Skip to content

Koronarokotteesta tarvitaan saavutettavaa tietoa ja avointa keskustelua

10.2.2021 9.59

Hyvinvointi ja terveys
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaHyvinvointi ja terveys

Viestinnällä on suuri rooli kansalaisten luottamuksen ylläpitämisessä. Koronakriisi on korostanut luottamuksen merkitystä yhteiskunnalle ja sitä ylläpitäville rakenteille. Viestinnän avulla voidaan saavuttaa paljon, mutta huonosti toteutettuna se nakertaa luottamusta.

SOSTEn koordinoiman Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen (POTKA) verkoston puheenjohtaja, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen avasi tänään Lääketeollisuuden Koronarokoteviestintä – yhdessä enemmän -etätilaisuuden.

”Koronatilanteeseen liittyvät epävarmuus ja epätietoisuus aiheuttavat huolta ja pelkoa. Aina ei myöskään tiedä, mihin tietoon uskoa ja mikä on luotettava tiedon lähde. Tiedon puute, sen tulkinnanvaraisuus ja ymmärtämisen haasteet aiheuttavat myös epäluuloa tiedon jakajaa kohtaan”, totesi Sanna Kaijanen avauspuheenvuorossaan.

Kuka kuuluu riskiryhmään ja miten riskiryhmään kuuluminen osoitetaan?

Potilasjärjestöissä on koronapandemian aikana käyty runsaasti keskusteluja ja kuunneltu jäsenten huolia terveydestä ja turvallisuudesta. Pelkästään rokotejärjestyksestä päättäminen ja toimintakäytännöt herättävät paljon kysymyksiä. THL julkaisi viime viikolla tarkennetun listan, jonka mukaan rokotteita jaetaan eri sairauksia sairastaville alle 70-vuotiaille.

”Pitääkö riskiryhmäläisen osoittaa kuuluvansa riskiryhmään vai riittääkö ihmisen itse tekemä arvio? Määrittely ei ole yksiselitteistä ja sitä ei ratkaise yksinomaan THL:n sivuilta löytyvä luettelo. Miten toimitaan, jos hoitava lääkäri monilääkityksen perusteella suosittelee rokottamista riskiryhmäläisten joukossa, vaikka perussairaus ei kuuluu THL:n riskiryhmäluokitukseen? Toimintakäytännöistä tulee viestiä riittävän yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin selkeästi”, kertoo Sanna Kaijanen.

Kärjistetyt lööpit ja disinformaatio aiheuttavat hämmennystä

Koronakriisi on osoittanut, miten yksittäinen some-vaikuttaja voi tehdä suurtakin hallaa levittämällä perättömiä väitteitä. Mediassa lööppejä ja verkon klikkiotsikoita rakennetaan tavoitteena saada mahdollisimman paljon huomiota.

”On vaarana, että lööpit ja klikkijournalismi vähentävät kansalaisten luottamusta esimerkiksi rokotteisiin. Tieto on usein kyllä kaivettavissa lööppien takaa, mutta kaikki eivät välttämättä jaksa lukea uutista otsikkoa pidemmälle. Virallisten tahojen lisäksi myös medialla on vastuu luotettavan ja helposti ymmärrettävän tiedon jakamisesta”, muistuttaa POTKA-verkoston puheenjohtaja Sanna Kaijanen.

”Viestinnän saavutettavuus hyödyttää meitä kaikkia. Erityisesti potilasjärjestöjen edustamat ihmiset, jotka päivittäin kantavat huolta omasta terveydentilastaan, tarvitsevat viestintää, joka on ymmärrettävää ja selkokielistä. Viestin välittämisessä ja sisällöissä tulee huomioida myös erityisryhmien ja esimerkiksi ikääntyneiden ja aistivammaisten tarpeet”, jatkaa Sanna Kaijanen.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityistasiantuntija Päivi Opari, joka vastaa SOSTEn POTKA-verkoston toiminnasta.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.2.2021 11:30

SOSTE ja Hengitysliitto: Kuntavaalit järjestettävä turvallisesti

Hyvinvointi ja terveys Hengitysliitto ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat huolissaan riskeistä, joita liittyy vaalien järjestämiseen akuutissa koronavirustilanteessa. Koronan leviämistilanne vaihtelee huomattavasti eri puolilla maata ja myös rokotuksissa on suuria alueellisia eroja. On hyvin todennäköistä, että epidemiaa ei ole pystytty rauhoittamaan koko maassa vaaleihin mennessä ja vaalien toteuttamisessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Päättäjien viesti on ollut, että vaalit […]

Uutinen

10.2.2021 07:59

Hallituksen selvitettävä viipymättä kansanterveyttä vahvistavan terveysveron mahdollisuudet

Hyvinvointi ja terveys Suomessa on otettava käyttöön terveysperusteinen verotus, joka puuttuu liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on tehnyt esityksen veromalliksi, jonka tavoitteena on ohjata kulutusta ja elintarvikkeiden tuotekehitystä kansanterveyden näkökulmasta parempaan suuntaan. Onnistuessaan vero vähentää elintaso- ja kansansairauksia, pienentää terveydenhoitokuluja sekä parantaa ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. ”Verotus on yksi väline […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]