Skip to content

Kutsu SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n liittokokoukseen 2021

5.11.2020 10.47

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEKansalaisyhteiskunta

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään keskiviikkona 20.1.2021 klo 13.00 etäkokouksena. Liittokokous järjestetään Järjestöjohtajien seminaarin yhteydessä sen lopuksi.

SOSTEn sääntöjen mukaan jokainen jäsen voi lähettää liittokokoukseen yhden edustajan. Kullakin varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Yhteistyöjäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus. Hallituksen jäsenillä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. ​

Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etänä. Etäosallistuminen tapahtuu erikseen lähetettävän ohjeistuksen mukaisesti.

Jäsenyhteisön on toimitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen (6.1.2021) liittokokousta SOSTElle valtakirja tai pöytäkirjan ote, josta käy ilmi jäsenen nimeämä kokousedustaja. Valtakirjat pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen riitta.ikonen@soste.fi (aihekenttään SOSTEn liittokokousvaltakirja) tai kirjepostina SOSTE, Riitta Ikonen, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.​

Sääntöjen 13 §:n mukaiset kokouksessa käsiteltävät asiat ovat: ​

  • arvioidaan järjestön toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta ​
  • hyväksytään järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat (strategia) ​
  • valitaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa välittömästi liittokokouksen jälkeen alkavaksi toimikaudeksi, ​
  • valitaan valtuuston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ​
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on valintahetkellä kulumassa oleva tilikausi ja kaksi (2) sitä seuraavaa tilikautta ​
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Muina asioina kokouksessa käsitellään sääntömuutos ja julkilausuma.​

Uutista muokattu 22.12.2020 klo 11.56: Kokoukseen voi osallistua vain etänä ja uutisesta poistettu kokoupaikkatiedot.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

16.2.2021 12:29

Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Kansalaisyhteiskunta Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa. Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtajatoimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen […]

Uutinen

2.2.2021 14:30

Suomen järjestökentälle sataa kiitosta koronan vastaisesta taistelusta, mutta tulevaisuutta varjostaa järjestörahoituksen epävarmuuden harmaat pilvet

Kansalaisyhteiskunta Suomen järjestökentän johto kokoontui 19.1. keskustelemaan järjestöjen tulevaisuudesta ja toimintaedellytyksistä. Kattojärjestöjen Sosten, Allianssin, Kulta ry:n ja Olympiakomitean järjestämässä seminaarissa aihetta pohdittiin useammasta näkökulmasta: miten rakenteelliset muutokset, kuten sote-uudistus, Veikkauksen rahapelituottojen väheneminen sekä kuntatalouden kurjuus vaikuttavat järjestöjen toimintaan. Tilaisuudessa tuli useaan kertaan esille järjestökentän merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja huoli sen rahoituksesta. Veikkauksen rahapelituottojen vähenemiseen on varauduttu […]

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]