Skip to content

Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä

20.3.2018 9.01

Perusturva
PerusturvaPerusturva

SOSTE on tänään julkaissut perusturvan roolia ja oikeutusta pohtivan raportin. Raportin voit lukea täältä.

Perusturvaa koskevassa keskustelussa sen taustalla vaikuttavat arvovalinnat unohtuvat usein: Se, miksi perusturva on tarpeellista ja perusteltua. Debatissa keskitytään liiaksi joko teknisiin yksityiskohtiin, pohtimaan etuuksien lyhyen aikavälin taloudellisia kustannuksia tai pelkästään kannustinvaikutuksiin.

Perusturvan tarve ja oikeutus voi jäädä hämärän peittoon joko tietoisesti tai tiedostamatta.
Siksi ajattelun perusteiden selventäminen onkin tärkeää. Perusturvaa ja sen uudistamista koskevaan keskusteluun tarvitaan filosofista jäsentämistä. Sen kautta on helpompi ymmärtää, miksi ja millä tavoin perusturva on välttämätön osa oikeudenmukaista ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry pyrkii strategiansa mukaisesti vähentämään eriarvoistumista. SOSTEn visiona on Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. Tavoitteena on, että sosiaalisista ja terveydellisistä haasteista riippumatta jokaisella on riittävä toimeentulo, ja sitä kautta mahdollisuudet arvokkaaseen elämään. Tärkeää on myös, että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. Perusturvalla ja laajemmin sosiaaliturvalla on tässä merkittävä rooli.

SOSTE pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan perusturvan kehittämiseen oman työnsä kautta, kuten kehittämällä omaa perusturvamallia ja osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä perusturvan kehittämistyöhön mm. TOIMI-hankkeen kautta. Tämä raportti kytkeytyy myös osaksi SOSTEn oman perusturvamallin kehittämistyötä.

Raportin ovat kirjoittaneet yhteiskuntapolitiikan dosentti Teppo Eskelinen ja väitöskirjatutkija Joonas Pennanen.


Miksi perusturvaa tarvitaan?

SOSTE 3/2017
Teppo Eskelinen ja Joonas Pennanen

Miksi perusturvaa tarvitaan? on filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksesta. Raportissa paneudutaan perusturvaan yhteiskuntafilosofisesta ja erityisesti normatiivisesta näkökulmasta. Mitä perusturva on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnassa? Millainen perusturva olisi moraalisesti oikeutettu? Mitä syitä on ylipäätään turvata ihmisten viimesijainen ja riittävä toimeentulo?

Lue raportti pdf-tiedostona (1Mt)
Lue raportti ISSUU-palvelussa


Lisätietoja

Aki SiltaniemiKehittämispäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
aki.siltaniemi(a)soste.fi
050 367 3447

Joonas Pennanen, YTM, filosofi, väitöskirjatutkija
joonas.pennanen(a)jyu.fi

Teppo Eskelinen, YTT, filosofi, yhteiskuntapolitiikan dosentti
teppo.h.i.eskelinen(a)jyu.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.5.2019 10:32

Hallitusohjelmatavoite 2/6: perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja tehdään vaiheittain

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, […]

Uutinen

15.4.2019 13:55

SOSTEn ja EAPN-Finin EU-ohjausjaksoon liittyvät varjosuositukset: köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähennettävä

Euroopan unionin vuotuinen ohjausjakso on edennyt vaiheeseen, jossa Suomen kansallinen uudistusohjelma on juuri julkaistu. Sitä edelsi Euroopan komission helmikuussa jokaiselle jäsenmaalle laatima maaraportti. Ohjausjakson seuraavassa vaiheessa komissio antaa maakohtaiset suositukset Suomelle kesäkuun alussa. SOSTE ja EAPN-Fin ovat laatineet omat varjosuosituksensa komission suosituksille. SOSTE ja EAPN-Fin esittävät suosituksissaan, että Suomen on ryhdyttävä suunnitelmallisesti vähentämään köyhyyttä ja […]

Uutinen

4.4.2019 12:59

Perustulokokeiluun osallistuneilla vähemmän stressiä ja vahvempi luottamus yhteiskuntaan

Suomessa vuosina 2017–2018 toteutetusta perustulokokeilusta julkaistiin lisää tuloksia 4. huhtikuuta. Ne antavat tärkeää pohdittavaa sosiaaliturvan uudistamisen pohjaksi, vaikka ne koskevat vasta ensimmäistä kokeiluvuotta ja tutkimusasetelmassa on rajoitteita ja vastausprosentti on alhainen. Havainnot tukevat myös SOSTEn ja sote-järjestöjen joustavan perusturvan periaatteita, joissa muun muassa painotetaan riittävän perusturvan merkitystä ihmisten toimintakyvyn ja luottamuksen rakentajana. Taloushuolien ja stressin […]