Skip to content

Organisationsbarometern 2020: Styrelsearbetet i organisationerna fungerar bra

2.10.2020 12.13

Järjestöbaro
Järjestöbarometri 2020JärjestöbaroJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenskaSote-järjestöt

De nationella social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledare upplever att förhållandet mellan organisationens operativa ledning och förtroendevalda ledning fungerar bra både vad gäller arbets- och ansvarsfördelningen. Nästan nio av tio svarande bedömer att styrelsen känner väl till organisationens verksamhet och är medvetna om sitt ansvar i den.

I den färska Organisationsbarometern 2020 efterfrågades social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsledares syn på organisationernas styrelsearbete.

”Av verksamhetsledarna får 70 procent tillräcklig sakkunskap av styrelsen för att stöda sitt arbete. Däremot anser var femte att den sakkunskap de får som stöd för arbetet är otillräckligt. I under 10 procent av organisationerna är verksamhetsledarna missnöjda med styrelsernas arbetsklimat”, berättar SOSTE:s forskare Juha Peltosalmi.

En del styrelser upplevs som passiva

Nästan var tredje verksamhetsledare som svarade på organisationsbarometern upplever att styrelsen förhåller sig passiv till verksamhetsledarens arbete.

”Styrelsens passivitet i vissa organisationer syns också i att nästan hälften av verksamhetsledarna upplever att helhetsansvaret för organisationens verksamhet i allt för hög grad faller på deras ansvar”, beskriver Peltosalmi.

Merparten av verksamhetsledarna är ändå nöjda med styrelsearbetet och nästan 80 procent av de svarande kan räknas höra till dem som är nöjda med det arbete styrelsen gör och samarbetet med dem. De upplever att de har tillräcklig fullmakt och autonomi att förverkliga sitt operativa arbete. Därtill anser de att styrelsen sätter upp klara mål för verksamhetsledarens arbete och har en klar strategisk syn på utvecklingen av organisationens verksamhet.

Konfliktsituationer kan försvåra organisationens verksamhet

I ungefär var femte organisation har konfliktsituationer mellan styrelsen och den operativa ledningen i viss mån orsakat problem som försvårar verksamheten.

”De här situationerna har ofta orsakats av meningsskiljaktigheter mellan styrelsen och den operativa ledningen eller bristande förtroende. Konfliktsituationer har ofta orsakats av samarbetsproblem mellan verksamhetsledaren och styrelsens ordförande. De uppstår också ur olika syn på personalpolitik”, beskriver Petri Ruuskanen, lektor på Jyväskylä universitet.

Ett viktigt instrument är tydliga definitioner på ansvarsfrågor. Ungefär var sjunde verksamhetsledare bedömer att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verksamhetsledaren inte har preciserats tillräckligt. Befogenheterna kopplade till ledandet av organisationen är vanligtvis preciserade i separata ekonomi- och förvaltningsreglementen. Det upplevs vara ett fungerande sätt att klargöra fördelningen av roller mellan verksamhetsledaren och styrelsen. I de organisationer där ekonomi- och förvaltningsreglementen inte finns önskar ungefär nio av tio verksamhetsledare att sådana ska tas i bruk.

Bekanta dig med den nu publicerade Organisationsbarometern 2020 och ladda ner den gratis!

Tilläggsuppgifter

  • SOSTE:s forskare Juha Peltosalmi, +358 40 829 8959, juha.peltosalmi@soste.fi
  • Jyväskylä universitets lektor Petri Ruuskanen, +358 40 8054186, petri.l.t.ruuskanen@jyu.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2021 13:00

Valkoisen Ruusun kunniamerkki Anne Knaapille ja Markku Virkamäelle

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn varapääsihteeri, johtaja Anne Knaapilla on taustallaan pitkä ja monipuolinen ura suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan parissa. Hän on toiminut uransa aikana lähes kaikilla sosiaali- ja terveyspolitiikan sektoreilla niin perustyön, johdon kuin luottamusjohdonkin tehtävissä. Tällä hetkellä Knaapi työskentelee SOSTEssa suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestökentän hyväksi. Pitkän uransa aikana Knaapi on saanut myös kansalta luottamuksen toimia kansanedustajana vuosina […]

Uutinen

18.6.2021 11:13

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies: Säätiöiden ja yhdistysten jättäminen Business Finlandin koronarahoituksen ulkopuolelle oli lainvastainen

Järjestöille Päivitetty 22.6. klo 14.20: Lisätty linkki oikeusasiamiehen päätökseen sivulle oikeusasiamies.fi. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kanteli vuosi sitten keväällä Business Finlandin päätöksestä jättää koronaepidemian takia talousvaikeuksiin ajautuneet säätiöt ja yhdistykset häiriörahoituksen ulkopuolelle. 17.6. antamassaan päätöksessä Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa Business Finlandin menettelyn olleen lainvastainen. Kantelussa SOSTE muistutti, että Suomessa on lähes tuhat yhdistystä ja säätiötä, […]

Uutinen

15.6.2021 10:00

Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsovårdscentraler? – i Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på fem minuter

Kansalaisyhteiskunta Hur ska en arbetstagare i framtidens social- och hälsovårdscentral kunna styra en kund som behöver hjälp till organisationers stöd och tjänster? Detta är en av de stora utmaningar som organisationer står inför i vårdreformen. I Kymmenedalen arbetar organisationer och Kymsote, samkommunen med ansvar för social- och hälsovårdstjänster i sex kommuner, just nu med att övervinna […]