja elinvoimaa – aivoriihikooste muistuttaa järjestöjen merkityksestä ja tukee strategiavaikuttamista

6.4.2022 7.30

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiAluevaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Sote-uudistuksen toimeenpano etenee eri puolilla Suomea, ja strategioiden tekeminen on jo vauhdissa monilla hyvinvointialueilla. Järjestöjen kannalta tärkeitä ovat sekä hyvinvointialuestrategia että palvelustrategia. Hyvinvointialuestrategia kokoaa alueen pitkäaikaiset tavoitteet, ja palvelustrategiassa määritellään muun muassa, miten palvelut toteutetaan hyvinvointialueella.

SOSTE ja konsulttiyhtiö Fountain Park Oy toteuttivat helmikuussa verkossa aivoriihen, jossa kerättiin järjestöjen näkemyksiä järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä strategiavaikuttamisen tueksi. Aivoriihi keräsi 464 osallistumista, joista neljä oli ryhmävastauksia.

Lue lisää: Ihmislähtöiset palvelut ovat tärkein asia järjestöjen ja hyvinvointialueen onnistuneen yhteistyön kannalta, katsovat aivoriiheen vastanneet järjestöt

Aivoriihen kooste tiivistää järjestöjen merkityksen ja toimii alueellisen strategiavaikuttamisen tukena

Strategiavaikuttamisen tueksi SOSTE ja Järjestöjen sote-muutostuki tarjoavat järjestöjen käyttöön aivoriihiaineiston avulla tehdyn koosteen. Se tiivistää järjestöjen merkityksen ja näyttää niin hyvinvointialueiden viranhaltijoille kuin aluevaltuutetuillekin, miten alueet saavat järjestöjen osaamisen käyttöönsä ja miten järjestöt pidetään elinvoimaisina tuottamassa hyötyä hyvinvointialueen asukkaille.

Koosteen tuella järjestöt voivat alkaa pohtia yhdessä hyvinvointialueensa muiden järjestöjen kanssa, miten ne voisivat kiinnittää toimintaansa hyvinvointialueen strategiaan. Löydät koosteen kuvana verkkouutisen lopusta ja Innokylä-verkkopalvelusta pdf-muodossa tekstiselitteineen.

”Kunkin hyvinvointialueen strategia on erilainen, joten järjestöjen tulee seurata ja vaikuttaa siihen, että strategia mahdollistaa järjestöjen toiminnan ja ohjaa hyödyntämään järjestöjen toimintaa parhaalla tavalla kunkin alueen ihmisten hyvinvoinnin hyväksi”, muistuttaa SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi.

”Hyvinvointialueelta osataan ohjata asukkaita järjestöjen toiminnan piiriin edistäen näin asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.” (Aivoriihen osallistujan vastaus)

Myös Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström korostaa järjestöjen välisen yhteistyön merkitystä hyvinvointialuestrategioihin vaikuttamisessa.

”Järjestöjen on tärkeää osata kertoa hyvinvointialueensa viranhaltijoille ja päättäjille, millaisia toimintamuotoja ja asiantuntemusta niillä on ja miten järjestöt voivat tukea hyvinvointialueiden tavoitteita olemalla mukana sen toiminnassa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä osallisuuden, hyvinvoinnin terveyden ja turvallisuuden edistämisessä”, Hahl-Weckström sanoo.

Järjestöt voisivat toimia asiantuntijaroolissa ja tarjota esim. koulutusta hyvinvointialueen päättäjille ja muille työntekijöille, jotka tekevät päätöksiä ja työskentelevät järjestön kohderyhmää koskevien kysymysten parissa.” (Aivoriihen osallistujan vastaus)

Lue lisää:  Mitä järjestöt tarjoavat hyvinvointialueille? Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvointialueiden kumppaneina – perehdytysmateriaali aluevaltuutetuille Innokylässä (pdf)

Lisätietoja antavat SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi ja Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita-Hahl Weckström.

Koostekuva, joka tiivistää SOSTEn ja Fountain Park Oy:n aivoriihen aineistoon tukeutuen kuvasymbolein ja tekstein järjestöjen merkitystä ihmisille, järjestöjen osaamisen saamista käyttöön hyvinvointialueilla sekä järjestöjen elinvoimaisena pitämisen keinoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]

Uutinen

15.6.2022 14:00

Selkeää ja monikielistä opastusta lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja hankintaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden turvalliseen käyttöön. Oppaasta on laadittu tiivistelmät usealla eri kielellä. Ne ovat saatavilla sekä sähköisinä että painokelpoisina tiedostoina Fimean verkkosivuilta. Lue lisää: Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon Opas on suunnattu Suomessa asuville lääkkeiden käyttäjille ja sisältää tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä, lääkekorvauksista ja apteekissa asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta. […]