Skip to content

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

11.4.2019 9.17

Sosiaalibaro
EriarvoisuusSosiaalibarometri 2019Hyvinvointi ja terveysPå svenskaSosiaalibaro

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem.

Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner.

Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i synnerhet av dyra boendekostnader, ökad skuldsättning, grundtrygghetens låga nivå och otillräckliga resurser för att främja hälsa och välmående.

Byråernas ledning lyfte dessutom fram den ojämna befolkningsstrukturen och sysselsättningsutvecklingens förfördelande effekt: en åldrande befolkning, hög långtidsarbetslöshet samt emigrationen av personer i arbetsför ålder och utmaningar med tillgång till arbetskraft.

De preliminära resultaten i Socialbarometern 2019 berättar också om lösningar för att lätta på situationen för de utsatta grupperna. Som lösningar lyftes bland annat fram ett multidisciplinärt och multi-professionellt arbetssätt, klar ansvarsfördelning, en gemensam serviceplan som styr arbetet och personlig service. Bland tjänster efterlystes speciellt satsningar på uppsökande arbete och tillräckliga mentalvårdstjänster.

För att stärka jämlikheten, och framför allt för att trygga främjandet av hälsa och välmående, önskade alla respondenter att regeringsprogrammet skulle innehålla åtgärder för att sysselsätta svårsysselsatta personer, avgiftsfri utbildning på andra stadiet och boende till skäliga priser. Utöver dessa efterlyste ledande tjänstemän integration av social- och hälsovårdstjänster och socialarbetarna motarbetande av överskuldsättning.

Enkäten besvarades under perioden januari-februari av nästan 900 sakkunniga inom social-och hälsovård, FPA och TE-tjänsterna. Hela publikationen utkommer i början av oktober

Bekanta dig med alla infografer (på finska) ur Socialbarometern 2019 som behandlar ojämlikhet och välmående

Mer information ger forskare Anne Eronen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.9.2020 08:43

Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

Sote-uudistus I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den. ”Den effektivaste delen […]

Uutinen

24.9.2020 14:56

Sote-uudistus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei saa jäädä kuntien ja tulevien sote-maakuntien heittopussiksi

Sote-uudistus Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä perustason palveluiden vahvistamiseen, muistuttaa SOSTE 24.9.2020 jättämässään sote-uudistukseen liittyvässä lausunnossaan. Tehokkaimmin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tapahtuu palvelujen rinnalla sekä niihin limittyen. ”Vaikuttavin osa tästä työstä tehdään asiakkaiden kohtaamisissa, jolloin asiakas saa palvelun ohella tukea ja tuuppausta omaan hyvinvointiinsa. Sote-maakuntien tulee […]

Uutinen

23.9.2020 11:22

Sote-alalla kehitettävää ilmastonmuutokseen varautumisessa

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on julkaissut MDn ja Tietotakomon SOSTElle laatiman raportin Ilmastonmuutos ja sosiaali- ja terveyssektori, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveysalan ja järjestöjen roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja varautumisessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvaan, veden saatavuuteen, tartuntatautien leviämiseen ja altistaa yhteiskunnat konflikteille. Suomessa ilmastonmuutoksen konkreettisia seurauksia ihmisten hyvinvoinnille ovat muun muassa helteiden […]