Skip to content

Mitkä ovat sote-uudistuksen ajankohtaisimmat teemat järjestöille? Järjestöjen avustukset, yhteistyö ja palveluketjut kärkiaiheita

25.1.2022 9.00

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Avustukset ja tuet, järjestöjen yhteistyö, yhteistyöelinten perustaminen sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palveluketjut.

Nämä neljä nousivat tärkeimmiksi teemoiksi, kun Järjestöjen sote-muutostuki selvitti sote-uudistuksen tilannetta järjestöjen näkökulmasta joulukuussa 2021.

Järjestöjen avustukset ja tuet olivat selvityksen perusteella järjestöjen näkökulmasta sote-uudistuksen tärkein aihe sekä selvityksen teon hetkellä joulukuussa että aikaisemmin syksyllä.

”Avustuskysymyksillä on aluekohtaisia erityispiirteitä, mutta eri alueita yhdistää halu synnyttää uusi järjestelmä kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyön perustaksi kaikkia osapuolia kuullen ja järjestötoiminnan erityispiirteet huomioiden”, sanoo Järjestöjen sote-muutostuen tutkija Janne Haikari.

Lue lisää: Sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tuettava järjestöjä sote-uudistuksen toteuduttua – katso malleja siihen, miten järjestöjä voidaan avustaa jatkossa

Sote-uudistus on tiivistänyt järjestöjen keskinäistä yhteistyötä

Toiseksi eniten vastauksissa korostuivat kaksi rinnakkaista yhteistyön teemaa: järjestöjen keskinäinen yhteistyö sote-uudistusta koskevissa kysymyksissä sekä uusien verkostojen ja yhteistyöelinten perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen.

”Sote-uudistus on tiivistänyt järjestöjen keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi erilaisissa verkostoissa, joissa on haettu keskusteluyhteyttä hyvinvointialueiden valmisteluun. Osalla alueista on otettu askeleita tai käyty keskustelua kiinteämpien yhteistyöelinten muodostamiseksi”, Haikari kertoo.

Myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palveluketjut olivat selvityksen perusteella järjestöjen näkökulmasta ajankohtainen teema loppuvuonna.

Selvitystä varten kerättiin tietoa ja näkemyksiä sote-uudistusta läheltä seuranneilta järjestötoimijoilta, hyvinvointialueiden valmistelussa mukana olevilta henkilöiltä ja Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijoilta. Heiltä kysyttiin niin uudistuksen ajankohtaisista painopisteistä, menneen syksyn tuloksista kuin talven odotuksistakin. Vastaajat valitsivat valmiiksi määritellyistä teemoista oman alueensa ajankohtaiset painopisteet ja kuvasivat niitä tarkemmin avoimessa vastauksessa.

Selvityksen perusteella järjestöavustukset ja tuet pysyvät myös lähitulevaisuuden tärkeimpänä teemana järjestöjen näkökulmasta.

”Kestävän avustuskokonaisuuden luominen ottaa aikansa. Hyvinvointialueiden varsinaisen perustamisen myötä myös hyvinvointialueiden strategiatyön odotetaan koskettavan järjestöjä”, Janne Haikari sanoo.

Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä matkalla sote-Suomeen

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Lisätietoja antaa tutkija Janne Haikari.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]