Skip to content

Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet stöder välfärdsområdena – nytt introduktionsmaterial berättar vad en välfärdsområdesfullmäktigeledamot bör veta om organisationer

22.3.2022 9.15

Sote-uudistus
Järjestöjen sote-muutostukiAluevaalitPå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Hur stort är antalet människor i social- och hälsovårdsorganisationerna? Hur kan organisationer stöda välfärdsområdena i sina viktiga uppgifter?

Bland annat de här frågorna besvaras i introduktionsmaterialet som riktar sig till de nya välfärdsområdesfullmäktigena. Materialet har utarbetats av projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som grundats av paraplyorganisationen SOSTE och regionala organisationspartners.

Organisationers kompetens och verksamhet till nytta för välfärdsområdena

Välfärdsområdena och social- och hälsovårdsorganisationerna har ett gemensamt mål: välfärden för invånarna i välfärdsområdet. Syftet med introduktionsmaterialet är att belysa omfattningen av social- och hälsovårdsorganisationsfältet samt förklara hur organisationerna med sin verksamhet kan stöda välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster, samt främjandet av välfärd, hälsa, trygghet och delaktighet.

– Det finns nästan 11 000 social- och hälsovårdsorganisationer i Finland, inklusive organisationer som är verksamma både i hela landet och lokalt. Det lönar sig för välfärdsområdena att utnyttja organisationernas kompetens, mångsidiga verksamhet och kontakter till olika människogrupper säger Anita Hahl-Weckström, projektchef för ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

Organisationerna arbetar till exempel med olika patient- och handikappgrupper och personer i olika åldrar. På så sätt kan organisationerna förmedla information om erfarenheter av personer som använder tjänsterna till välfärdsområdet och ge stöd till utvecklingen av tjänsterna till välfärdsområdet.

Organisationer är också ofta den aktör som vidarebefordrar rösterna från de mest utsatta och från de som behöver många tjänster. De spelar därför också en viktig roll i att stärka delaktigheten och påverkansmöjligheterna för invånarna i välfärdsområdet.

Det finns också information om antalet organisationer i olika välfärdsområden

Meningen är att materialet ska användas på introduktionsevenemang för fullmäktigeledamöterna i välfärdsområdena. Det kan användas inte bara av fullmäktigeledamöterna, utan också av till exempel välfärdsområdenas tjänstemän och som stöd för organisationernas eget påverkansarbete. Introduktionsmaterialet finns på både finska och svenska på ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s helhet på Innokylä-webbtjänsten.

Läs mer: Vad erbjuder organisationerna välfärdsområdena? Social- och hälsovårdsorganisationerna som partner till välfärdsområdena (pdf)

Introduktionsmaterialet kan kompletteras med ny information per välfärdsområde om antalet social- och hälsovårdsorganisationer. Materialet som beskriver antalet organisationer per välfärdsområde bygger på Patent- och registerstyrelsens uppgifter från januari 2022. Detta material finns också på både finska och svenska på ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s helhet på Innokylä.

Läs mer: Social- och hälsovårdsorganisationer i Finland 2022 (pdf)

För mer information, kontakta Anita Hahl-Weckström, projektchef för ”Järjestöjen sote-muutostuki” och Janne Haikari, forskare för ”Järjestöjen sote-muutostuki”.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.5.2022 09:27

SOSTE etsii hallinnon asiantuntijaa

Sote-järjestöt Etsimme hallinnon asiantuntijaa vastaamaan SOSTEn hallinnon sujuvasta arjesta yhdessä sisäisten palveluiden osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. SOSTEn hallinnon asiantuntijana vastuullasi on järjestön johdon avustavat tehtävät sekä erilaiset järjestöhallinnon käytännön asiat. Vastaat muun muassa pääsihteerin kalenterista, johdon tapaamisten, kokousten sekä matkojen järjestelyistä, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä hallinnon asiakirjamateriaalien kokoamisesta ja arkistoinnista. Lisäksi toimenkuvaasi kuuluu teknisenä tukena toimiminen […]

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]