Skip to content

Människonära tjänster är det viktigaste för ett framgångsrikt samarbete mellan organisationer och välfärdsområdet, anser de organisationer som svarade på brainstormingen

10.3.2022 13.45

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiAluevaalitPå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Människonära tjänster, kontinuiteten i organisationernas verksamhetsförutsättningar och organisationers genuina deltagande som en del av välfärdsområdets verksamhet. Dessa är enligt organisationerna de viktigaste åtgärderna, för att uppnå bästa möjliga samarbete mellan organisationer och välfärdsområden.

Detta framgår av resultatet av den brainstorming som ordnades i februari av SOSTE och konsultföretaget Fountain Park Oy. Brainstormingen samlade totalt 464 deltagare. Fyra av deltagarna var gruppsvar.

Läs mer: Organisationerna med i välfärdsområdenas strategier – kom med och berätta hur organisationerna borde beaktas i välfärdsområdenas planer

Ingredienser för att påverka välfärdsområdenas strategier

Materialet från brainstormingen, som ordnades på webben, används för SOSTE: s och projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s påverkansarbete och i utvecklingen av verksamheten. SOSTE: s chef, biträdande generalsekreterare Anne Knaapi tackar alla representanter för de organisationer som deltog i brainstormingen.

”Brainstormingen producerade mycket material, på vars grund påverkansarbetet framskrider. Många av svaren var reflekterande och det var tydligt att ansträngningar hade gjorts för dem”, säger Knaapi.

En viktig plats för organisationer att påverka är välfärdsområdenas strategier. För att påverka dem tillfrågades organisationerna under brainstormingen om deras synpunkter på till exempel samarbete mellan organisationer och välfärdsområden och om de viktigaste åtgärderna för att samarbetet ska bli framgångsrikt.

”Fokus flyttas från administrativ beredning till innehållsmässiga frågor för att främja välfärd och hälsa samt utveckla social- och hälsovårdstjänster. Vi fick bra material från brainstormingen för gemensamma mål och åtgärder”, säger Anita Hahl-Weckström, projektchef för ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

Svaren på brainstormingen kom från organisationer över hela landet

Representanter för flera olika organisationer svarade på brainstormingen. Sjukdoms- och handikapporganisationerna hade högst deltagande, som stod för knappt en tredjedel av allt deltagande (29 %). Det näst högsta antalet deltagare kom från organisationer för psykisk hälsa, missbruk och beroende (15 %) och tredje mest från organisationer vars verksamhetsområde är något annat än de alternativ som fanns att välja (12 %).

Brainstormingen fick minst ett svar från alla 21 välfärdsområden och Helsingfors. Nästan hälften (46 %) av brainstormingens respondenter uppgav att deras organisation är verksam över hela landet.

”Brainstormingen gjorde det möjligt för oss att samla idéer från olika välfärdsområden och organisationer. Nästa steg är att studera materialet mer i detalj, så att det kan användas för att främja strategiskrivningar relaterade till samarbete med organisationer”, säger Anita Hahl-Weckström.

För mer information, kontakta Anne Knaapi, SOSTE: s chef och biträdande generalsekreterare, och Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]