Skip to content

Koronakriisistä selvitään terveyteen ja työllisyyteen tehtävillä investoinneilla 

6.4.2021 10.20

Toimeentulo
Hallitusohjelma ja budjettiKoronavirusTerveysveroAvustusjärjestelmäKansanterveysSosiaali- ja terveyspalvelutToimeentuloTyöllisyys

SOSTE muistuttaa Suomen hallitusta puoliväliriihen lähestyessä, että koronakriisistä selviytyminen vaatii terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen tehtäviä investointeja. Järjestöt ovat osa ratkaisua. 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian. 

”Riihessä on sovittava yleishyödyllisten toimijoiden, kuten järjestöjen, rahoituksen kestävästä turvaamisesta rahapelitoiminnan tuottojen vähentyessä. Järjestöjen ruohonjuuritason auttamistoiminta on keskeinen osa koronakriisin sosiaalisen velan taittamista. Tätä työtä ei yhteiskunnalla ole varaa menettää,” painottaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. 

Hyvä työllisyys on keskeinen keino kestävään talouteen

SOSTE korostaa, että työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta työllisyydelle ja kasvulle vähemmän haitallisiin veroihin, kuten valmiste- ja ympäristöveroihin.

Suomessa tarvitaan investointeja sosiaali-, terveys- ja koulutussektoreiden aloituspaikkoihin. Perusasteen varassa oleville aikuisille on puolestaan lisättävä erityisesti tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Lisäksi tarvitaan työvoimapoliittista koulutusta heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille.

SOSTE vaatii parannuksia perusterveydenhuoltoon, lastensuojeluun, palveluiden saatavuuteen ja sosiaaliturvaan. Näillä vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia ja korjataan koronakriisin aikana syntynyttä hoitovelkaa sekä vähennetään terveydellisiä esteitä saavuttaa korkea työllisyysaste.

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen. Terapiatakuu on toteutettava tämän vaalikauden aikana terveyden ja työkyvyn vahvistamiseksi”, Kiukas vaatii

Päätös terveysverosta on tehtävä nyt

Kansanterveyden haasteet vaativat yhteiskunnallisia ratkaisuja. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. 

SOSTE on jo pitkään vaatinut otettavaksi käyttöön terveysperusteinen valmisteveron, joka vähentäisi liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia. Terveysperusteisen valmisteveron selvitystyö on käynnistettävä välittömästi, jotta vero saadaan voimaan vuoden 2023 alusta. 

Lue SOSTEn puoliväliriihen kannanotto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

15.6.2021 15:14

SOSTE: Järjestöjen osaaminen käyttöön sote-palveluiden uudistamisessa koko Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTE on tyytyväinen, että sote-uudistus etenee viimein ja yhä aikataulussaan. Uudistus on välttämätön, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Sote-järjestöissä on paljon osaamista ja asiantuntijuutta, jota on viisasta hyödyntää hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueet kuuntelevat ja kuulevat järjestöjä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esimerkiksi sote-keskuksissa järjestöt voivat tarjota vertaistukea ja matalan kynnyksen apua tai sote-ammattilaiset voivat ohjata ihmisiä muualle järjestöjen avun ja tuen piiriin. Järjestöille on tärkeää, että mahdollisuus palveluiden monituottajuuteen on edelleen olemassa. Tulevaisuudessa […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter

Kansalaisyhteiskunta Hur ska en arbetstagare i framtidens social- och hälsovårdscentral kunna styra en kund som behöver hjälp till organisationers stöd och tjänster? Detta är en av de stora utmaningar som organisationer står inför i vårdreformen. I Kymmenedalen arbetar organisationer och Kymsote, samkommunen med ansvar för social- och hälsovårdstjänster i sex kommuner, just nu med att övervinna […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Miten saada järjestöjen tuki ja palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia? – Kymenlaaksossa keksittiin ratkaisu pulmaan viidessä minuutissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevä ammattilainen pystyisi ohjaamaan apua tarvitsevan asiakkaan järjestöjen tuen ja palveluiden äärelle? Tämä on yksi järjestöjen isoista haasteista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kymenlaaksossa järjestöt sekä kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä Kymsote ovat parhaillaan selättämässä haastetta yhdessä keksityllä ratkaisulla. Kun Kymsoten kanssa oli päästy pohtimaan järjestöjen ottamista mukaan sote-palveluiden […]