Skip to content

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

11.4.2019 9.17

Sosiaalibaro
EriarvoisuusSosiaalibarometri 2019Hyvinvointi ja terveysPå svenskaSosiaalibaro

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem.

Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner.

Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i synnerhet av dyra boendekostnader, ökad skuldsättning, grundtrygghetens låga nivå och otillräckliga resurser för att främja hälsa och välmående.

Byråernas ledning lyfte dessutom fram den ojämna befolkningsstrukturen och sysselsättningsutvecklingens förfördelande effekt: en åldrande befolkning, hög långtidsarbetslöshet samt emigrationen av personer i arbetsför ålder och utmaningar med tillgång till arbetskraft.

De preliminära resultaten i Socialbarometern 2019 berättar också om lösningar för att lätta på situationen för de utsatta grupperna. Som lösningar lyftes bland annat fram ett multidisciplinärt och multi-professionellt arbetssätt, klar ansvarsfördelning, en gemensam serviceplan som styr arbetet och personlig service. Bland tjänster efterlystes speciellt satsningar på uppsökande arbete och tillräckliga mentalvårdstjänster.

För att stärka jämlikheten, och framför allt för att trygga främjandet av hälsa och välmående, önskade alla respondenter att regeringsprogrammet skulle innehålla åtgärder för att sysselsätta svårsysselsatta personer, avgiftsfri utbildning på andra stadiet och boende till skäliga priser. Utöver dessa efterlyste ledande tjänstemän integration av social- och hälsovårdstjänster och socialarbetarna motarbetande av överskuldsättning.

Enkäten besvarades under perioden januari-februari av nästan 900 sakkunniga inom social-och hälsovård, FPA och TE-tjänsterna. Hela publikationen utkommer i början av oktober

Bekanta dig med alla infografer (på finska) ur Socialbarometern 2019 som behandlar ojämlikhet och välmående

Mer information ger forskare Anne Eronen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

4.10.2019 10:01

Tuore Sosiaalibarometri 2019: Toimeentulotuki nyt läpinäkyvämpi ja leimaa vähemmän – huoli eniten tukea tarvitsevista ihmisistä on edelleen kova

Juuri julkaistu Sosiaalibarometri 2019 kuvaa muun muassa sitä, miten toimeentulotuki, viimesijainen taloudellinen turva, toimii kaksi vuotta sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirrettiin Kelaan. Sosiaalibarometrissa on seurattu toimeentulotukea sekä Kelan että sosiaalitoimen näkökulmasta vuodesta 2016. Kaikkien Sosiaalibarometrin vastaajien mielestä asiakkaiden on vaikea erottaa, milloin toimeentulotukea haetaan Kelasta ja missä asioissa sosiaalitoimesta. Uudistuksen ajateltiin tuovan työajan säästöä sosiaalityöhön, […]

Uutinen

25.9.2019 12:00

SOSTE kräver: penningspelspolitiken behöver ansvarstagare – nu är det dags för regeringen att fånga bollen

SOSTE har nyss publicerat sitt penningspelspolitiska program som en förlängning på senaste tids diskussioner om Veikkaus roll. Läs hela programmet på finska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelspolitikens smärtpunkter. I beredningen har man hört olika parter, i synnerhet SOSTEs medlemsorganisationer som arbetar med spelproblem. I programmet granskas de […]

Uutinen

24.9.2019 15:54

SOSTEn kommentit budjettiriihen tuloksiin ja suositukset vuoden 2020 talousarvioon

Finanssipolitiikka Antti Rinteen hallitus on antamassa ensimmäisen talousarvioesityksensä tilanteessa, jossa Suomen talouden kasvun näkymät ovat selvästi heikentyneet viime vuosista. Vuonna 2018 Suomen talous kasvoi alle kahden prosentin vuosivauhtia ja kasvu hiipui jonkin verran kahdesta edellisestä vuodesta. Tästä huolimatta suhdannetilanne säilyi kohtalaisena, mikä näkyi myös suotuisana työllisyyskehityksenä. Työllisyysasteen trendi nousi loppuvuodesta yli 72 prosenttiin. Myös työttömyysaste […]