Skip to content

Parempaa terveyttä ja yhteistyötä Euroopan terveysunionialoitteilla

28.4.2021 14.15

Kansalaisyhteiskunta
Euroopan unioniHyvinvointi ja terveysKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaKansanterveysWellbeing Economy

Komission tavoitteena on rakentaa vahvaa Euroopan terveysunionia, joka parantaa EU-maiden yhteistyötä ja valmiuksia terveysasioissa sekä helpottaa tulevien terveysuhkien torjumista. Terveysunioniin liittyviä aloitteita ja ehdotuksia käsitellään parhaillaan EU:n toimielimissä sekä jäsenmaissa.

Eri aloitteet ovat saaneet lähtökohtaisesti positiivisen vastaanoton. Valtioneuvosto on kannassaan nostanut esiin erityisesti mahdolliset päällekkäisyydet perustettavien virastojen tehtävissä, jäsenvaltioiden ja unionin virastojen tehtävien ja vastuujakojen selkiyttämisen, sekä tarpeen huolelliselle jatkovalmistelulle.

Terveysunioni hyvinvointitalouden asialla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea käsitteli terveysunionialoitteita täysistunnossaan 27.4.2021. ETSK:n lausunnossa korostetaan kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamista terveysunionin kehittämisen kaikissa vaiheissa. Komitean jäsen, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas nosti yleiskeskustelupuheenvuorossaan esiin myös hyvinvointitalousnäkökulman tärkeyden terveysunioniehdotuksissa.

”Komission ehdotus terveysunionista on tärkeä ja tervetullut. Koronapandemia on tehnyt näkyväksi sen, että tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja järjestelmien vahvistamista”, totesi Kiukas unionin roolista ihmisten terveyden suojelemisessa.

”Aloite vahvistaa myös hyvinvointitalousajattelua. Kuten neuvoston [hyvinvointitalous]päätelmissä todetaan, pääsy terveydenhuoltoon, terveyden edistäminen ja tautien ehkäisy ovat oleellisia hyvinvoinnin kannalta, vaikuttavat terveyseroihin ja sitä kautta myös talouteen ja yhteiskuntaan.”

Useita ehdotuksia terveysunionin rakentamiseen

Komissio on tehnyt ehdotuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa EU:n terveysturvaa ja valmiuksia kohdata terveysuhkia, sekä lisätä Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien sietokykyä.

Ensimmäinen aloitekokonaisuus koski kriisivalmiutta ja vastatoimia, kuten EU:n tason koordinoinnin tehostamista rajat ylittäviä terveysuhkia vastaan, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) mandaattien tarkistamista ja uuden biolääketieteellisistä valmiuksista vastaavan EU:n viraston perustamista.

Suomi tarvitsee ratkaisuihin kansainvälistä yhteistyötä

EU:n lääkestrategialla pyritään puolestaan uudistamaan sääntelyä ja tukemaan tutkimusta ja teknologiaa potilaiden kannalta konkreettisella tavalla. Tavoitteena on muun muassa parantaa lääkkeiden saatavuutta ja korkealaatuisuutta, tukea eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta ja parantaa EU:n kestokykyä ja kriisivalmiutta.

“Myös Suomessa yleistyneet lääkkeiden saatavuusongelmat voivat vaarantaa potilasterveyden ja aiheuttavat hankalia tilanteita lääkkeiden käyttäjille, etenkin saatavuusongelmien pitkittyessä ja korvaavien lääkkeiden puuttuessa tai ollessa käyttäjälle epäsopivia. Pienenä markkina-alueena Suomi tarvitsee saatavuusongelmien ratkaisemiseen kansainvälistä yhteistyötä”, kertoo SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen.

Terveysunionia koskeva tuorein ehdotus koskee Euroopan syöväntorjuntasuunnitelmaa. Sen avulla pyritään ennaltaehkäisemään syöpää ja varmistaa syöpään sairastuneiden ja syövästä parantuneiden, sekä heidän läheistensä elämänlaatua.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirsi Marttinen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

4.5.2021 10:12

Kyselytutkimus: Järjestöt ovat halukkaita lisäämään yritysyhteistyötä

Sote-järjestöt Eri alojen järjestöt haluaisivat tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa. Järjestöt uskovat sisällöllisen yhteistyön kasvuun yritysten kanssa tulevina vuosina. Toiveena on myös, että yritykset hyödyntäisivät laajemmin järjestöjen osaamista ja asiantuntijuutta. Neljäsosa vastaajista suunnittelee yritysyhteistyön vahvistamista ja 28 prosenttia kertoo panostavansa tuote- ja palvelumyyntiin sekä tapahtumiin. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen maalis-huhtikuussa 2021 toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 120 […]

Uutinen

30.4.2021 13:47

Kehysriihen työllisyyslinjauksissa yllättävän paljon hyvää, jotain epäselvää ja jonkin verran tehtävää

Kansalaisyhteiskunta SOSTE näkee hallituksen kehysriihipäätösten työllisyyslinjaukset pääosin onnistuneina. Korkeampaa työllisyyttä ei haeta työttömien asemaa heikentämällä, vaan investoimalla työkykyyn, osaamiseen sekä osatyökykyisten työllisyyden parantamiseen muun muassa palkkatuettua työtä lisäämällä. ”Valitut toimet ovat hyvinvointitalousajattelun mukaisia, ja niissä työllisyyden nostoon pyritään ihmisiä tukemalla, ei rankaisemalla. Hallitus on tunnistanut ne vaikeasti työllistyvät, joita tukemalla yhä useampi voi siirtyä pysyvästi työllisiksi […]

Uutinen

29.4.2021 21:42

SOSTE: Järjestöjen rahoituksen turvaaminen tärkeämpää kuin koskaan – koronakriisin jälkihoito ei onnistu ilman järjestöjä

Kansalaisyhteiskunta Hallitus päätti tänään kehysriihessään järjestörahoituksen tulevaisuudesta seuraavalle kahdelle vuodelle. Veikkauksen tuottojen on arvioitu laskevan ensi vuonna noin 300 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa merkittävästi sote-järjestöjen, tieteen, taiteen, kulttuurin, nuorison ja liikunnan toimintaedellytyksiin. SOSTE pitää tärkeänä, että hallitus teki riihessä päätöksen kompensoida tätä pudotusta kehysvaikutteisista budjettivaroista vuoden 2022 osalta 200 miljoonalla ja vuoden 2023 osalta 175 miljoonalla […]