Skip to content

Parempaa terveyttä ja yhteistyötä Euroopan terveysunionialoitteilla

28.4.2021 14.15

Kansalaisyhteiskunta
Euroopan unioniHyvinvointi ja terveysKansainvälinen toimintaKansalaisyhteiskuntaKansanterveysWellbeing Economy

Komission tavoitteena on rakentaa vahvaa Euroopan terveysunionia, joka parantaa EU-maiden yhteistyötä ja valmiuksia terveysasioissa sekä helpottaa tulevien terveysuhkien torjumista. Terveysunioniin liittyviä aloitteita ja ehdotuksia käsitellään parhaillaan EU:n toimielimissä sekä jäsenmaissa.

Eri aloitteet ovat saaneet lähtökohtaisesti positiivisen vastaanoton. Valtioneuvosto on kannassaan nostanut esiin erityisesti mahdolliset päällekkäisyydet perustettavien virastojen tehtävissä, jäsenvaltioiden ja unionin virastojen tehtävien ja vastuujakojen selkiyttämisen, sekä tarpeen huolelliselle jatkovalmistelulle.

Terveysunioni hyvinvointitalouden asialla

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea käsitteli terveysunionialoitteita täysistunnossaan 27.4.2021. ETSK:n lausunnossa korostetaan kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamista terveysunionin kehittämisen kaikissa vaiheissa. Komitean jäsen, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas nosti yleiskeskustelupuheenvuorossaan esiin myös hyvinvointitalousnäkökulman tärkeyden terveysunioniehdotuksissa.

”Komission ehdotus terveysunionista on tärkeä ja tervetullut. Koronapandemia on tehnyt näkyväksi sen, että tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja järjestelmien vahvistamista”, totesi Kiukas unionin roolista ihmisten terveyden suojelemisessa.

”Aloite vahvistaa myös hyvinvointitalousajattelua. Kuten neuvoston [hyvinvointitalous]päätelmissä todetaan, pääsy terveydenhuoltoon, terveyden edistäminen ja tautien ehkäisy ovat oleellisia hyvinvoinnin kannalta, vaikuttavat terveyseroihin ja sitä kautta myös talouteen ja yhteiskuntaan.”

Useita ehdotuksia terveysunionin rakentamiseen

Komissio on tehnyt ehdotuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa EU:n terveysturvaa ja valmiuksia kohdata terveysuhkia, sekä lisätä Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien sietokykyä.

Ensimmäinen aloitekokonaisuus koski kriisivalmiutta ja vastatoimia, kuten EU:n tason koordinoinnin tehostamista rajat ylittäviä terveysuhkia vastaan, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) mandaattien tarkistamista ja uuden biolääketieteellisistä valmiuksista vastaavan EU:n viraston perustamista.

Suomi tarvitsee ratkaisuihin kansainvälistä yhteistyötä

EU:n lääkestrategialla pyritään puolestaan uudistamaan sääntelyä ja tukemaan tutkimusta ja teknologiaa potilaiden kannalta konkreettisella tavalla. Tavoitteena on muun muassa parantaa lääkkeiden saatavuutta ja korkealaatuisuutta, tukea eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta ja parantaa EU:n kestokykyä ja kriisivalmiutta.

“Myös Suomessa yleistyneet lääkkeiden saatavuusongelmat voivat vaarantaa potilasterveyden ja aiheuttavat hankalia tilanteita lääkkeiden käyttäjille, etenkin saatavuusongelmien pitkittyessä ja korvaavien lääkkeiden puuttuessa tai ollessa käyttäjälle epäsopivia. Pienenä markkina-alueena Suomi tarvitsee saatavuusongelmien ratkaisemiseen kansainvälistä yhteistyötä”, kertoo SOSTEn asiantuntijalääkäri Katri Makkonen.

Terveysunionia koskeva tuorein ehdotus koskee Euroopan syöväntorjuntasuunnitelmaa. Sen avulla pyritään ennaltaehkäisemään syöpää ja varmistaa syöpään sairastuneiden ja syövästä parantuneiden, sekä heidän läheistensä elämänlaatua.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirsi Marttinen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

22.6.2022 08:00

SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

Kansalaisyhteiskunta SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen. Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. […]

Uutinen

21.6.2022 15:36

Valtionavustuslain muuttaminen valmisteilla: kasvaako järjestöjen hallinnollinen taakka?

Kansalaisyhteiskunta Lain muutosehdotukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vauhdittaa harmaan talouden vastaisia toimia.  SOSTEn mielestä harmaan talouden vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta lakiesitysluonnoksessa on ongelmia yleishyödyllisen yhdistystoiminnan kannalta. On epäselvää, miksi harmaan talouden torjuntaa koskevaa sääntelyä ollaan ulottamassa yleishyödylliseen yhdistystoimintaan, joka ei ole luonteeltaan taloudellista. Yleishyödylliset yhdistykset eivät saa tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, […]

Uutinen

15.6.2022 08:30

SOSTEn hallitus: Kustannustason nousu uhkaa järjestöjen apua ja tukea – toiminta-avustuksiin tarvitaan indeksikorotus

Avustusjärjestelmä Yleinen kustannustason nousu uhkaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen kustannuksista 4/5 muodostuu työsuhteissa olevien ihmisten palkoista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo tehostamassa esimerkiksi kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa, mutta näistä syntyvät säästöt eivät riitä. Työehtosopimusten perusteella nousevien palkkojen ja esimerkiksi palveluiden ja matkakulujen kallistuessa ensi vuodelle suunniteltu valtionavustusten taso ei riitä nykyisen laajuiseen järjestötoimintaan. Järjestöjen tarjoaman […]