Skip to content

Myös pienituloisilla oltava mahdollisuus käyttää suojamaskeja

11.8.2020 10.30

Toimeentulo
EriarvoisuusToimeentulo

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys on huolissaan pienituloisten ihmisten mahdollisuudesta käyttää suojamaskeja. Viime viikolla kerrottiin, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee koronasuositusta hengityssuojainten käytöstä.

”Kun suositus annetaan, on välttämätöntä, että esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden mahdollisuus maskien hankintaan varmistetaan”, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.

”Meillä on iso joukko ihmisiä, joiden on käytännössä mahdotonta hankkia tarvittavaa määrää maskeja. Maskisuosituksen noudattaminen voi olla taloudellisesti mahdotonta esimerkiksi toimeentulotuella eläville lapsiperheille, pienituloisille eläkeläisille, paperittomille maahanmuuttajille ja asunnottomille. Valtiovallan on osoitettava keinot ja resurssit, jotka mahdollistavat myös vähävaraisille ihmisille turvallisen liikkumisen ja osallistumisen yhteiskuntaan. Maskisuositus saattaa entisestään eristää ikäihmisiä kotiinsa, jos ei ole varaa tai osaamista hankkia itselleen kunnollisia suojamaskeja”, jatkaa Saarinen.

Eduskunta käsittelee vasta syyskuussa hallituksen esitystä Kelan tilapäisestä epidemiakorvauksesta perustoimeentulotuen saajille.

”Epidemiakorvaus olisi saatava voimaan yhtä aikaa suosituksen kanssa. Lisäksi on varmistettava, että kaikki pienituloiset ovat oikeutettuja tukeen, eivät vain toimeentulotuen saajat. Epidemia on aiheuttanut jo nykyisellään monille perheille taloudellisia huolia, kun on joutunut ostamaan käsidesiä, siirtymään joukkoliikenteestä taksin käyttöön ja ruokkimaan lapset kotona etäkoulun aikana”, kuvailee Saarinen.

Julkisuudessa on useaan otteeseen sanottu, että jokainen voi itse ommella omat maskit, jos ei ole rahaa ostaa teollisesti tuotettuja maskeja. Sekin aiheuttaa kuluja eikä joka kotitaloudessa ole ompelukonetta. Julkisuudessa on myös ollut tietoa, etteivät itse tehdyt kangasmaskit välttämättä ole yhtä tehokkaita kuin tarkoitukseen valmistetut maskit eivätkä esimerkiksi osa keuhkosairaista tai astmaatikoista pysty paksuja maskeja käyttämään.
”Tämä ajattelutapa asettaa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan. Jos maskisuositus annetaan, niin silloin valtiovalta ajattelee, että maskit estävät epidemian leviämistä ja vähentävät tartuntoja. Ei ole järkevää, että ihmisten pienituloisuus tätä vaikeuttaa tai estää.”

”Valtiovallan olisi syytä tarkastella eri maiden esimerkkejä, joilla on turvattu kansalaisten yhdenvertaisuutta maskien käytössä. Myös vähävaraisilla on oltava mahdollisuus käyttää maskeja, joiden teho on riittävä”, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]

Uutinen

18.9.2020 10:12

SOSTE: Rahoitusratkaisu sumensi sote-järjestöjen tulevaisuutta, työllisyyden hoidossa merkittäviä linjauksia, terveysverossa ei vieläkään edistytty

Kansalaisyhteiskunta Oli tärkeää, että ensi vuotta uhannut järjestötoiminnan avustamisen merkittävä alasajo ei toteutunut, vaan työ ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi voi jatkua.   Hallituksen budjettiriihen viestinnästä on kuitenkin saattanut syntyä käsitys, että hallitus kompensoi sote-järjestöille Veikkauksen tuoton aleneman budjettivaroin. Näin ei kuitenkaan ole. Sote-järjestöjen osalta kyse ei ole kompensaatiosta, koska tuottojen alenema paikataan valtaosin rahapelifuusion yhteydessä säästyneillä […]

Artikkeli

Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

Toimeentulo Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 30.6.2020 Anna Järvinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Koronakriisi vaati nopeasti sosiaaliturvan kattavuuden laajentamista Kun koronapandemia tavoitti Suomen maaliskuussa, seurasi terveyskriisiä nopeasti monien ihmisten kohdalla myös toimeentulon kriisi. Koronarajoitusten astuttua voimaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa, monelta yksinyrittäjältä ja freelancerilta loppuivat työt kuin seinään. Näiden ryhmien sosiaaliturva on heikompi kuin palkansaajilla. […]