Skip to content

Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

22.6.2022 7.45

Toimeentulo
EAPN-FinToimeentulo

Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset. 

Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut

Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut. Järjestöjen palveluita on käytetty entistä enemmän, ja niiden tärkeä rooli on korostunut. 

Pandemia on pahentanut köyhyystilannetta, mutta eriarvoisuutta luovat rakenteet ovat olleet jo pitkään olemassa. Pandemia on oikeastaan vain korostanut näiden olemassa olevien haitallisten rakenteiden merkitystä. Lisäksi pandemian aiheuttama eristäytyminen sekä sosiaalisten- ja perheverkostojen puute ovat pahentaneet köyhyyttä kokevien tai sen riskissä olevien mielenterveysongelmia.  

Velkaantumisriski on kasvanut ja kasvaa pandemian jäljiltä, jos hyvinvointivaltiota ei vahvisteta ja perusturvan tasoa nosteta. Perusturva ei monissa maissa ole riittävä. Köyhyyden vähentämiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta valtioiden politiikka ei ole pyrkinyt kokonaan poistamaan köyhyyttä. Köyhyys on usein kierteenomaista, minkä vuoksi ongelma tulisi pyrkiä ratkaisemaan juuritasolla ja syvällisemmin. 

Elinkustannusten nousu on aiheuttanut suuria haasteita

Raportissa on myös havaintoja yksittäisten ihmisten näkökulmasta. Energian hinta on noussut, mikä on vaikuttanut negatiivisesti moniin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.  

Sähkö ja energia ovat jokapäiväisiä välttämättömiä hyödykkeitä. Esimerkiksi etuuksien hakeminen ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan pitkälti digitaalisesti. Digitalisaatio on haitannut monia köyhiä ja köyhyysriskissä olevia, sillä kaikilla ei ole yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalista infrastruktuuria. 

Kohtuuhintaisten asuntojen ja asumismahdollisuuksien löytämisestä on tullut aiempaa haastavampaa pienituloisille ja köyhyyttä kokeville. 

Monet raportin löydöksistä liittyvät ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten koronaviruspandemiaan ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin välttämättömiin toimenpiteisiin. Ongelmat olisivat kuitenkin olemassa myös ilman näitä ilmiöitä. 

EAPN ehdottaa ongelmien ratkaisuksi muun muassa parempaa sosiaaliturvaa ja köyhyydestä kärsivien osallistumisen kasvattamista. Raportti toteaa, että järjestöt ovat hyvä väylä vaikuttamiseen. Köyhyydessä ja sen riskissä olevat tulisi ottaa enemmän osaksi päätöksentekoa. 

Lue lisää: EAPN-verkoston raportti: EAPN Poverty Watch Report 2021

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

5.9.2022 10:34

Budjettiriihi: Kuolinisku järjestöjen työllistämistoiminnalle

Työllisyys Syyskuun 1. päivä 2022 oli surullinen päivä järjestöille. Hallitus ei kyennyt perumaan päätöstään järjestöjen 100 prosentin palkkatukeen ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin kohdennetuista leikkauksista. Samalla hallitus kirjoitti nimensä historiankirjoihin järjestöjen laajamittaisen ja vaikuttavan työllistämistoiminnan romuttajana. Huonoa Palkkatukimäärärahat pienenevät vähintään 10 miljoonaa euroa kohdistuen järjestöjen 100 prosentin tukeen. Leikkausten vaikutuksesta järjestöjen työllistämistoiminta käytännössä pienenee huomattavasti tai lakkaa kokonaan. […]

Uutinen

1.9.2022 14:39

Budjettiriihestä helpotuksia pienituloisten talousahdinkoon – sen sijaan hoitojonojen purkuun ei ratkaisuja

Toimeentulo Pienituloisille tehtiin hallituksen budjettiriihessä SOSTEn esittämiä täsmätoimia ja näin helpotetaan heidän tilannettaan inflaation jyllätessä. Sen sijaan hallitus ei tarttunut hoitoon pääsyn ongelmiin tarpeeksi jämäkästi. Valitettavaa on myös, että järjestöjen mahdollisuudet työllistää heikommassa asemassa olevia romutetaan. ”Kaikesta pienituloisimmilla on eniten vaikeuksia selvitä kasvavista elinkustannuksista. On tärkeää, että erityisesti heihin kohdistetaan vahvoja toimenpiteitä, vaikka hallituksen paketissa on […]

Uutinen

23.8.2022 08:00

SOSTE: Budjettiriihessä tehtävä hoitoon pääsyn korjaussarja

Asiakasmaksut Suomessa väestöryhmien väliset terveyserot ovat suuret, ja niitä ei ole yrityksistä huolimatta juurikaan saatu kavennettua. Hoitovelka, hoitojonot, henkilöstöpula ja muut hoitoon pääsyn ongelmat niin erikoissairaanhoidossa, terveyskeskuksissa kuin suun terveydenhuollossa ovat viimeistään tämän vuoden aikana nousseet kaikkien tietoisuuteen. Näkyvien jonojen lisäksi korona-aikana on kertynyt myös piilevää hoito- ja kuntoutusvelkaa, mikä johtuu siitä, että potilaat eivät ole päässeet […]