Skip to content

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 2021: Koronaviruspandemia ja laahaavat rokotusluvut osoittavat, että terveyden lukutaidon taso on aliarvioitu ongelma

18.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
digitalisaatioilmastonmuutosSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistusToimeentulo

Hyvä terveyden lukutaito lisää valmiutta tunnistaa ja tarkastella kriittisesti esimerkiksi harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa koronaviruksesta ja koronarokotteista.

– Alhainen terveyden lukutaito on yhdistetty korkeampaan luottamukseen sosiaalisessa mediassa jaettuun tietoon. Vastaavasti alhainen terveyden lukutaito näkyy alhaisempana luottamuksena ja vähäisempänä turvautumisena viranomaistietoon sekä koronarokote-epäröintinä, sanoo apulaisprofessori Leena Paakkari Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Lukuisat suositukset ja rajoitukset koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja taudin taltuttamiseksi ovat edellyttäneet ihmisiltä kykyä muuttaa melko nopeastikin omaa käyttäytymistään terveyden suojelemiseksi.

– Hyvä terveyden lukutaito on suojannut yksilöä itseään ja myös tukenut vastuullista toimijuutta eli kykyä toimia yhteisen hyvän puolesta ja on siten vähentänyt korona-ajan vapaamatkustajuutta, Paakkari toteaa. Pitää pystyä arvioimaan oman toiminnan vaikutuksia muihin ihmisiin ja osallistumaan yhteisen hyvän rakentamiseen. Siihen vaaditaan riittävää ja monipuolista terveyden lukutaitoa. Esimerkiksi ottamalla koronarokotteen suojelee myös läheisiään, riskiryhmäläisiä ja vanhuksia koronatartunnalta.

Hyvä terveyden lukutaito on tarpeen sekä tarttuvien että tarttumattomien tautien ehkäisyssä

Terveyden lukutaidolla on yhteys terveyskäyttäytymiseen ja sitä kautta sillä on suuri kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys.

Alhainen terveyden lukutaito on yhdistetty heikompaan terveydentilaan, runsaampaan lääkkeiden ja terveyspalvelujen käyttöön ja vaikeuksiin tulkita terveyteen liittyvää informaatiota.

Tarve kehittää terveyden lukutaitoa väestötasolla on liitetty aiemmin erilaisten tarttumattomien tautien ehkäisyyn, kuten kakkostyypin diabetekseen, mutta koronaviruspandemia on nostanut sen osaksi globaalia keskustelua tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemisessä.

Terveyden lukutaidon merkitystä ja miten sitä voidaan vahvistaa sekä rokote-epäröintiä valottavat apulaisprofessori Leena Paakkari sekä Turun yliopiston akatemiatutkija Anna Soveri Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 2021. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki kertoo, miten terveyden lukutaito näkyy lääkärin vastaanotolla.

Tervetuloa Sosiaali- ja terveyspolitiikan päiville 2021

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 26.–27.10.2021 pureutuu ajankohtaisiin sote-teemoihin. Terveyden lukutaidon lisäksi ohjelmassa on toimeentulon uudistus, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja sote-uudistus. Tapahtumassa järjestetään myös aluevaalipaneeli, jossa puolueiden kärkipoliitikot linjaavat sote-palveluista, rahoituksesta ja järjestöjen kumppanuudesta.

Katso päivien monipuolinen ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätietoja antaa SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.11.2021 10:51

Hyvinvointi-investointeja tarvitaan: Nuorten tilanne ja mielenterveys huolettavat eniten

Hyvinvointitalous SOSTE seuraa jatkuvasti suomalaisten hyvinvoinnin kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Tavoitteena on ymmärtää, miten hyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset Suomessa kehittyvät. Ennen kaikkea tavoitteena on hahmottaa sitä, millaisia hyvinvointia tukevia panostuksia ja millaista toimintaa tarvitaan juuri nyt mahdollisiin hyvinvointivajeisiin vastaamiseksi. Eli toisin sanoen: millaisille hyvinvointi-investoinneille on tarvetta. Kuluvalla hallituskaudella SOSTE on seurannut erityisesti sellaisia indikaattoreita, jotka kuvaavat nuorempien […]

Uutinen

19.11.2021 13:43

Parlamentaarinen ryhmä purkaa monikanavarahoitusta varovasti – avainvalinnat tehdään jatkovalmistelussa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoituksen pirstaleisuuden purkaminen, jolla turvattaisiin sote-palvelujen kustannustehokas ja yhdenvertainen järjestäminen koko maassa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa laaja-alaisesti monikanavarahoituksen purkamista, jotta hyvinvointialueilla on mahdollisuus järjestää toimintansa tehokkaalla tavalla. Monikanavarahoituksen purkamista valmistellut parlamentaarinen ryhmä on nyt jättänyt ytimekkään raporttinsa. Ripeästi työskennellyt ryhmä kuuli myös sidosryhmiä, […]

Uutinen

19.11.2021 10:25

Valtuustoaloitepohja: SOSTE kannustaa valtuutettuja varmistamaan järjestöjen toimintaedellytykset sote-uudistuksessa

Aluevaalit SOSTE on tehnyt kuntien valtuutettujen käyttöön valtuustoaloitepohjan, jonka avulla valtuutetut voivat vahvistaa omassa kunnassaan järjestötoiminnan mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään arvokasta työtä, jolla on suuri merkitys apua tarvitsevien ihmisten elämään: lasten, nuorten, iäkkäiden, päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vähemmistöjen, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien. Nyt on tärkeä aika varmistaa, että tähän työ ei lopu tai siihen ei tule […]