Skip to content

Kyselytutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä

4.5.2021 10.12

Sote-järjestöt
yritysyhteistyöKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta.

Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2021 toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 120 yleishyödyllisen järjestön edustajaa.

Sote-järjestöistä puolet kertoo tehneensä yhteistyötä useamman yrityksen kanssa. Kolmanneksella ei vielä ole kokemusta yritysyhteistyöstä, mutta he kertovat olevansa kiinnostuneita siitä. Tutkimuksesta käy ilmi, että järjestöt kaipaavat yritysyhteistyön tueksi kokemusten vaihtoa eri järjestöjen välillä sekä koulutuksia yritysyhteistyöstä ja verkostoitumisesta.

Järjestöjen osaamisesta hyötyä yrityksille

Yritysyhteistyötä tekevät järjestöt kokevat todennäköisemmäksi, että pro bono -yhteistyö lisääntyy ja että yritykset kannustavat työntekijöitään vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa sote järjestöjen toimintaa. Vapaaehtoistyön tekeminen tuottaa tekijälleen merkityksellisyyden kokemusta. Yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemukset vahvistavat ihmisten keskinäistä luottamuspääomaa.

Suomalaisilla sote-järjestöillä laaja kosketuspinta ihmisten arkeen. Järjestöjen vapaaehtoisilla ja ammattilaisilla on osaamista ja kokemusta. Sote-järjestöt arvioivat yritysten tulevat jatkossa hyödyntämään enemmän järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta muun muassa ostamalla palveluita ja tekemällä sisällöllistä yhteistyötä (66%) järjestöjen kanssa.

”Järjestöillä on selkeä toive, että järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyisi. Vastauksista näkyy selvästi, että tavaralahjoitusten sijaan järjestöt toivovat enemmän sisällöllistä yhteistyötä yritysten kanssa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöillä olisi paljon osaamista annettavana yritysten tyhy- ja tyky-toimintaan”, kertoo SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n erityisasiantuntija Ari Inkinen.

Taloustutkimus Oy tutki järjestöjen varainhankinnan kehitystä ja tulorahoituksen lähteitä liittyen valtionavustuksiin ja yksityisrahoitukseen. Toimeksiannon tutkimukselle antoi Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n, Allianssin, Fingon, SOSTE:n ja valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke. Kyselytutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021 ja siihen haastateltiin 120 yleishyödyllisen yhteisön varainhankinnasta ja taloudesta vastaavaa henkilöä.

Lataa tutkimuksen kooste osoitteesta https://www.vala.fi/varainhankinta-suomessa.

Lisätietoja:

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.9.2021 08:30

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan

Kansalaisyhteiskunta Järjestöjohdon perinteinen syysfoorumi pidettiin tällä kertaa juhlaseminaarina Helsingin Musiikkitalolla SOSTEn 10-vuotisen taipaleen kunniaksi. Puheenvuoroja järjestökentälle kuultiin niin politiikan kuin urheilun huipulta. SOSTEn perustajajärjestöjen entiset puheenjohtajat muistelivat kattojärjestöjen yhdistystä, arvioivat SOSTEn toimintaa ja loivat katsetta tulevaan. Tilaisuuden avaussanoissa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta korosti, että SOSTEsta on kymmenvuotisen historiansa aikana kasvanut vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja. Toiminnan juuret […]

Uutinen

21.9.2021 10:30

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöille Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä. Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi, katsoo […]

Uutinen

7.9.2021 10:18

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen puolustaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ja itsenäistä toimintaa

Kansalaisyhteiskunta Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen muistuttaa kirjoituksessaan, että järjestöt tuottavat tärkeitä palveluita ja toimintoja, mutta niillä on myös demokratiarooli. ”Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt ovat kansanvallan kivijalka. Ilman aktiivista ja itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa ei ole toimivaa demokratiaa”. Sarkkisen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituspohjan vaarantumisella voisi olla vakavia vaikutuksia hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden kannalta. “Järjestöjen toiminnan supistuessa moni järjestöjen toiminnan piirissä […]