Skip to content

Nyt on aika tukea rakenteiden muutosta

26.1.2022 8.41

Avustusjärjestelmä
KoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetAvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Ministeri Erkki Liikasen ja valtiosihteeri Henrik Haapajärven työryhmät ovat etsineet keinoja sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen valtionavustustoiminnan uudistamiseksi. Keskeinen toimenpide on avustusmäärärahan irrottaminen Veikkauksen tuotoista.

Toimintaan ja olosuhteisiin

Järjestöjen perusteltu huoli kohdistuu avustusmäärärahan vuosittaiseen tasoon ja sen kehityssuuntaan. Järjestöissä tarvitaan ratkaisuja, joilla pitkäjänteinen, ihmisten tarpeisiin perustuva järjestötoiminta on mahdollista. Ihmisten tarpeet eivät ole vähentyneet valtionavustusuudistusprosessin myötä. Käynnissä oleva koronapandemia on entisestään lisännyt avun tarvetta. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat reagoineet pandemian aikana akuutteihin tarpeisiin, muovanneet toimintojaan muuttuvissa olosuhteissa ja tehneet parhaansa käytettävissä olevin resurssein.

Kohti nopeasti muuttuvia tarpeita

Koronapandemia on muuttanut työn tekemisen tapoja. Etätyö on yleistynyt ja kehitys voi jäädä pysyväksi. Kehityskulku tulee vaikuttamaan toimitilojen kokoon tai sisältöön. Järjestöt suunnittelevat muuttoa, toimitilojensa pienentämistä, vaihtamista tai ratkaisuja, joissa useampi järjestö voi hyödyntää samoja tiloja.

Muutokset vaativat resursseja ja niitä tarvitaan nyt. Myös uudistusten koordinaatiolle on tarvetta. Esimerkiksi 20 toimitilan uudistaminen pääkaupunkiseudulla tuo vuodessa noin 400 000 euron säästöt, jos järjestöt pääsevät eroon noin viidenneksestä turhia neliöitään. Uudistustarvetta löytyy koko maasta.

Yhteistoiminnalla vähennetään riskejä

Uusien toimitilojen löytäminen pääkaupunkiseudulla ei ole vaikeaa. Vanhoista eroon pääseminen voi olla työläämpää tai käytännössä mahdotonta pitkien vuokrasopimuksien takia. Uusia toimitiloja on tarjolla ja niitä voi muokata tarvetta vastaaviksi, mutta edellytyksenä on usein pitkä vuokrasopimus. SOSTEn alkuvuodesta julkaistavan selvityksen mukaan vain harvalla järjestöllä on mahdollisuus saada lyhytaikaista lisätilaa kiinteistöstä, jossa toimivat. Joustava tilan käyttö on osa toiminnan tehostamista ja varautumista.

SOSTEn selvityksen mukaan järjestöillä on tarve järjestellä toimitiloja ja lisätä yhteistyötä. Myös tilapäisen työpisteen vuokraamiselle on tarvetta. Koordinoidulla yhteistyöllä voidaan vähentää riskejä ja ammattimaisella avulla tukea matkaa kohti uutta normaalia.

  • SOSTE esittää, että järjestöjä tuetaan uudistamaan toimitilaratkaisujaan ja mahdollistetaan yhteistyötä toimitilojen käytössä yhteisen koordinaation keinoin sekä lisäksi tuetaan kansallisten ja alueellisten tukipalvelujen yhteistoiminnan kehittämisessä sekä niihin liittyvissä investoinneissa.
  • SOSTE esittää sosiaali- ja terveysministeriölle lisähakua, ohjelmarahoitusta tai takautuvaa rahoitusta järjestöjen yhteistyön koordinointiin sekä toimenpiteisiin, joilla tilaratkaisujen valmistelu- ja suunnittelutyöt voidaan käynnistää. SOSTE esittää, että toisessa vaiheessa järjestöille myönnettäisiin investointiavustuksia tarvittavien muutostöiden toteuttamiseen.

Lisätietoja antavat SOSTEn erityisasiantuntija Ari Inkinen ja hallintopäällikkö Miikka Lönnqvist.

Esitysmateriaali

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]