Skip to content

Nya lagen om penninginsamling i kraft fr.o.m. 1.3.2020

4.3.2020 15.35

Kansalaisyhteiskunta
KansalaisyhteiskuntaPå svenska

Bakgrunden till förnyandet av lagen om penninginsamling är målsättningen att märkbart underlätta frivilligverksamhet genom en lättare administrativ börda och smidigare tillståndsprocesser som den förra regeringen skrev in i sitt regeringsprogram. Genom den nya lagen kommer de nuvarande tidsbundna och insamlingsspecifika tillstånden att slopas och i fortsättningen gäller beviljade tillstånd tills vidare. Vid sidan av dessa kommer småskaliga insamlingar som är anmälningspliktiga. En penninginsamling som genomförs som småskalig insamling får pågå i högst tre månader och samla in högst 10 000 euro.

Huvudregeln är också i fortsättningen att organisationen som genomför insamlingen och användningsmålet för de insamlade medlen ska vara allmännyttiga. Småskalig insamling får arrangeras också för andra än allmännyttiga syften, men inte för att stödja näringsverksamhet eller för att utöka en juridisk persons förmögenhet. En småskalig insamling kan också arrangeras av en oregistrerad grupp bestående av minst tre fysiska personer.

Innehavare av tills vidare i kraft varande tillstånd i enlighet med den nya lagen ska inom sex månader från räkenskapsperiodens slut göra en årsanmälan till Polisstyrelsen över de under perioden genomförda insamlingar, deras intäkter och utgifter samt de insamlade medlens användning. Tillståndsinnehavaren ska också lämna in en årsplan över penninginsamlingar som ordnas under det innevarande året.

För penninginsamlingar som genomförs på basis av tillstånd beviljade innan den nya lagen trätt i kraft, samt hit hörande insamlade medel och deras användning, tillämpas de förordningar som var i kraft då tillståndet beviljades. En innehavare av ett tillstånd baserat på den gamla lagstiftningen kan, om den så önskar, be Polisstyrelsen att återkalla det ikraftvarande tillståndet och istället lämna in en ansökan om att bli beviljad ett tillsvidare ikraftvarande tillstånd i enlighet med den nya lagen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Artikkeli

Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 26.6.2020 Ansku Holstila erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Ilmastonmuutoksen uhka ei ole koronapandemian myötä kadonnut, ja ilmastokysymykset ovat pysyneet esillä niin korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin SOSTEn skenaariotyössäkin. Poikkeusolot ovat vähentäneet päästöjä väliaikaisesti, mutta olennaista ilmastokriisin torjumisessa on, miten jatketaan tästä eteenpäin. Haasteena on nopeiden ratkaisujen samanaikainen tarve sekä koronakriisin […]