Skip to content

Mitkä ovat sote-uudistuksen ajankohtaisimmat teemat järjestöille? Järjestöjen avustukset, yhteistyö ja palveluketjut kärkiaiheita

25.1.2022 9.00

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Avustukset ja tuet, järjestöjen yhteistyö, yhteistyöelinten perustaminen sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palveluketjut.

Nämä neljä nousivat tärkeimmiksi teemoiksi, kun Järjestöjen sote-muutostuki selvitti sote-uudistuksen tilannetta järjestöjen näkökulmasta joulukuussa 2021.

Järjestöjen avustukset ja tuet olivat selvityksen perusteella järjestöjen näkökulmasta sote-uudistuksen tärkein aihe sekä selvityksen teon hetkellä joulukuussa että aikaisemmin syksyllä.

”Avustuskysymyksillä on aluekohtaisia erityispiirteitä, mutta eri alueita yhdistää halu synnyttää uusi järjestelmä kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyön perustaksi kaikkia osapuolia kuullen ja järjestötoiminnan erityispiirteet huomioiden”, sanoo Järjestöjen sote-muutostuen tutkija Janne Haikari.

Lue lisää: Sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tuettava järjestöjä sote-uudistuksen toteuduttua – katso malleja siihen, miten järjestöjä voidaan avustaa jatkossa

Sote-uudistus on tiivistänyt järjestöjen keskinäistä yhteistyötä

Toiseksi eniten vastauksissa korostuivat kaksi rinnakkaista yhteistyön teemaa: järjestöjen keskinäinen yhteistyö sote-uudistusta koskevissa kysymyksissä sekä uusien verkostojen ja yhteistyöelinten perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen.

”Sote-uudistus on tiivistänyt järjestöjen keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi erilaisissa verkostoissa, joissa on haettu keskusteluyhteyttä hyvinvointialueiden valmisteluun. Osalla alueista on otettu askeleita tai käyty keskustelua kiinteämpien yhteistyöelinten muodostamiseksi”, Haikari kertoo.

Myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten palveluketjut olivat selvityksen perusteella järjestöjen näkökulmasta ajankohtainen teema loppuvuonna.

Selvitystä varten kerättiin tietoa ja näkemyksiä sote-uudistusta läheltä seuranneilta järjestötoimijoilta, hyvinvointialueiden valmistelussa mukana olevilta henkilöiltä ja Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijoilta. Heiltä kysyttiin niin uudistuksen ajankohtaisista painopisteistä, menneen syksyn tuloksista kuin talven odotuksistakin. Vastaajat valitsivat valmiiksi määritellyistä teemoista oman alueensa ajankohtaiset painopisteet ja kuvasivat niitä tarkemmin avoimessa vastauksessa.

Selvityksen perusteella järjestöavustukset ja tuet pysyvät myös lähitulevaisuuden tärkeimpänä teemana järjestöjen näkökulmasta.

”Kestävän avustuskokonaisuuden luominen ottaa aikansa. Hyvinvointialueiden varsinaisen perustamisen myötä myös hyvinvointialueiden strategiatyön odotetaan koskettavan järjestöjä”, Janne Haikari sanoo.

Järjestöjen sote-muutostuki auttaa järjestöjä matkalla sote-Suomeen

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Lisätietoja antaa tutkija Janne Haikari.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.9.2022 09:00

Kuntoutus kehittyy vuoropuhelussa Kelan, SOSTEn ja järjestöjen kanssa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTEn loppuvuodesta 2021 toteuttama kysely Kelan toiminnan kehittämisestä poiki järjestöiltä paljon havaintoja ja kehittämisajatuksia. Järjestöjen ehdotuksia on käyty läpi Kelan edustajien kanssa useissa tapaamisissa ja Kela on toimittanut kirjalliset vastaukset esitettyihin huomioihin. Kuntoutusta koskevia ehdotuksia nousi kyselyssä esille runsaasti, jonka vuoksi päädyttiin pidempään vuoropuhelun tiivistämiseen Kelan ja SOSTEn sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Tuoreita tuloksia […]

Uutinen

15.9.2022 16:13

Apuvälineistä saa apua arkeen vain, jos palvelut toimivat

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 30.8. kuulemistilaisuuden, jossa työryhmä kuuli järjestöjen näkemyksiä apuvälinepalveluista ja apuvälineiden luovuttamista säätelevän apuvälineasetuksen muutostarpeista. Taustana kuulemiselle on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2021 asettama lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmä. Ryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostarpeita. Tehtävää varten koordinaatioryhmä on perustanut erillisen alatyöryhmän, joka järjesti tilaisuuden kuullakseen apuvälineiden käyttäjien […]

Uutinen

15.9.2022 09:56

Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen, jolla turvattaisiin välttämättömän terveydenhuolto ja kotihoito käynnissä olevan työtaistelun aikana. SOSTE toteaa, että paras potilasturvallisuuden tae on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on hyvät edellytykset suoriutua työstään laadukkaasti. Näihin hyviin edellytyksiin kuuluu riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen, laadukkaat työvälineet ja vastaavasti motivaatioon vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös työstä saatava […]