Skip to content

Sosiaalibarometri 2019 -kyselyt liikkeellä

5.2.2019 11.42

Sosiaalibaro
Sosiaalibarometri 2019PerusturvaSosiaalibaroToimeentulo

Samaan aikaan, kun eduskunnassa väännetään sote-uudistuksen lakipaketeista, arvioivat uudistusta sote-johtajat ja sosiaalityöntekijät ympäri maan. Sosiaalibarometri 2019 -kyselyssä punnitaan myös seuraavaa isoa uudistusta, toimeentuloturvaa, perusturvan ja toimeentulotuen näkökulmasta. Mitä mieltä vastaajat ovat etuuksien korottamisesta? Tulisiko etuuksissa käytettäviä käsitteitä, kuten ikärajat ja tulot, yhdenmukaistaa?

Näitä teemoja arvioivat myös barometrin muut vastaajat: TE-toimistojen ja Kelan toimistojen esimiehet sekä toimeentulotuen ratkaisuasiantuntijat. Tänä vuonna mukana ovat myös työllisyyden kohentamiskeinoja ja osatyökykyisiä koskevat kysymykset.

Luupin alla yhteiset asiakkaat

29. vuotuinen Sosiaalibarometri avaa tulosten valmistuttua ajantasaisen näkymän palvelujen ja hyvinvoinnin tilaan. Keskiössä ovat sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut sekä Kelan etuudet.

Sisältöjä tiedustellaan eri puolilta palvelujärjestelmää, jotta varsinkin monenlaista tukea tarvitsevien asiakkaiden tilanteesta saataisiin monipuolisempi käsitys.

Jotta kokonaiskuva olisi mahdollisimman kattava ja erilaiset toimintaympäristöt kattava, olisi tärkeää saada mukaan mahdollisimman paljon eri puolella Suomea etuuksia ja palveluja tarjoavien ja tuntevien vastaajien kokemuksia ja näkemyksiä. Kysely suljetaan 18.2.

Tulosjulkistuksia keväästä lähtien

Kyselyn tuloksia julkistetaan useassa vaiheessa huhtikuusta lähtien. Tuloksia tiivistävät infografiikat löytyvät tällöin SOSTEn verkkosivuilta, mistä ne ovat vapaasti käytettävissä omiin esityksiin ja sosiaaliseen mediaan.

Koko julkaisu ilmestyy lokakuun alussa verkossa ja painettuna. Keskeiset tulokset kootaan myös esitemuotoon.

SOSTEn verkkosivuille kootaan lisäksi kaikki infografiikat sekä tuloksia peilaavat uutiset ja blogit. Sieltä löytyvät myös aiemmat Sosiaalibarometrit.

Sosiaalibarometrin toteuttaa SOSTE Veikkauksen, Kelan ja TEM:n tuella.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.4.2019 10:56

Yli 420 000 asiakasmaksua päätyi ulosottoon vuonna 2018 – kasvua edellisvuodesta lähes viidennes

Vuonna 2018 julkisista palveluista määrätyistä asiakasmaksuista 420 961 kappaletta päätyi ulosottoon. Tämä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2017. Mukana on esimerkiksi noin 69 000 terveyskeskusmaksua sekä reilu 34 000kappaletta lasten varhaiskasvatusmaksuja. Sosiaali- ja terveyspalveluista vireille tulleita ulosottotapauksia oli yhteensä 386 471 kappaletta. Luvut pohjautuvat Valtakunnanvoudinvirastolta saatuihin tietoihin. –Koska suurimpia maksuja maksavat väestöryhmät, joilla on vähiten rahaa, on perusteltua […]

Uutinen

15.4.2019 13:55

SOSTEn ja EAPN-Finin EU-ohjausjaksoon liittyvät varjosuositukset: köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähennettävä

Euroopan unionin vuotuinen ohjausjakso on edennyt vaiheeseen, jossa Suomen kansallinen uudistusohjelma on juuri julkaistu. Sitä edelsi Euroopan komission helmikuussa jokaiselle jäsenmaalle laatima maaraportti. Ohjausjakson seuraavassa vaiheessa komissio antaa maakohtaiset suositukset Suomelle kesäkuun alussa. SOSTE ja EAPN-Fin ovat laatineet omat varjosuosituksensa komission suosituksille. SOSTE ja EAPN-Fin esittävät suosituksissaan, että Suomen on ryhdyttävä suunnitelmallisesti vähentämään köyhyyttä ja […]

Uutinen

11.4.2019 09:17

Socialbarometern 2019: främjandet av välmående och hälsa stävjar ojämlikheten

I nuläget oroar sig social- och hälsovårdscheferna, socialarbetarna samt ledningen för FPA och TE-byråerna mest över läget för unga och barnfamiljer i behov av stöd samt situationen för dem som möter många problem. Speciellt socialarbetarna lyfte också fram utkomststödets knapphet, överskuldsatthet och de ökade utmaningarna med integration i vissa stadsregioner. Enligt socialarbetarna fördjupas ojämlikheten i […]