Skip to content

Lääkeasioiden uudistus etenee – tietoa vaikuttavuudesta tarvitaan lisää

13.6.2022 9.54

Sairastamisen hinta
Sairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistusToimeentulo

SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh

Kansallisen lääkityslistan valmistelu etenee selkeän aikataulun mukaan. Sähköisen lääkityslistan käyttöön ottaminen parantaa potilasturvallisuutta ja säästää kustannuksia, kun sen avulla pystytään vähentämään päällekkäisiä lääkityksiä. Suurin merkitys tällä iäkkäiden ja monilääkittyjen henkilöiden kohdalla. Lääkityslistan näkyminen Omakanta-palvelussa auttaa ammattilaisten ohella potilasta hahmottamaan lääkityksen kokonaisuutta paremmin. 

Vaikka sähköisen lääkityslistan käyttöönotossa on paljon etuja, niin on myös muistettava, että välineet eivät ole kaikilla käytettävissä. Myöskään tieto mahdollisesta itsehoitolääkityksestä ei käytön alkuvaiheessa välity lääkityslistaan. Vuorovaikutus potilaan kanssa on aina olennaista vastaanotolla lääkityksiä määrättäessä tai niitä muutettaessa” toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

Sairastaminen Suomessa liian kallista – SOSTE tavoittelee sairastamisen maksujen pienentämistä

Erilaista tietoa lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä keräävät ja ylläpitävät Suomessa esimerkiksi viranomaiset, kuten Fimea ja Kela, sairaalat, lääkeyritykset ja tukkukaupat. Lääketieto on tällä hetkellä hyvin pirstaleista, ja lääkeasioiden uudistuksen yksi tavoite onkin ottaa käyttöön kansallinen lääketietovaranto, jossa lääketietoa on kootusti saatavilla lääkkeiden käyttäjille, terveydenhuollon toimijoille ja viranomaisille. Kattavan tiedon avulla esimerkiksi hyvinvointialueet voivat jatkossa seurata paremmin lääkehoitojen toteutumista, vaikuttavuutta ja kustannuksia.  

”On tärkeää, että vaikuttavuuden arvioinnissa otetaan huomioon myös potilaiden itse raportoimat oireet ja elämänlaatu. Näitä mittareita tulee kehittää ja valikoida yhdessä potilasjärjestöjen kanssa”, huomauttaa Tran Minh.  

SOSTE pitää tärkeänä sote-ministerityöryhmän maaliskuussa 2022 tekemää päätöstä lääkekorvausten valtion rahoitusvastuun siirtämisestä hyvinvointialueille vuonna 2026. Kun hyvinvointialueilla on jatkossa vastuu lääkkeiden lisäksi myös terveydenhuollon matkoista ja sote-palveluista, vastuu ihmisen hoidon kokonaisuudesta siirtyy kokonaan yhdelle taholle. Toiveissa on, että tämä edistää myös sairauskustannusten yhteisen maksukaton luomista, joka on ollut SOSTEn ja monien potilasjärjestöjen pitkäaikainen tavoite. 

Suunniteltu lääkeasioiden uudistus näkyy käytännössä siinä, että ihmiset saavat tarvitsemansa lääkehoidon oikea-aikaisesti ja kohtuullisin kustannuksin. On laajasti tunnustettu tosiasia, että potilaiden maksut ovat Suomessa korkeita. SOSTEn mielestä tavoitteena pitää olla sairastavien ihmisten maksujen alentaminen. SOSTE muistuttaa myös, että ihmisten pitää saada myös uusia lääkehoitoja käyttöön yhdenvertaisesti. 

Lue lisää: STM: Lääkeasioiden uudistus

”Avoimuus on tärkeä osa lääkehuollon kehittämistä. Esimerkiksi potilaiden ja eri toimijoiden osallisuus sekä avoin viestintä vahvistaa lääkehuollon uudistuksen onnistumista. SOSTEn ja sen jäsenjärjestöjen asiantuntemus ovat käytettävissä uudistuksessa”, muistuttaa Tran Minh.

SOSTE osallistui 7.6.2022 Sosiaali- ja terveysministeriön lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuuteen.  

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh.

SOSTEn tavoitteita lääkehuollon kehittämiseen 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 07:45

Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

Toimeentulo Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset.  Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]