Skip to content

Landskapsreformen utmanar också organisationernas ledning

30.1.2018 11.53

Sote-uudistus
På svenskaSote-uudistus

Enligt SOSTE:s Finlands social- och hälsas direktör Anne Knaapi har organisationerna nu världens chans att gå med i ett omfattande samarbete för att bygga upp de nya landskapen. Knaapi talade idag till organisationernas verksamhetsledare på det traditionsenliga Organisationsledningens januariforum i Kyrkslätt.

”Organisationerna måste kraftigt börja arbeta med att synliggöra den egna verksamheten och det mervärde som organisationsarbetet ger till social- och hälsovårdens service och främjandet av välfärden”, uppmanar Knaapi.

Organisationerna har alla förutsättningar att lyckas. Så som det konstateras i social- och hälsovårdsministeriet utredning (Besök i landskapen med temat främjande av hälsa och välfärd, hösten 2017 – sammanfattning och fortsättningsåtgärder), finns det vilja att samarbeta med organisationerna och i fortsättningen ”skall den rikliga förekomsten av producerande lokalföreningar och fältets rikedom beaktas i landskapets egna beredning”. På samma sätt är det nödvändigt att aktivare ta med organisationernas övriga roller i beredningen.”

Således ska organisationerna vara med och skapa landskapens strukturer, men bara det räcker inte. Organisationerna måste skapa en gemensam agenda och vilja för strategiarbetet och ett gemensamt språk för styrningen av ekonomin och verksamheten.

”Vi behöver också förnyade verksamhetsmodeller, inom vilka organisationerna är landskapens strategiska kompanjoner där de är med i sin egen roll och med sina egna styrkor. För att uppnå resultat och effektivitet i arbetet förutsätts det nationellt stöd, lokalt kompanjonskap och framför allt en gemensam förbindelse från organisationsledningen.”

Anne Knaapi
SOSTE, direktör, biträdande generalsekreterare
040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.5.2019 12:00

SOSTEs nya nordiska samarbete

SOSTE har inlett nordiskt samarbete med Socialforum i Sverige och FriSe i Danmark. Socialforum i Sverige är en takorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. FriSe i Danmark är ett samarbetsforum för frivillig- och självhjälpsorganisationer. Våra verksamheter liknar varandras mycket och vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra samt kan […]

Uutinen

14.5.2019 11:09

Sosiaalibarometri 2019: uudistuksen lähtökohdaksi monia palveluja tarvitsevat – ilman integraatiota ei hillitä kustannuksia

70 prosenttia sote-johtajista piti hallinnon selkeyttä, kustannusten nousun hillintää sekä integraatiota niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonkin kesken erityisen keskeisenä sote-uudistuksen onnistumiselle. Näiden toteutumiseen valmistellussa sote-uudistuksessa ei kuitenkaan luotettu.   Sosiaaalibarometri on kartoittanut sote-johtajien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta vuodesta 2016 alkaen. Neljän vuoden tarkastelujaksolla sosiaali- ja terveysjohtajat painottavat ennen kaikkea hallinnon selkeyttä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistamista […]

Uutinen

9.5.2019 14:00

Hjälp oss förnya reglerna för civilsamhällets verksamhet

Justitieministeriets arbetsgrupp utreder på vilket sätt man skulle kunna förbättra och öka verksamhetsmöjligheterna för föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Målet är att främja frivillig verksamhet och skapa mindre reglerade verksamhetsformer. Med den här enkäten samlar arbetsgruppen in information och synpunkter om utvecklingsbehov i den gällande lagstiftningen och i nuvarande praxis. Du kan ge värdefull […]