Skip to content

Nyt tarvitaan investointeja terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen

28.9.2021 14.41

Kansalaisyhteiskunta
ilmastonmuutosTerveysveroAvustusjärjestelmäHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaToimeentuloTyöllisyys

Eduskunnassa käynnistyi tiistaina 28.9. lähetekeskustelu vuoden 2022 talousarviosta. SOSTE muistuttaa, että kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen. Vahva ja autonominen kansalaisyhteiskunta on keskeisessä roolissa ihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Ilmastonmuutoksen seuraukset uhkaavat niin ympäristöä kuin ihmisiä ja siksi tarvitsemme määrätietoista ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Hiilineutraalin siirtymän pitää kuitenkin olla sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologiset ratkaisut on tehtävä mahdollisiksi kaikille suomalaisille.

SOSTEn viestit kansanedustajille:

1. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava nyt

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat merkittävä voimavara hyvinvoinnin edistäjinä ja ihmisoikeuksien puolustajina. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla, joka varmistaa vahvan järjestöautonomian ja turvaa järjestöjen tarjoaman avun ja tuen jatkon.

Lue lisää: Budjettiriihi 2021: Kestävä tulevaisuus syntyy hyvinvointi-investoinneilla – SOSTE

2. Tuottavuutta lisää investoimalla ihmisten terveyteen, osaamiseen ja työkykyyn

Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista. Suorilla panostuksilla kansalaisten hyvinvointiin korjataan koronakriisin aikana syntynyttä hoito- ja hoivavelkaa sekä vähennetään terveydellisiä esteitä saavuttaa korkea työllisyysaste.

Mitä pitäisi tehdä?

 • On pidettävä huolta, että terapiatakuuta edistetään osana hoitotakuukokonaisuutta.
 • Hoitojonoja on purettava hyödyntämällä palveluseteleitä eli käyttämällä tehokkaasti koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää
 • Palveluvelan umpeen kuromiseksi sekä lisääntyneisiin palvelutarpeisiin vastaamiseksi työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaa on korotettava.
 • Korkeakoulutuksen aloituspaikkoja pitäisi lisätä nopeasti ja merkittävästi.
 • Sote-alan työvoimapulaan vastaamiseksi pitäisi kiireellisesti lisätä muun muassa lääkäri- ja sairaanhoitajakoulutusta.
 • Pidemmällä aikavälillä perusturvan tasoa on korotettava asteittain niin, että saavutetaan viitebudjettien määrittelemä kohtuullisen minimin taso.

Lue lisää: Riihen panostukset työllisyyteen ja osaamiseen turhan vaatimattomia – SOSTE

Lue lisää: Hoitotakuu etenee, askelmerkit ja rahoitus vielä osittain epäselvät – SOSTE

Laaja-alaista terveysveroa selvittävä työ on käynnistettävä välittömästi

Kansanterveyden haasteet vaativat yhteiskunnallisia ratkaisuja. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. Suomessa on otettava käyttöön terveysperusteinen valmistevero, joka vähentää liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia.

Hallitus sopi budjettiriihessä, että virvoitusjuomaveroa muokataan terveysperusteiseen suuntaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuonna 2023. Toisessa vaiheessa valmistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen veron veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti myös muihin tuoteryhmiin.

Mitä pitäisi tehdä?

 • Terveysveroa selvittävän työryhmän työ on käynnistettävä välittömästi. Nimettävän työryhmän on oltava laaja-alainen eli mukana on oltava myös ravitsemuksen ja kansanterveyden asiantuntijoita.
 • Sekä virvoitusjuomaveron muokkausta että kakkosvaiheen veromallia on ryhdyttävä valmistelemaan rinnan ja samanaikaisesti. Näin myös laajempi terveysveromalli ehtisi valmistua tämän hallituskauden aikana.
 • Verovalmistelun tavoitteena on oltava laaja-alainen terveysvero, pelkkä virvoitusjuomaveron muokkaus ei riitä, vaikka askel oikeaan suuntaan onkin. Laaja-alaisella terveysverolla pystytään parhaiten vaikuttamaan ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja toisaalta teollisuuden reseptiikkaan ja sitä kautta kansanterveyteen.

Lue lisää: Terveysvero eteni askeleen verran budjettiriihessä – uudistus ei kuitenkin saa jäädä puolitiehen – SOSTE

Tarvitaan investointeja kestävään ilmastopolitiikkaan

Ilmastopolitiikassa tarvitaan konkreettisia toimia riittävien päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla on huomioitava ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja sosiaaliset vaikutukset. Ilmastotekojen ohella on tärkeää edistää ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista sekä kaikkien osallisuutta. Vain siten rakennamme kaikille hyvää yhteiskuntaa.

Mitä pitäisi tehdä?

 • Laatia visio ja konkreettinen suunnitelma oikeudenmukaisesta siirtymästä hyödyntäen parlamentaarista seurantaryhmää.
 • Rakentaa osana siirtymää kestävän kehityksen vero- ja tukiuudistus, joka huomioi ilmastotoimien kustannusten oikeudenmukaisen jakautumisen.
 • Panostaa entistäkin kunnianhimoisemmin infrastruktuuriin, teknologiaan sekä tutkimukseen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Lue lisää: Budjettiriihi tarjosi kannusteita päästöjen vähentämiseksi, mutta paljasti suomalaisen ilmastopolitiikan heikkouden – SOSTE

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

22.6.2022 07:45

Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

Toimeentulo Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset.  Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän […]