Skip to content

Ny styrelse för social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE

15.4.2021 15.00

På svenska
SOSTEHyvinvointi ja terveysPå svenskaSote-järjestöt

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s nya styrelse har valts. SOSTE: s fullmäktige som valdes i februari har på sitt första möte utnämnt den nya styrelsen för SOSTE för perioden 2021–2024. Till styrelseordförande valdes Befolkningsförbundets verksamhetsledare Eija Koivuranta och till viceordförande valdes Förbundet för mödra- och skyddshems generalsekreterare Riitta Särkelä 

Vårdorganisationerna har varit med och byggt det finländska välfärdssamhället. Organisationerna behövs mer än någonsin för att städa upp spåren efter coronan, så att allas rättigheter till välfärd och hälsa förverkligas. Nu behövs en hållbar finansieringslösning så att organisationernas kunnande och arbete med de allra svagaste kan fortsätta. Organisationernas samarbete med kommunerna och välfärdsområdena måste också säkras när man förhoppningvis denna gång får vårdreformen i mål” berättar SOSTE: s nya styrelseordförande Eija Koivuranta. 

Frågan om organisationernas verksamhetsförutsättningar finns på de politiska beslutsfattarnas bord. En viktig grundsten för det finländska organisationsarbetet, en förutsägbar och långsiktig finansiering är i stöpsleven. SOSTE: s centrala uppgift är att agera så att vårdorganisationernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar, hjälparbetet som organisationerna gör och deras frihet i att påverka samhället tryggas” fortsätter Koivuranta.   

Vårdorganisationerna har ett unikt kunnande och kännedom i att stöda och hjälpa de människor som är i de allra svagaste positionerna i samhället, såsom barn, unga, arbetslösa, de som har missbruk- och mentalhälsoproblematik, långtidssjuka, handikappade och åldringar. 

Social- och hälsovårdsorganisationerna är en märkbar del i den finländska välfärdens struktur. Vårdorganisationerna har en märkbar betydelse som utvecklare av socialtjänster och som en förnyare av hela servicesystemet. Finlands regering måste ha visdom att förstå att organisationsfältet är en byggare av samhällstabilitet och förtroende. Organisationerna förebygger olika social- och hälsoproblem och stöder arbetet kring att lösa dessa problem så tidigt som möjligt genom att kombinera ett stabilt professionellt kunnande och stöd av frivilliga. Organisationernas autonoma verksamhet måste tryggas” påminner SOSTE: s styrelseviceordförande Riitta Särkelä. 

Till övriga styrelsemedlemmar valdes: 

 • Juhani Eskola, LTT 
 • Jukka Haapakoski, Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa 
 • Hanna Heinonen, Centralförbundet för Barnskydd 
 • Sanna Kaijanen, Kuuloliitto 
 • Anssi Kemppi, Eläkeliitto 
 • Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
 • Jouni Parkkonen, Ägarna av hyreshus och bostadsrättshus till rimligt pris i Finland – KOVA 
 • Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi 
 • Pia Sundell, Barnavårdsföreningen 
 • Markus Söderlund, Våra Gemensamma Barn 

Kontaktpersoner 

 • SOSTE: s styrelseordförande Eija Koivuranta, +358 50 574 1775 
 • SOSTE: s styrelseviceordförande Riitta Särkelä, +358 50 636 63 
 • SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas, +358 40 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi 

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

10.8.2022 09:30

Kysely: Hyvinvointialueiden palveluja kehittävät järjestöt toiveikkaita, että ne voivat vaikuttaa uudistuviin sote-palveluihin

Sote-uudistus Yli puolet hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevista järjestöistä katsoo, että niiden mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kohentuvat ainakin jonkin verran sote-uudistuksen myötä. Tämä käy ilmi Järjestöjen sote-muutostuen touko-kesäkuussa 2022 tekemästä tilannekuvakyselystä, jossa selvitettiin hyvinvointialueiden palvelujen kehittämisessä mukana olevien järjestöjen näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyöstä. Kyselyn vastaajat näkivät sekä käynnissä olevassa sote-palvelujen kehittämistyössä että tulevaisuudessa myönteisiä merkkejä. […]

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

21.6.2022 09:30

SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevaan työryhmään

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on mukana sosiaali- ja terveysministeriön uudessa työryhmässä, joka valmistelee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tehtävänä on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden vaihtoa niitä vastaaviin mutta edullisempiin valmisteisiin apteekeissa voidaan toteuttaa. Työryhmän tavoitteena on myös jakaa tietoa aihetta koskien ja selvittää, miten päästään sekä lääkkeen käyttäjän että yhteiskunnan kannalta turvalliseen ja kustannustehokkaaseen tapaan toteuttaa biologisten […]