Skip to content

Palkkatuen leikkaukset uhkaa heikoimpien työllistymisedellytyksiä

11.2.2022 18.12

Työllisyys
Hallitusohjelma ja budjettiKuntoutusOsatyökykyisetHyvinvointitalousToimeentuloTyöllisyys

Hallitus ilmoitti tänään työllisyystoimista, joilla on tarkoitus vahvistaa valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa työllisiä 80 000:lla ja vahvistaa julkistaloutta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

SOSTE näkee, että hallituksen paketti on ensisilmäyksellä työllisyysvaikutuksiltaan hyvä ja oikean suuntainen, mutta sen sisällöstä tarvitaan vielä tarkempi analyysi. Yleisesti työllisyystoiminen tekeminen on vaikeaa, mikä korostaa tarvetta hyvinvointi-investoinneille, jotka ennaltaehkäisevät julkisen talouden kustannuksia tai nostavat työllisyyttä ja tuottavuutta.

SOSTE vaatii, että palkkatukeen tehtävät rajoitukset eivät saa heikentää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia saada tukea työllistymisen polullaan. Tehty rajaus sisältää hyvin suuren riskin siihen, että 100 % palkkatukityöllistyminen tulee merkittävästi vähenemään. Palkkatuen leikkausten perustelemista EU-säännöksillä on vaikea ymmärtää ja niistä tarvitaan lisää tietoa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen ei johda merkittävään sosiaaliturvan heikentämiseen, mutta on taas yksi työllisyystoimi, jonka vaikutukset saadaan työttömien toimeentuloa heikentämällä. Jatkossa on varmistettava toimien oikeudenmukaisuus niin, ettei työttömyysturvaa leikata vähäosaisemmilta. Se ei ole työllisyyden tai julkisen talouden vahvistamisessakaan tarkoituksenmukaista.

SOSTE on myös tyytyväinen, että suurempia työllisyystoimia täydentävät useat tärkeät muutokset kuten YTHS:n lisärahoitus mielenterveyspalvelujen parantamiseen, TETE-palveluiden kehittäminen, ulosottokaaren muuttaminen sekä Ohjaamo-toiminnan lakisääteistäminen.

Lisätietoja: Anni Marttinen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

28.6.2022 09:00

YK:n erityisraportoija vaatii hallituksia vähentämään etuuksien alikäyttöä

Hyvinvointi ja terveys YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6. YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa. Lue lisää: United Nations Human Rights: Millions failing to access social protection entitlements: UN expert Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn […]

Uutinen

22.6.2022 07:45

Köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään

Toimeentulo Euroopan köyhyydenvastaisten toimijoiden verkosto EAPN julkaisi hiljattain vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyydestä ja köyhyystilanteen kehittymisestä. Se antaa hyvän yleiskäsityksen Euroopan köyhyyden tilasta. Keskiössä ovat koronaviruspandemiasta aiheutuneet negatiiviset vaikutukset.  Järjestöjen tekemän työn tarve on kasvanut Raportti tiivistää löydöksiä yhdeksään ydinviestiin ja löydökseen, joista ensimmäinen koskee järjestöjen toimintaa. Ruoka-avustuksien ja järjestöjen tekemän […]

Uutinen

21.6.2022 12:30

”Avainkäsite tulevaisuuden kannalta”, toteaa sote-ministeri Sarkkinen hyvinvointitalouden tulevaisuutta ennakoivasta selvityksestä

Hyvinvointitalous Miten mitata ihmisten hyvinvointia ja ohjata siihen vaikuttavaa päätöksentekoa? Tänään julkaistussa selvityksessä Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä kuvataan kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen, millainen hyvinvointitalouden ohjausmalli voisi toimia Suomessa. Lue lisää: VN: Kohti hyvinvointitalouden ohjausmallia: Hyvinvointilähtöisen politiikkaohjauksen ja hallinnan näkökulmia sosiaaliturvan kehittämisessä sekä yhteiskuntapolitiikassa Selvitys vastaa suoraan kuinka hyvinvointitaloudellista ohjausta olisi mahdollista […]