Skip to content

Ny styrelse för social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE

15.4.2021 15.00

På svenska
SOSTEHyvinvointi ja terveysPå svenskaSote-järjestöt

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s nya styrelse har valts. SOSTE: s fullmäktige som valdes i februari har på sitt första möte utnämnt den nya styrelsen för SOSTE för perioden 2021–2024. Till styrelseordförande valdes Befolkningsförbundets verksamhetsledare Eija Koivuranta och till viceordförande valdes Förbundet för mödra- och skyddshems generalsekreterare Riitta Särkelä 

Vårdorganisationerna har varit med och byggt det finländska välfärdssamhället. Organisationerna behövs mer än någonsin för att städa upp spåren efter coronan, så att allas rättigheter till välfärd och hälsa förverkligas. Nu behövs en hållbar finansieringslösning så att organisationernas kunnande och arbete med de allra svagaste kan fortsätta. Organisationernas samarbete med kommunerna och välfärdsområdena måste också säkras när man förhoppningvis denna gång får vårdreformen i mål” berättar SOSTE: s nya styrelseordförande Eija Koivuranta. 

Frågan om organisationernas verksamhetsförutsättningar finns på de politiska beslutsfattarnas bord. En viktig grundsten för det finländska organisationsarbetet, en förutsägbar och långsiktig finansiering är i stöpsleven. SOSTE: s centrala uppgift är att agera så att vårdorganisationernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar, hjälparbetet som organisationerna gör och deras frihet i att påverka samhället tryggas” fortsätter Koivuranta.   

Vårdorganisationerna har ett unikt kunnande och kännedom i att stöda och hjälpa de människor som är i de allra svagaste positionerna i samhället, såsom barn, unga, arbetslösa, de som har missbruk- och mentalhälsoproblematik, långtidssjuka, handikappade och åldringar. 

Social- och hälsovårdsorganisationerna är en märkbar del i den finländska välfärdens struktur. Vårdorganisationerna har en märkbar betydelse som utvecklare av socialtjänster och som en förnyare av hela servicesystemet. Finlands regering måste ha visdom att förstå att organisationsfältet är en byggare av samhällstabilitet och förtroende. Organisationerna förebygger olika social- och hälsoproblem och stöder arbetet kring att lösa dessa problem så tidigt som möjligt genom att kombinera ett stabilt professionellt kunnande och stöd av frivilliga. Organisationernas autonoma verksamhet måste tryggas” påminner SOSTE: s styrelseviceordförande Riitta Särkelä. 

Till övriga styrelsemedlemmar valdes: 

 • Juhani Eskola, LTT 
 • Jukka Haapakoski, Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa 
 • Hanna Heinonen, Centralförbundet för Barnskydd 
 • Sanna Kaijanen, Kuuloliitto 
 • Anssi Kemppi, Eläkeliitto 
 • Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
 • Jouni Parkkonen, Ägarna av hyreshus och bostadsrättshus till rimligt pris i Finland – KOVA 
 • Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi 
 • Pia Sundell, Barnavårdsföreningen 
 • Markus Söderlund, Våra Gemensamma Barn 

Kontaktpersoner 

 • SOSTE: s styrelseordförande Eija Koivuranta, +358 50 574 1775 
 • SOSTE: s styrelseviceordförande Riitta Särkelä, +358 50 636 63 
 • SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas, +358 40 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi 

 

Muut teeman artikkelit

Uutinen

1.7.2021 14:00

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki. SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter

Kansalaisyhteiskunta Hur ska en arbetstagare i framtidens social- och hälsovårdscentral kunna styra en kund som behöver hjälp till organisationers stöd och tjänster? Detta är en av de stora utmaningar som organisationer står inför i vårdreformen. I Kymmenedalen arbetar organisationer och Kymsote, samkommunen med ansvar för social- och hälsovårdstjänster i sex kommuner, just nu med att övervinna […]

Uutinen

1.6.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Brett stöd från socialbranschen för höjt boendestöd

På svenska En klar majoritet av vård- och omsorgschefer, socialarbetare och FPA:s förmän stöder en högre nivå av boendestöd, för att minska behovet av utkomststöd. Endast sju procent av de tillfrågade i Socialbarometern anser att nivån på boendestödet bör sänkas. I den nyligen genomförda Socialbarometern undersöktes bland annat lösningar på höga boendekostnader och det aktuella läget för […]