Skip to content

Sosiaalibarometri 2020: Lamasta koronakriisiin – Sosiaalibarometri ajankohtaispuntarina 30 vuotta

27.4.2020 12.00

Sosiaalibaro
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaSosiaalibarometri 2020Hyvinvointi ja terveysSosiaalibaro

Kolmekymmentä vuotta suomalaisten hyvinvointia, palveluja ja palvelujärjestelmän tilaa puntaroinut Sosiaalibarometri on tänä kesänä tahtomattaan juurillaan. Vaikka elämme toisenlaisen kriisin kourissa, uhkaavat sosiaaliset vaikutukset syvetä yhtä mittaviksi kuin kolme vuosikymmentä aiemmin laman seurauksena.

”Tämän kevään Sosiaalibarometri 2020 toteutetaan kaikkine valmisteluineen vajaassa kolmessa kuukaudessa. Tiukan aikataulun on mahdollistanut uusi kumppani, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jonka tutkijoita osallistuu tutkimusaineistojen analysointiin ja raportointiin”, kertoo tutkija Anne Eronen SOSTEsta.

Ensimmäinen Sosiaalibarometri syntyi tarpeesta saada ajankohtaista tietoa 1990-luvun laman rapauttaessa nopeasti eri puolilla maata ihmisten toimeentuloa. Haasteeseen tarttui ennakkoluulottomasti pieni järjestö, Sosiaaliturvan Keskusliitto. Suomen itsenäistymisvuonna Suomen köyhäinhoitovirkailijain yhdistyksenä toimintansa aloittaneen järjestön sydänmissio oli turvata huono-osaisten hyvinvointia.

Tiiviit kontaktit järjestöihin ja kuntien sosiaalijohtoon olivat havahduttaneet äkillisesti heikentyneeseen tilanteeseen, josta silloiset tilastot ja muut tutkimukset eivät kyenneet tuottamaan tietoa nopeasti. Kattavamman käsityksen saamiseksi kuntien tilasta tehtiin postikysely, jonka ensivuosien analyysitkin tehtiin muutamassa päivässä ruutupaperille. Sisältö paljasti kuitenkin jotain oleellista.

”Tällä kertaa meillä on mahdollisuus havaita aiempaa nopeammin kehittyvät ongelmat ja luoda niihin uusia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, työvoimapalveluissa ja Kelassa on tehty ripeästi poikkeusjärjestelyjä asiakkaiden tavoittamiseksi ja elämän turvaamiseksi. Sosiaalibarometri kokoaa kentän ammattilaisten kokemukset näistä toimista ja hauraimpien hyvinvoinnin uhkista”, kertoo tutkija Anne Eronen.

”Sosiaalibarometrin tulokset käsittelevät ennen kaikkea koronaviruspandemian sosiaalisia vaikutuksia keskeisimmissä hyvinvointia ja taloudellista turvaa tuottavissa palveluissamme. Tulokset syventävät Aluehallintoviraston viikoittaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekatsausten sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kelan toiminnastaan tuottamaa tietoa. Olennaista on nostaa keskusteluun myös käytännön toimenpiteitä, joilla rakennetaan sosiaalisesti oikeudenmukaista reittiä ulos kriisistä”, jatkaa Anne Eronen.

Sosiaalibarometri 2020 aineistonkeräys käynnistyy heti Vapun jälkeen. Vastaukset kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon johdon ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi Kelan ja TE-palvelujen johtavilta viranhaltijoilta. Ensitietoja Sosiaalibarometrin tuloksista on odotettavissa jo kesäkuussa.

Lisätietoja

Muut teeman artikkelit

Uutinen

1.6.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Brett stöd från socialbranschen för höjt boendestöd

På svenska En klar majoritet av vård- och omsorgschefer, socialarbetare och FPA:s förmän stöder en högre nivå av boendestöd, för att minska behovet av utkomststöd. Endast sju procent av de tillfrågade i Socialbarometern anser att nivån på boendestödet bör sänkas. I den nyligen genomförda Socialbarometern undersöktes bland annat lösningar på höga boendekostnader och det aktuella läget för […]

Uutinen

1.6.2021 06:58

Sosiaalibarometri 2021: Sosiaalialan ammattilaisilta laaja kannatus asumistuen korotukselle

Toimeentulo Selvä enemmistö sote-johtajista, sosiaalityöntekijöistä ja Kelan esihenkilöistä kannattaa nykyistä korkeampaa asumistuen tasoa, jotta toimeentulotuen tarve vähenisi. Vain seitsemän prosenttia Sosiaalibarometrin vastaajista on sitä mieltä, että asumistuen tasoa tulisi laskea. Tuore Sosiaalibarometri 2021 selvitti muun muassa ratkaisuehdotuksia asumisen kalleuteen sekä toimeentulotuen toimeenpanon nykytilannetta neljä vuotta perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen. Julkisessa keskustelussa esitetään usein huolta asumistukimenojen noususta. Sosiaalibarometrin […]

Uutinen

12.5.2021 06:58

Socialbarometern 2021: Överföringen av arbetskraftstjänsterna till kommunerna väcker motstånd speciellt på TE-byråerna

Sosiaalibaro Regeringen beslöt under ramförhandlingarna att förbereda en överföring av organiseringsansvaret av arbetskraftstjänsterna till kommunerna. Sysselsättningens kommunförsök som inleddes i mars har redan testats bland unga, invandrare och personer som får FPA: s arbetslöshetsförmåner i 118 kommuner. Socialbarometern kartlade åsikter kring organiseringsansvaret av skötseln av sysselsättning och sysselsättningens kommunförsök innan kommunförsöket inleddes och före regeringens ramförhandlingar. […]