Skip to content

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

11.4.2019 9.17

Sosiaalibaro
EriarvoisuusSosiaalibarometri 2019Hyvinvointi ja terveysRuotsinkielinenSosiaalibaro

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem.

Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner.

Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i synnerhet av dyra boendekostnader, ökad skuldsättning, grundtrygghetens låga nivå och otillräckliga resurser för att främja hälsa och välmående.

Byråernas ledning lyfte dessutom fram den ojämna befolkningsstrukturen och sysselsättningsutvecklingens förfördelande effekt: en åldrande befolkning, hög långtidsarbetslöshet samt emigrationen av personer i arbetsför ålder och utmaningar med tillgång till arbetskraft.

De preliminära resultaten i Socialbarometern 2019 berättar också om lösningar för att lätta på situationen för de utsatta grupperna. Som lösningar lyftes bland annat fram ett multidisciplinärt och multi-professionellt arbetssätt, klar ansvarsfördelning, en gemensam serviceplan som styr arbetet och personlig service. Bland tjänster efterlystes speciellt satsningar på uppsökande arbete och tillräckliga mentalvårdstjänster.

För att stärka jämlikheten, och framför allt för att trygga främjandet av hälsa och välmående, önskade alla respondenter att regeringsprogrammet skulle innehålla åtgärder för att sysselsätta svårsysselsatta personer, avgiftsfri utbildning på andra stadiet och boende till skäliga priser. Utöver dessa efterlyste ledande tjänstemän integration av social- och hälsovårdstjänster och socialarbetarna motarbetande av överskuldsättning.

Enkäten besvarades under perioden januari-februari av nästan 900 sakkunniga inom social-och hälsovård, FPA och TE-tjänsterna. Hela publikationen utkommer i början av oktober

Bekanta dig med alla infografer (på finska) ur Socialbarometern 2019 som behandlar ojämlikhet och välmående

Mer information ger forskare Anne Eronen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

9.4.2019 12:00

Sosiaalibarometri 2019: eriarvoisuutta taltuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjohtajia, sosiaalityöntekijöitä sekä Kelan ja TE-palvelujen johtoa eniten huolettaa tukea tarvitsevien nuorten ja lapsiperheiden sekä monia ongelmia kohtaavien tilanne. Erityisesti sosiaalityöntekijät kuvasivat myös monimuotoista toimeentulon niukkuutta, ylivelkaantumista ja muutamilla kaupunkiseuduilla kasvaneita kotouttamisen haasteita. Eriarvoistumista syventääkin sosiaalityöntekijöiden mukaan eniten asumisen kalleus, velkaantumisen kasvu, perusturvaetuuksien matala taso ja riittämättömät resurssit hyvinvoinnin ja terveyden […]

Uutinen

15.3.2019 15:19

SOSTE upprätthåller en webbaserad organisationsguide

Vår strävan är att ge strukturerad information, instruktioner och tips för anställda inom social – och hälsovårdsorganisationer. Guiden är uppbyggd i form av artiklar inom olika teman. Förutom artiklarna innehåller guiden också aktuellt från SOSTE. Guiden är på finska och innehållet uppdateras regelbundet. I den här guiden får du på svenska en överblick av guiden […]

Uutinen

26.2.2019 16:03

Sosiaalibarometri: Sotessa hyvää asiakasseteli ja leveämmät hartiat, muu vaatii vielä työtä

Sote-uudistuksen peruspalikoille on alueilla vahva tuki, kertovat Sosiaalibarometrin 2019 ennakkotulokset. Kannatusta saavat asiakasseteli ja leveämmät hartiat, jotka voitaisiin turvata parlamentaarisella yhteistyöllä nyt – siitä huolimatta, että sote-kokonaisuus on valiokunnissa pulassa. Kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta–alueiden sosiaali- ja terveysjohtajat kannattavat Sosiaalibarometrissa maakuntia, palvelutuotannon monipuolistamista, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia – tämä samaan aikaan, kun vain joka kolmas vastaajista […]