Skip to content
Uutinen

18.4.2018 12:29

Sosiaalibarometri 2018: Valinnanvapaus heikentää heikoimmassa asemassa olevien palveluja

Sosiaalibaro Heikompiosaisten suomalaisten hoitoon pääsy vaikeutuu ja sosiaali- ja terveyspalvelut pirstaloituvat, jos valinnanvapautta lisätään – näin arvioivat vastaajat Sosiaalibarometrissa ennakkotulosten mukaan. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt Sosiaalibarometrissa sosiaali- ja terveysjohtajien sekä sote-järjestöjohtajien näkemyksiä muun muassa hallituksen valinnanvapausesityksestä. Ihmisille tukea valintojen tekemiseen Kolme viidestä järjestöjohtajasta ja puolet sote-johtajista katsoo, että heikompiosaisten pääsy palveluihin heikkenee […]

Uutinen

13.4.2018 13:57

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTE kirjoittaa kannanotossaan, että viimeistään nyt tulee ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä keskittyä kokonaisratkaisuihin ja siihen, mitä muutokset tarkoittavat yksittäisen ihmisen arjen kannalta. SOSTE:n jäsenjärjestöt ovat vuosien ajan seuranneet vammaisalaa ja ruotsinkielisiä sote-palveluita ja kehittäneet erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten tulevaisuudessa olisi mahdollista taata ruotsinkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämän kehitystyön pohjalta SOSTE julkaisee kokonaisratkaisun siitä, miten ruotsinkielistä sosiaali- ja […]

Uutinen

13.4.2018 11:05

Kuntoutuskomitean ehdotuksia ei saa romuttaa sote-uudistuksessa

Kuntoutusalan verkoston KUVE:n jäsenet ovat huolissaan kuntoutuskomitean ehdotusten  toimeenpanosta. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että psykoterapiaa ja mahdollisesti laajemmin lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtymässä Kelalta maakuntiin, ilman kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä siirtymäaikoja. Mietinnössä korostettiin, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirto Kelalta maakuntiin edellyttää kokeiluja ja tietopohjaa. KUVE pitää tärkeänä, että yksimielistä komiteamietintöä ja siinä esitettyjä, laaja-alaisesti pohdittuja asiantuntijanäkemyksiä […]

Uutinen

12.4.2018 10:15

SOSTEn varjosuositukset Suomen maaraporttiin: katse kiinnitettävä köyhyyteen ja eriarvoisuuteen

Euroopan unionin vuotuinen talous- ja finanssipolitiikkaa koordinoiva ohjausjakso on siinä vaiheessa, että  Euroopan komissio julkaisi jokaiselle jäsenmaalle laatimansa maaraportinmaaliskuussa. Raportissa analysoidaan jäsenmaiden taloudellista tilannetta ja talouspolitikan suuntaa, mutta myös sosiaalista kehitystä, sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa. Maaraportti huomioi myös ensimmäistä kertaa marraskuussa 2017  lanseeratun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Komission huomiot Suomen talouden ja politiikan kehityksestä olivat tämänkertaisessa raportissa varsin positiivisia. Suomen […]

Uutinen

11.4.2018 23:19

SOSTE kehysriihestä: Oikeat toimet eivät auta ilman riittävää rahoitusta

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on julkaissut tänään kehysriihineuvotteluiden lopputuloksen. Kohenevan taloustilanteen myötä budjettikehys sisältää lukuisia positiivisia päätöksiä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys muistuttaa, että perusturvan indeksijäädytys ja aiemmat leikkaukset vesittävät kuitenkin suotuisaa kehitystä. Kehysriihen tulos ei vahvista riittävästi perusturvaa ja terveyden tasa-arvoa. Eriarvoisuuden torjumisen osalta vähimmäispäivärahan kuukausitasoon esitetään 80,50 euron korotusta ja takuueläkkeen nostamiseen esitetään […]

Uutinen

6.4.2018 09:03

Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista viidesosa

Sote-järjestöt SOSTE kartoitti järjestöjen palvelutoimintaa vuoden 2017 Valviran rekisteritietojen pohjalta. Edellinen selvitys tehtiin kaksi vuotta sitten. Tarkastelussa ei ole mukana järjestöjen yhtiöitettyä palvelutoimintaa. Päivitetyn selvityksen mukaan vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalveluja tuotti 1 029 järjestöä, joista sosiaalipalveluja tuotti 860 ja terveyspalveluja 204 järjestöä. Noin kymmenesosa Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä tuotti siis maksullisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestöt tuottivat yhteensä […]

Uutinen

5.4.2018 10:00

Nyt on aika panostaa perusturvaan ja terveyden tasa-arvoon

Sosiaaliturvauudistus Vuoden 2018 kehysriihi valmistellaan korkeasuhdanteessa. Talouskasvun hedelmät eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry peräänkuuluttaa talousarviossa tekoja perusturvan ja terveyden tasa-arvon puolesta. Nyt on aika korjata indeksijäädytysten aiheuttamat ongelmat ja puuttua korkeisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin. ”Perusturvaa on heikennetty viime vuosina erityisesti indeksileikkausilla ja -jäädytyksillä. Leikkaukset ovat heikentäneet etenkin työttömien, lapsiperheiden ja […]

Uutinen

20.3.2018 15:07

SOSTE selvitti kansalaistoiminnan byrokratiaa – raportointi kuormittavinta

Järjestöbaro SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt eri viranomaisten aiheuttamaa hallintokuormaa sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tulosten mukaan yhdistys- ja säätiörekisteri sekä verottaja saavat lähes puhtaat paperit. Suurimmat byrokratiaongelmat liittyvät järjestöavustuksia hallinnoivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn toimintaan. Selvitys on osa myöhemmin tänä vuonna julkaistavaa Järjestöbarometri 2018 -tutkimusta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn osalta 65 prosenttia […]

Uutinen

20.3.2018 09:01

Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä

Sosiaaliturvauudistus SOSTE on tänään julkaissut perusturvan roolia ja oikeutusta pohtivan raportin. Raportin voit lukea täältä. Perusturvaa koskevassa keskustelussa sen taustalla vaikuttavat arvovalinnat unohtuvat usein: Se, miksi perusturva on tarpeellista ja perusteltua. Debatissa keskitytään liiaksi joko teknisiin yksityiskohtiin, pohtimaan etuuksien lyhyen aikavälin taloudellisia kustannuksia tai pelkästään kannustinvaikutuksiin. Perusturvan tarve ja oikeutus voi jäädä hämärän peittoon joko tietoisesti tai […]

Uutinen

15.3.2018 14:25

SOSTEn yt-neuvottelut ovat päättyneet / SOSTE:s samarbetsförhandlingar har avslutats

På svenska Yhteistoimintaneuvottelut SOSTEssa ovat päättyneet. Neuvotteluja on käyty tammikuun lopustamaaliskuulle. Työnantaja on kertonut neuvottelujen tuloksesta henkilökunnalle torstaina 15.3. Yhteistoimintamenettely johtuu organisaation kulujen vähennystarpeesta, sillä SOSTEn toimintaan myönnetty avustusmäärä pieneni merkittävästi vuosille 2018 ja 2019. Neuvotteluissa on pyritty yhteensä 600 000 euron kulujen vähennykseen. Neuvottelujen tuloksena SOSTEn organisaatiorakenne muuttuu. Sen myötä tiimien määrä vähenee ja kokoonpano muuttuu, ja […]