Skip to content

Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa

19.11.2021 13.43

Sosiaali- ja terveyspalvelut
SosiaaliturvaSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistus

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla.

Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen ryhmä on nyt jättänyt ytimekkään raporttinsa. Ripeästi työskennellyt ryhmä kuuli myös sidosryhmiä, mukaan lukien SOSTEa.

SOSTElle tärkeässä kuntoutuskysymyksessä ryhmä pysyi Kuntoutuskomitean linjalla, että niin sanottu Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen järjestämisvastuun siirtoa kokeillaan alueellisesti ennen ratkaisua siirrosta. Ryhmän mukaan vastuun siirtoa arvioidaan aikaisintaan 2025. Jos asiaa halutaan arvioida 2025, alueellisten kokeilujen tulisi alkaa varsin pian hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua, jotta kokeilujen tulokset voitaisiin ottaa huomioon. Jatkon kannalta keskeiset valinnat koskevatkin nyt sitä, miten sosiaali- ja terveysministeriössä edetään mahdollisten alueellisten kokeilujen valmistelun kanssa. Parlamentaarisen työryhmän mahdollisena pitämään aikatauluun ehtiminen vaatisi kokeilujen valmistelun pikaista käynnistämistä.

Myös matka- ja lääkekorvausten sekä yksityisen hoidon korvausten osalta työryhmä kiinnitti esityksensä muun muassa lääkealan tiekarttaan sekä hyvinvointialueiden toiminnan vakiintumiseen. Ryhmä ei linjannut voimakkaasti monikanavaisuuden purun puolesta, muttei myöskään sulkenut purkumahdollisuuksia pois. Kysymys monikanavaisuuden purkamisen laajuudesta ja aikataulusta säilyykin ajankohtaisena sosiaali- ja terveyspolitiikan agendalla.

SOSTE muistuttaa, että järjestämis- ja rahoitusvastuun siirto ei saa heikentää kansalaisten oikeuksia. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus subjektiivisena oikeutena sekä kuntoutuspäätöksiä koskeva muutoksenhaku on säilytettävä. SOSTE korostaa myös muun sosiaali- ja terveydenhuollon jälkikäteisten oikeussuojakeinojen vahvistamista.

Materiaalia

Lisätietoja: SOSTEn erityisasiantuntijat Aleksi Kalenius ja Päivi Opari.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.11.2021 10:00

Järjestöt: Sote-palveluiden ongelmia pitäisi ratkoa lisäämällä yhteistyötä, resursseja ja hyödyntämällä järjestöjä

Sote-uudistus Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän suurimmat ongelmat ovat pitkät jonotusajat sekä puutteet osaamisessa, resursseissa ja alueellisessa yhdenvertaisuudessa. Palvelujärjestelmän ongelmia tulisi ratkaista sote-uudistuksessa esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä ja resursseja sekä hyödyntämällä järjestöjä. Näin katsoo iso osa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sosiaali- ja terveyspalvelukyselyyn vastanneista järjestöistä. Suurin osa vastaajista nimesi avovastauksissa järjestönsä edustamien ihmisten kannalta isoimmiksi ongelmiksi sosiaali- […]

Uutinen

15.11.2021 11:00

Vårdreformen orsakar osäkerhet kring organisationernas understöd i olika kommuner – ”Organisationerna når de mest sårbara”

Sote-uudistus En färsk undersökning visar att nästan hälften av kommunerna inte ännu vet, eller är osäkra på, hur de fortsätter med organisationernas understöd när vårdreformen förverkligats. Social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets uppgifter överförs i vårdreformen från kommunerna till välfärdsområdena från början av år 2023. Många finländska kommuner vet inte ännu hur de tänker fortsätta med organisationernas […]

Uutinen

15.11.2021 08:00

Sote-uudistus aiheuttaa epävarmuutta järjestöjen avustuksista useissa kunnissa – ”Järjestöt tavoittavat haavoittuvimmassa asemassa olevia”

Sote-uudistus Tuore kysely kertoo, että lähes puolet kunnista ei vielä tiedä tai on epävarmoja siitä, miten ne jatkavat järjestöjen avustamista sote-uudistuksen toteuduttua. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät sote-uudistuksen myötä kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta lähtien. Monet Suomen kunnat eivät vielä tiedä, miten ne aikovat jatkaa järjestöjen avustamista sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Tieto käy ilmi […]