Skip to content

Sosiaalibarometri 2019 -kyselyt liikkeellä

5.2.2019 11.42

Sosiaalibaro
Sosiaalibarometri 2019PerusturvaSosiaalibaroToimeentulo

Samaan aikaan, kun eduskunnassa väännetään sote-uudistuksen lakipaketeista, arvioivat uudistusta sote-johtajat ja sosiaalityöntekijät ympäri maan. Sosiaalibarometri 2019 -kyselyssä punnitaan myös seuraavaa isoa uudistusta, toimeentuloturvaa, perusturvan ja toimeentulotuen näkökulmasta. Mitä mieltä vastaajat ovat etuuksien korottamisesta? Tulisiko etuuksissa käytettäviä käsitteitä, kuten ikärajat ja tulot, yhdenmukaistaa?

Näitä teemoja arvioivat myös barometrin muut vastaajat: TE-toimistojen ja Kelan toimistojen esimiehet sekä toimeentulotuen ratkaisuasiantuntijat. Tänä vuonna mukana ovat myös työllisyyden kohentamiskeinoja ja osatyökykyisiä koskevat kysymykset.

Luupin alla yhteiset asiakkaat

29. vuotuinen Sosiaalibarometri avaa tulosten valmistuttua ajantasaisen näkymän palvelujen ja hyvinvoinnin tilaan. Keskiössä ovat sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut sekä Kelan etuudet.

Sisältöjä tiedustellaan eri puolilta palvelujärjestelmää, jotta varsinkin monenlaista tukea tarvitsevien asiakkaiden tilanteesta saataisiin monipuolisempi käsitys.

Jotta kokonaiskuva olisi mahdollisimman kattava ja erilaiset toimintaympäristöt kattava, olisi tärkeää saada mukaan mahdollisimman paljon eri puolella Suomea etuuksia ja palveluja tarjoavien ja tuntevien vastaajien kokemuksia ja näkemyksiä. Kysely suljetaan 18.2.

Tulosjulkistuksia keväästä lähtien

Kyselyn tuloksia julkistetaan useassa vaiheessa huhtikuusta lähtien. Tuloksia tiivistävät infografiikat löytyvät tällöin SOSTEn verkkosivuilta, mistä ne ovat vapaasti käytettävissä omiin esityksiin ja sosiaaliseen mediaan.

Koko julkaisu ilmestyy lokakuun alussa verkossa ja painettuna. Keskeiset tulokset kootaan myös esitemuotoon.

SOSTEn verkkosivuille kootaan lisäksi kaikki infografiikat sekä tuloksia peilaavat uutiset ja blogit. Sieltä löytyvät myös aiemmat Sosiaalibarometrit.

Sosiaalibarometrin toteuttaa SOSTE Veikkauksen, Kelan ja TEM:n tuella.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.6.2019 15:29

Hallitusohjelman työryhmien jäsenet avasivat hallitusohjelman sotu- ja sote-linjauksia

Iso salillinen sote-järjestöjen aktiiveja kokoontuivat SOSTEn tiloihin keskustelemaan Rinteen hallitusohjelman kahden ison reformin kirjauksista: sotu- ja sote-uudistuksesta. Keskustelua pohjustivat hallitusohjelmaneuvotteluissa mukana olleet kansanedustajat Anna Kontula (vas.) ja Anu Vehviläinen (kesk.). Kontula oli jäsenenä sosiaaliturvaa käsittelevässä alaryhmässä, Vehviläinen puolestaan veti sote-alaryhmää. He kumpikin ovat myös tuoreita valiokuntien puheenjohtajia. Kontula korosti puheenvuorossaan hallitusohjelman vahvoja kirjauksia sosiaaliturvaan liittyvän […]

Artikkeli

Miten hallitusohjelma vastaa joustavan perusturvan periaatteisiin

SOSTE julkaisi alkuvuonna Joustava perusturva -julkaisun, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeinä pitämiä periaatteita perusturvan uudistamiseksi. Hallitusohjelmassa on kirjauksia useista julkaisussa esiin nostetuista tavoitteista. Järjestöjen tavoite: perusturvan uudistaminen aloitetaan välittömästi ja se tehdään vaiheittain Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen. Kannatettavaa on, että se tehdään tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa ja siinä luvataan hyödyntää laaja-alaisesti eri alojen asiantuntemusta.  Olemme […]

Uutinen

6.6.2019 08:26

Komission suositukset Suomelle eivät huomioi kasvanutta köyhyys- tai syrjäytymisriskiä

Euroopan komissio julkaisi eilen 5.6. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Köyhyyden vähentämistä ei niissä huomioitu. Sen sijaan suositukset keskittyvät valtion menojen pitämiseen kohtuullisina suhteessa bruttokansantuotteeseen, sote-palvelujen kustannustehokkuuteen ja saavutettavuuteen, työllistymisen kannustimiin, investointeihin tutkimukseen ja innovaatioihin, siirtymiseen hiilineutraaleihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä kotitalouksien velkaantumisen seuraamiseen. ”Maakohtaisissa suosituksissa painottuu menokuri ja työllistymisen kannustimet. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin hyväksymisen […]