Skip to content

Sosiaalibarometri 2020: Lamasta koronakriisiin – Sosiaalibarometri ajankohtaispuntarina 30 vuotta

27.4.2020 12.00

Sosiaalibaro
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaSosiaalibarometri 2020Hyvinvointi ja terveysSosiaalibaro

Kolmekymmentä vuotta suomalaisten hyvinvointia, palveluja ja palvelujärjestelmän tilaa puntaroinut Sosiaalibarometri on tänä kesänä tahtomattaan juurillaan. Vaikka elämme toisenlaisen kriisin kourissa, uhkaavat sosiaaliset vaikutukset syvetä yhtä mittaviksi kuin kolme vuosikymmentä aiemmin laman seurauksena.

”Tämän kevään Sosiaalibarometri 2020 toteutetaan kaikkine valmisteluineen vajaassa kolmessa kuukaudessa. Tiukan aikataulun on mahdollistanut uusi kumppani, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tutkijoita osallistuu tutkimusaineistojen analysointiin ja raportointiin”, kertoo tutkija Anne Eronen SOSTEsta.

Ensimmäinen Sosiaalibarometri syntyi tarpeesta saada ajankohtaista tietoa 1990-luvun laman rapauttaessa nopeasti eri puolilla maata ihmisten toimeentuloa. Haasteeseen tarttui ennakkoluulottomasti pieni järjestö, Sosiaaliturvan Keskusliitto. Suomen itsenäistymisvuonna Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhdistyksenä toimintansa aloittaneen järjestön sydänmissio oli turvata huono-osaisten hyvinvointia.

Tiiviit kontaktit järjestöihin ja kuntien sosiaalijohtoon olivat havahduttaneet äkillisesti heikentyneeseen tilanteeseen, josta silloiset tilastot ja muut tutkimukset eivät kyenneet tuottamaan tietoa nopeasti. Kattavamman käsityksen saamiseksi kuntien tilasta tehtiin postikysely, jonka ensivuosien analyysitkin tehtiin muutamassa päivässä ruutupaperille. Sisältö paljasti kuitenkin jotain oleellista.

”Tällä kertaa meillä on mahdollisuus havaita aiempaa nopeammin kehittyvät ongelmat ja luoda niihin uusia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, työvoimapalveluissa ja Kelassa on tehty ripeästi poikkeusjärjestelyjä asiakkaiden tavoittamiseksi ja elämän turvaamiseksi. Sosiaalibarometri kokoaa kentän ammattilaisten kokemukset näistä toimista ja hauraimpien hyvinvoinnin uhkista”, kertoo tutkija Anne Eronen.

”Sosiaalibarometrin tulokset käsittelevät ennen kaikkea koronaviruspandemian sosiaalisia vaikutuksia keskeisimmissä hyvinvointia ja taloudellista turvaa tuottavissa palveluissamme. Tulokset syventävät Aluehallintoviraston viikoittaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekatsausten sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kelan toiminnastaan tuottamaa tietoa. Olennaista on nostaa keskusteluun myös käytännön toimenpiteitä, joilla rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaista reittiä ulos kriisistä”, jatkaa Anne Eronen.

Sosiaalibarometri 2020 aineistonkeräys käynnistyy heti Vapun jälkeen. Vastaukset kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon johdon ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi Kelan ja TE-palvelujen johtavilta viranhaltijoilta. Ensitietoja Sosiaalibarometrin tuloksista on odotettavissa jo kesäkuussa.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.10.2020 07:58

SOSTE esittää lähes 3 miljardin euron hyvinvointi-investointeja EU:n elpymisrahoista

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineen rahat käytetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä edellyttää rakenteita muuttavia hyvinvointi-investointeja sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, energia- että elinkeinopolitiikan alueille. Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin […]

Uutinen

13.10.2020 16:02

SOSTE: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuiden selkeyttäminen parantaa sote-esitystä

Sote-uudistus SOSTE Suomen sosiaali ja terveys katsoo, että hallituksen lausuntokierroksen jälkeen neuvottelema sote-esitys on ottanut askeleen parempaan suuntaan. SOSTE on tyytyväinen siitä, että järjestöjen tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tunnistettu ja järjestöjen asemaan liittyviä kirjauksia on vahvistettu. Uuden esityksen mukaan hyvinvointialue toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tukee niitä asiantuntemuksellaan. […]

Uutinen

25.9.2020 08:43

Social- och hälsovårdsreformen: Främjandet av hälsa och välmående får inte bli kommunernas och landskapens slagpåse

Sote-uudistus I sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen, inlämnat den 24.9.2020, påminner SOSTE om att en förutsättning för att uppnå reformens mål är att social- och hälsovårdstjänsternas tyngdpunkt skiftas till främjandet av hälsa och välmående samt att stärka basservicen. Främjandet av hälsa och välmående sker effektivast parallellt med service och delvis överlappande den. ”Den effektivaste delen […]