Skip to content

Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa

19.11.2021 13.43

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla.

Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen ryhmä on nyt jättänyt ytimekkään raporttinsa. Ripeästi työskennellyt ryhmä kuuli myös sidosryhmiä, mukaan lukien SOSTEa.

SOSTElle tärkeässä kuntoutuskysymyksessä ryhmä pysyi Kuntoutuskomitean linjalla, että niin sanottu Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen järjestämisvastuun siirtoa kokeillaan alueellisesti ennen ratkaisua siirrosta. Ryhmän mukaan vastuun siirtoa arvioidaan aikaisintaan 2025. Jos asiaa halutaan arvioida 2025, alueellisten kokeilujen tulisi alkaa varsin pian hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua, jotta kokeilujen tulokset voitaisiin ottaa huomioon. Jatkon kannalta keskeiset valinnat koskevatkin nyt sitä, miten sosiaali- ja terveysministeriössä edetään mahdollisten alueellisten kokeilujen valmistelun kanssa. Parlamentaarisen työryhmän mahdollisena pitämään aikatauluun ehtiminen vaatisi kokeilujen valmistelun pikaista käynnistämistä.

Myös matka- ja lääkekorvausten sekä yksityisen hoidon korvausten osalta työryhmä kiinnitti esityksensä muun muassa lääkealan tiekarttaan sekä hyvinvointialueiden toiminnan vakiintumiseen. Ryhmä ei linjannut voimakkaasti monikanavaisuuden purun puolesta, muttei myöskään sulkenut purkumahdollisuuksia pois. Kysymys monikanavaisuuden purkamisen laajuudesta ja aikataulusta säilyykin ajankohtaisena sosiaali- ja terveyspolitiikan agendalla.

SOSTE muistuttaa, että järjestämis- ja rahoitusvastuun siirto ei saa heikentää kansalaisten oikeuksia. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus subjektiivisena oikeutena sekä kuntoutuspäätöksiä koskeva muutoksenhaku on säilytettävä. SOSTE korostaa myös muun sosiaali- ja terveydenhuollon jälkikäteisten oikeussuojakeinojen vahvistamista.

Materiaalia

Lisätietoja: SOSTEn erityisasiantuntijat Aleksi Kalenius ja Päivi Opari.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

19.9.2022 09:00

Kuntoutus kehittyy vuoropuhelussa Kelan, SOSTEn ja järjestöjen kanssa

Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSTEn loppuvuodesta 2021 toteuttama kysely Kelan toiminnan kehittämisestä poiki järjestöiltä paljon havaintoja ja kehittämisajatuksia. Järjestöjen ehdotuksia on käyty läpi Kelan edustajien kanssa useissa tapaamisissa ja Kela on toimittanut kirjalliset vastaukset esitettyihin huomioihin. Kuntoutusta koskevia ehdotuksia nousi kyselyssä esille runsaasti, jonka vuoksi päädyttiin pidempään vuoropuhelun tiivistämiseen Kelan ja SOSTEn sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Tuoreita tuloksia […]

Uutinen

15.9.2022 16:13

Apuvälineistä saa apua arkeen vain, jos palvelut toimivat

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 30.8. kuulemistilaisuuden, jossa työryhmä kuuli järjestöjen näkemyksiä apuvälinepalveluista ja apuvälineiden luovuttamista säätelevän apuvälineasetuksen muutostarpeista. Taustana kuulemiselle on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2021 asettama lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmä. Ryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostarpeita. Tehtävää varten koordinaatioryhmä on perustanut erillisen alatyöryhmän, joka järjesti tilaisuuden kuullakseen apuvälineiden käyttäjien […]

Uutinen

15.9.2022 09:56

Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen, jolla turvattaisiin välttämättömän terveydenhuolto ja kotihoito käynnissä olevan työtaistelun aikana. SOSTE toteaa, että paras potilasturvallisuuden tae on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on hyvät edellytykset suoriutua työstään laadukkaasti. Näihin hyviin edellytyksiin kuuluu riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen, laadukkaat työvälineet ja vastaavasti motivaatioon vaikuttavat edellä mainittujen lisäksi myös työstä saatava […]