Skip to content

Landskapsreformen utmanar också organisationernas ledning

30.1.2018 11.53

Sote-uudistus
RuotsinkielinenSote-uudistus

Enligt SOSTE:s Finlands social- och hälsas direktör Anne Knaapi har organisationerna nu världens chans att gå med i ett omfattande samarbete för att bygga upp de nya landskapen. Knaapi talade idag till organisationernas verksamhetsledare på det traditionsenliga Organisationsledningens januariforum i Kyrkslätt.

”Organisationerna måste kraftigt börja arbeta med att synliggöra den egna verksamheten och det mervärde som organisationsarbetet ger till social- och hälsovårdens service och främjandet av välfärden”, uppmanar Knaapi.

Organisationerna har alla förutsättningar att lyckas. Så som det konstateras i social- och hälsovårdsministeriet utredning (Besök i landskapen med temat främjande av hälsa och välfärd, hösten 2017 – sammanfattning och fortsättningsåtgärder), finns det vilja att samarbeta med organisationerna och i fortsättningen ”skall den rikliga förekomsten av producerande lokalföreningar och fältets rikedom beaktas i landskapets egna beredning”. På samma sätt är det nödvändigt att aktivare ta med organisationernas övriga roller i beredningen.”

Således ska organisationerna vara med och skapa landskapens strukturer, men bara det räcker inte. Organisationerna måste skapa en gemensam agenda och vilja för strategiarbetet och ett gemensamt språk för styrningen av ekonomin och verksamheten.

”Vi behöver också förnyade verksamhetsmodeller, inom vilka organisationerna är landskapens strategiska kompanjoner där de är med i sin egen roll och med sina egna styrkor. För att uppnå resultat och effektivitet i arbetet förutsätts det nationellt stöd, lokalt kompanjonskap och framför allt en gemensam förbindelse från organisationsledningen.”

Anne Knaapi
SOSTE, direktör, biträdande generalsekreterare
040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

30.1.2019 12:39

Framtidens grundskydd är smidigt och tror på människan

Grundskyddet är i behov av renovering men inte någons liv får bli värre av att reformerna brådskande framskrider. Vi kan t.ex. lära oss det av sotereformen att moderniseringen av komplexa system måste stegvis framskrida. Men revideringen ska avancera målmedvetet och vara baserad på en långsiktig vision. Detta arbete hinner inte i mål under en regeringsperiod, […]

Uutinen

29.1.2019 14:00

Färsk utredning: Beslutsfattarna önskar att nästa regering vidtar åtgärder som gynnar organisationerna   

Enligt en utredning som ges ut i dag anses organisationerna vara viktiga för en fungerande demokrati och ett fritt civilt samhälle. Den kommande regeringen måste förbättra frivilligorganisationernas verksamhetsförutsättningar och skriva in detta mål i regeringsprogrammet. Detta anser 82 procent av svarandena i en färsk utredning för vilken man intervjuade riksdagsledamöter, partisekreterare och tjänsteinnehavare vid ministerierna. […]

Artikkeli

Smidigt grundskydd – Social- och hälsovårdsorganisationernas riktlinjer för revidering av grundskyddet

Selkokielellä Suomeksi In English Läs hela boken på finska: Smidigt grundskydd – Social- och hälsovårdsorganisationernas riktlinjer för revidering av grundskyddet. Resumé Grundskyddets uppgift är att garantera alla människor rätten till ett gott och människovärdigt liv. Tryggandet av de grundläggande förutsättningarna för livet hör till samhällets basuppgifter på samma sätt som t.ex. tryggandet av äganderätten. Människorna vill […]