Skip to content

Sosiaalibarometri 2020: Lamasta koronakriisiin – Sosiaalibarometri ajankohtaispuntarina 30 vuotta

27.4.2020 12.00

Sosiaalibaro
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaSosiaalibarometri 2020Hyvinvointi ja terveysSosiaalibaro

Kolmekymmentä vuotta suomalaisten hyvinvointia, palveluja ja palvelujärjestelmän tilaa puntaroinut Sosiaalibarometri on tänä kesänä tahtomattaan juurillaan. Vaikka elämme toisenlaisen kriisin kourissa, uhkaavat sosiaaliset vaikutukset syvetä yhtä mittaviksi kuin kolme vuosikymmentä aiemmin laman seurauksena.

”Tämän kevään Sosiaalibarometri 2020 toteutetaan kaikkine valmisteluineen vajaassa kolmessa kuukaudessa. Tiukan aikataulun on mahdollistanut uusi kumppani, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tutkijoita osallistuu tutkimusaineistojen analysointiin ja raportointiin”, kertoo tutkija Anne Eronen SOSTEsta.

Ensimmäinen Sosiaalibarometri syntyi tarpeesta saada ajankohtaista tietoa 1990-luvun laman rapauttaessa nopeasti eri puolilla maata ihmisten toimeentuloa. Haasteeseen tarttui ennakkoluulottomasti pieni järjestö, Sosiaaliturvan Keskusliitto. Suomen itsenäistymisvuonna Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhdistyksenä toimintansa aloittaneen järjestön sydänmissio oli turvata huono-osaisten hyvinvointia.

Tiiviit kontaktit järjestöihin ja kuntien sosiaalijohtoon olivat havahduttaneet äkillisesti heikentyneeseen tilanteeseen, josta silloiset tilastot ja muut tutkimukset eivät kyenneet tuottamaan tietoa nopeasti. Kattavamman käsityksen saamiseksi kuntien tilasta tehtiin postikysely, jonka ensivuosien analyysitkin tehtiin muutamassa päivässä ruutupaperille. Sisältö paljasti kuitenkin jotain oleellista.

”Tällä kertaa meillä on mahdollisuus havaita aiempaa nopeammin kehittyvät ongelmat ja luoda niihin uusia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, työvoimapalveluissa ja Kelassa on tehty ripeästi poikkeusjärjestelyjä asiakkaiden tavoittamiseksi ja elämän turvaamiseksi. Sosiaalibarometri kokoaa kentän ammattilaisten kokemukset näistä toimista ja hauraimpien hyvinvoinnin uhkista”, kertoo tutkija Anne Eronen.

”Sosiaalibarometrin tulokset käsittelevät ennen kaikkea koronaviruspandemian sosiaalisia vaikutuksia keskeisimmissä hyvinvointia ja taloudellista turvaa tuottavissa palveluissamme. Tulokset syventävät Aluehallintoviraston viikoittaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekatsausten sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kelan toiminnastaan tuottamaa tietoa. Olennaista on nostaa keskusteluun myös käytännön toimenpiteitä, joilla rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaista reittiä ulos kriisistä”, jatkaa Anne Eronen.

Sosiaalibarometri 2020 aineistonkeräys käynnistyy heti Vapun jälkeen. Vastaukset kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon johdon ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi Kelan ja TE-palvelujen johtavilta viranhaltijoilta. Ensitietoja Sosiaalibarometrin tuloksista on odotettavissa jo kesäkuussa.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2020 07:50

Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens arbetsgrupp för att hindra ökad ojämlikhet i återuppbyggnaden efter coronakrisen

Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med hög profil som ska förbereda återuppbyggnaden av samhället, hävandet av restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin, samt stärkandet av välmående och jämlikhet. Som arbetsgruppens ordförande fungerar SOSTEs fullmäktiges ordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen. Läs mer: ministeriernas beslut om tillsättandet av arbetsgruppen (pdf) […]

Uutinen

11.5.2020 11:00

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen työryhmä estämään eriarvoisuuden lisääntymistä koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö asettivat korkean profiilin ryhmän hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten poistamisen sekä yhteiskunnan jälleenrakennuksen valmisteluun. Työryhmän puheenjohtajana toimii SOSTEn valtuuston puheenjohtaja arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.                              Lue lisää: STM:n ja TEM:n asettamispäätös työryhmän perustamiseksi (pdf) – Koko yhteiskunta toimii nyt poikkeustilanteen keskellä ylikuormittuneessa tilassa eikä vielä […]

Uutinen

6.5.2020 16:12

Yksinhuoltajalle korona-arki on raskas – Kotipalvelua tarvitaan kipeästi

SOSTE toteutti jäsenjärjestöilleen maaliskuun loppupuolella kyselyn koronaepidemian vaikutuksista järjestöjen kohderyhmiin. Yhtenä kohderyhmänä ovat yksinhuoltajat. Yksin perheen arkea pyörittävällä vanhemmalla on vähemmän aikaa ja yleensä pienemmät tulot kuin kahdella vanhemmalla. Myös työttömyys ja lapsiköyhyys on suurempaa. Korona kuormittaa monen yksihuoltajan arjen taakkaa entisestään ja aiheuttaa huolta selviytymisestä. Tulevaisuus huolestuttaa Yhden vanhemman perheessä epävarmuus toimeentulosta huolestuttaa. ”Koronan jälkeisen […]