Skip to content

Nimeä edustajasi uuteen terveyden edistämisen verkostoon

25.8.2020 10.51

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysJärjestöille

SOSTE käynnistää Terveyden edistämisen verkoston toiminnan syyskuun aikana. Mukaan toivotaan SOSTEn jäsenistä asiantuntijoita, jotka työskentelevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja primääriehkäisyn parissa. Nimeä edustaja sähköpostilla SOSTEn erityisasiantuntija Ritva Varamäelle osoitteeseen ritva.varamaki@soste.fi. Verkoston ensimmäinen kokous pidetään syyskuun puolivälissä. Verkoston puheenjohtajana toimii SOSTEn hallituksen jäsen johtaja Viveca Hagmark Folkhälsanista.

Aloite verkostosta tuli jäseniltä

Tarve terveyden edistämisen verkoston perustamisesta on lähtenyt jäsenistöstä. Aloitteen verkoston perustamisesta SOSTEen tekivät Diabetesliitto, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto, Raittiuden Ystävät, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule, Selkäliitto ja Suomen Luustoliitto. Verkoston tarvetta kartoitettiin myös kysellä, johon vastanneista 17 järjestöstä kaikki ilmoittivat kiinnostuksensa verkoston toimintaan osallistumisesta. Vastaajista yli 80 % työskentelee pääasiassa terveyden edistämisen tai primääriehkäisyn parissa.

Verkostossa vaikutetaan ja tehdään yhteistyötä

Toiminnan painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä primääriehkäisyssä. Hoito ja kuntoutus on rajattu toiminnan ulkopuolelle, koska SOSTEssa on niille omat verkostonsa.

Verkoston tehtävänä on terveyden edistämisen tietopohjan vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen liittyen sote-uudistukseen, julkisen sektorin järjestö-yhteistyöhön, rahoitukseen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen.

Verkosto toimii myös järjestöjen toiminnan ja yhteistyön tehostamiseksi sekä terveyden edistämisen näkyväksi tekemiseksi. Verkostossa panudutaan muun muassa hyvien käytäntöjen jakamiseen, yhteistyön kehittämiseen sekä toiminnan vaikuttavuuteen. Verkoston tavoitteenasettelu ja tehtävät tarkentuvat toiminnan alkaessa.

Korona-epidemia korostaa ehkäisevän työn merkitystä

Korona-epidemia pakottaa osaltaan siirtämään jatkossa terveydenhuollon painopistettä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevään työhön. Järjestöjen mukana pysyminen yhteistyössä edellyttää sote-järjestöjen toiminnan näkyväksi tekemistä.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Ritva Varamäki. Tutustu SOSTEn järjestöverkostoihin.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.9.2020 08:43

Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

Sote-uudistus I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den. ”Den effektivaste delen […]

Uutinen

24.9.2020 14:56

Sote-uudistus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei saa jäädä kuntien ja tulevien sote-maakuntien heittopussiksi

Sote-uudistus Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä perustason palveluiden vahvistamiseen, muistuttaa SOSTE 24.9.2020 jättämässään sote-uudistukseen liittyvässä lausunnossaan. Tehokkaimmin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tapahtuu palvelujen rinnalla sekä niihin limittyen. ”Vaikuttavin osa tästä työstä tehdään asiakkaiden kohtaamisissa, jolloin asiakas saa palvelun ohella tukea ja tuuppausta omaan hyvinvointiinsa. Sote-maakuntien tulee […]

Uutinen

23.9.2020 11:22

Sote-alalla kehitettävää ilmastonmuutokseen varautumisessa

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on julkaissut MDn ja Tietotakomon SOSTElle laatiman raportin Ilmastonmuutos ja sosiaali- ja terveyssektori, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveysalan ja järjestöjen roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja varautumisessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvaan, veden saatavuuteen, tartuntatautien leviämiseen ja altistaa yhteiskunnat konflikteille. Suomessa ilmastonmuutoksen konkreettisia seurauksia ihmisten hyvinvoinnille ovat muun muassa helteiden […]