Skip to content

Sosiaalibarometri 2020: Lamasta koronakriisiin – Sosiaalibarometri ajankohtaispuntarina 30 vuotta

27.4.2020 12.00

Sosiaalibaro
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaSosiaalibarometri 2020Hyvinvointi ja terveysSosiaalibaro

Kolmekymmentä vuotta suomalaisten hyvinvointia, palveluja ja palvelujärjestelmän tilaa puntaroinut Sosiaalibarometri on tänä kesänä tahtomattaan juurillaan. Vaikka elämme toisenlaisen kriisin kourissa, uhkaavat sosiaaliset vaikutukset syvetä yhtä mittaviksi kuin kolme vuosikymmentä aiemmin laman seurauksena.

”Tämän kevään Sosiaalibarometri 2020 toteutetaan kaikkine valmisteluineen vajaassa kolmessa kuukaudessa. Tiukan aikataulun on mahdollistanut uusi kumppani, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tutkijoita osallistuu tutkimusaineistojen analysointiin ja raportointiin”, kertoo tutkija Anne Eronen SOSTEsta.

Ensimmäinen Sosiaalibarometri syntyi tarpeesta saada ajankohtaista tietoa 1990-luvun laman rapauttaessa nopeasti eri puolilla maata ihmisten toimeentuloa. Haasteeseen tarttui ennakkoluulottomasti pieni järjestö, Sosiaaliturvan Keskusliitto. Suomen itsenäistymisvuonna Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhdistyksenä toimintansa aloittaneen järjestön sydänmissio oli turvata huono-osaisten hyvinvointia.

Tiiviit kontaktit järjestöihin ja kuntien sosiaalijohtoon olivat havahduttaneet äkillisesti heikentyneeseen tilanteeseen, josta silloiset tilastot ja muut tutkimukset eivät kyenneet tuottamaan tietoa nopeasti. Kattavamman käsityksen saamiseksi kuntien tilasta tehtiin postikysely, jonka ensivuosien analyysitkin tehtiin muutamassa päivässä ruutupaperille. Sisältö paljasti kuitenkin jotain oleellista.

”Tällä kertaa meillä on mahdollisuus havaita aiempaa nopeammin kehittyvät ongelmat ja luoda niihin uusia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, työvoimapalveluissa ja Kelassa on tehty ripeästi poikkeusjärjestelyjä asiakkaiden tavoittamiseksi ja elämän turvaamiseksi. Sosiaalibarometri kokoaa kentän ammattilaisten kokemukset näistä toimista ja hauraimpien hyvinvoinnin uhkista”, kertoo tutkija Anne Eronen.

”Sosiaalibarometrin tulokset käsittelevät ennen kaikkea koronaviruspandemian sosiaalisia vaikutuksia keskeisimmissä hyvinvointia ja taloudellista turvaa tuottavissa palveluissamme. Tulokset syventävät Aluehallintoviraston viikoittaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekatsausten sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kelan toiminnastaan tuottamaa tietoa. Olennaista on nostaa keskusteluun myös käytännön toimenpiteitä, joilla rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaista reittiä ulos kriisistä”, jatkaa Anne Eronen.

Sosiaalibarometri 2020 aineistonkeräys käynnistyy heti Vapun jälkeen. Vastaukset kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon johdon ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi Kelan ja TE-palvelujen johtavilta viranhaltijoilta. Ensitietoja Sosiaalibarometrin tuloksista on odotettavissa jo kesäkuussa.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Sosiaalibaro Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Uutinen

30.6.2020 12:00

Sote-alan ilmastotoimissa tarvitaan kannustimia ja ohjausta

Hyvinvointi ja terveys Asennoituminen ilmastonmuutokseen on muuttunut selvästi sosiaali– ja terveysjärjestöissä. Vuonna 2016 SOSTEn julkaisemassa Järjestöbarometrissa peräti 60 prosenttia järjestöistä vastasi, ettei usko ilmastonmuutoksen vaikuttavan juurikaan järjestön toimintaan. Vuonna 2020 jo lähes 70 prosenttia järjestöistä kertoi, että heillä on toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  ”SOSTE nosti vuonna 2019 esiin sosiaali- ja terveysalan roolia ilmastonmuutoksessa ja myönsi SOSTE-palkinnon nuorten ilmastolakkoliikkeelle. Järjestöjen aktivoitumisesta huolimatta sote-alalla  kaivataan lisää tietoa ilmastonmuutoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista”, kertoo SOSTEn ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila.  MDIn […]