Skip to content

Nya lagen om penninginsamling i kraft fr.o.m. 1.3.2020

4.3.2020 15.35

Kansalaisyhteiskunta
KansalaisyhteiskuntaPå svenska

Bakgrunden till förnyandet av lagen om penninginsamling är målsättningen att märkbart underlätta frivilligverksamhet genom en lättare administrativ börda och smidigare tillståndsprocesser som den förra regeringen skrev in i sitt regeringsprogram. Genom den nya lagen kommer de nuvarande tidsbundna och insamlingsspecifika tillstånden att slopas och i fortsättningen gäller beviljade tillstånd tills vidare. Vid sidan av dessa kommer småskaliga insamlingar som är anmälningspliktiga. En penninginsamling som genomförs som småskalig insamling får pågå i högst tre månader och samla in högst 10 000 euro.

Huvudregeln är också i fortsättningen att organisationen som genomför insamlingen och användningsmålet för de insamlade medlen ska vara allmännyttiga. Småskalig insamling får arrangeras också för andra än allmännyttiga syften, men inte för att stödja näringsverksamhet eller för att utöka en juridisk persons förmögenhet. En småskalig insamling kan också arrangeras av en oregistrerad grupp bestående av minst tre fysiska personer.

Innehavare av tills vidare i kraft varande tillstånd i enlighet med den nya lagen ska inom sex månader från räkenskapsperiodens slut göra en årsanmälan till Polisstyrelsen över de under perioden genomförda insamlingar, deras intäkter och utgifter samt de insamlade medlens användning. Tillståndsinnehavaren ska också lämna in en årsplan över penninginsamlingar som ordnas under det innevarande året.

För penninginsamlingar som genomförs på basis av tillstånd beviljade innan den nya lagen trätt i kraft, samt hit hörande insamlade medel och deras användning, tillämpas de förordningar som var i kraft då tillståndet beviljades. En innehavare av ett tillstånd baserat på den gamla lagstiftningen kan, om den så önskar, be Polisstyrelsen att återkalla det ikraftvarande tillståndet och istället lämna in en ansökan om att bli beviljad ett tillsvidare ikraftvarande tillstånd i enlighet med den nya lagen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.4.2020 09:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen lomautusnäkymät yli viisinkertaistuneet alkuvuodesta – Jo 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimipisteitään

Koronaepidemia on muuttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilannetta suuresti. Vielä tammi-helmikuussa vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi kuluvalle vuodelle lomautuksia. Nyt määrä on jo yli viisinkertainen. SOSTEn jäsenjärjestöilleen tekemä kysely osoittaa, että valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä lomautukset ovat jo käynnistyneet. Jatkossa lomautuksiin arvioi päätyvänsä vielä useampi järjestö. Jo nyt 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimintapisteitään, palvelujaan keskeyttänyt […]

Uutinen

1.4.2020 09:45

SOSTEn hallitus: Järjestöjen perustyötä tarvitaan koronakriisin hoidossa

Elämme Suomessa poikkeuksellisia ja vaikeita aikoja koronaepidemian vuoksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisellä ja siihen liittyvillä rajoittamistoimenpiteillä on valtava vaikutus ihmisten arkeen. Riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämä rajoittuu vain kotiin, eikä kaikilla ole lähipiiriä, joka voisi tukea heitä tässä tilanteessa. Lomautusten kohteena olevien perheissä tulee taloudellisia huolia. Ylipäätään yksinäisyys ja pelot lisääntyvät sekä perhekriisit voivat kärjistyä. Tulevaisuus näyttäytyy […]

Uutinen

1.4.2020 09:45

Koronavirustilanteeseen liittyvä ylimääräinen STEA-avustusten haku vuodelle 2020

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun 6.4. Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen hankekokonaisuuteen: 1. Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen sekä 2. Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki. Ylimääräinen STEA-avustusten haku avataan 6.4. osoitteessa […]