Skip to content

Sosiaalibarometri: Sotessa hyvää asiakasseteli ja leveämmät hartiat, muu vaatii vielä työtä

26.2.2019 16.03

Sote-uudistus
Sosiaalibarometri 2019Sosiaali- ja terveyspalvelutSosiaalibaroSote-uudistus

Sote-uudistuksen peruspalikoille on alueilla vahva tuki, kertovat Sosiaalibarometrin 2019 ennakkotulokset. Kannatusta saavat asiakasseteli ja leveämmät hartiat, jotka voitaisiin turvata parlamentaarisella yhteistyöllä nyt – siitä huolimatta, että sote-kokonaisuus on valiokunnissa pulassa.

Kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden sosiaali- ja terveysjohtajat kannattavat Sosiaalibarometrissa maakuntia, palvelutuotannon monipuolistamista, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia – tämä samaan aikaan, kun vain joka kolmas vastaajista pitää nykyistä sote-pakettia kokonaisuutena hyvänä.

Selvitys on tehty vuoden 2019 tammi-helmikuussa juuri ennen soten viimeisiä kohtalonpäiviä.  Perustuslakivaliokunnan tuoreimman lausunnon jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunnan aika käsitellä mittavaa pakettia on lopullisesti kulumassa loppuun. Eduskunnan viimeinen istuntopäivä on 15. maaliskuuta.

– Kaikki tietävät, että sote-uudistus tarvitaan. Samoin sen tiettyjä osia pidetään yhteisesti hyvinä. Valmistelun jatkon turvaamiseksi sotesta voisi nyt poimia osat, joista on laaja yksimielisyys ja joita myös sote-johtajat kannattavat, toteaa johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi SOSTEsta.

Leveämmät hartiat ja asiakasseteli jatkoon

Sosiaalibarometrin mukaan 58 prosenttia sote-johtajista piti palveluiden järjestämisvastuun siirtämistä maakunnille hyvänä ratkaisuna. Käy laeille eduskunnassa mitä tahansa, todennäköisesti kuntia laajempien alueiden sote-malli etenee joka tapauksessa.

– Nyt olisi mahdollista säätää riisuttu versio järjestämislaista, jota täydennettäisiin ensi vaalikaudella. Vaalien jälkeen valmistelua jatkettaisiin sitten nyt tehtyjen kärkihankkeiden ja kokeilujen pohjalta, sanoo erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Valtaosa sote-johtajista kannatti Sosiaalibarometrissä asiakassetelin käyttöä terveydenhuollossa (74%) ja sosiaalihuollossa (68%). Palveluntuotannon monipuolistaminen on hyvä ratkaisu 68 prosentin mielestä ja perustasolla valinnanvapauden lisäämistä piti hyvänä ratkaisuna 59 prosenttia.

– Poliittisesti tämä kuumin aihe, valinnanvapaus, voitaisiin ratkaista niin, että ensi vaalikaudella valinnanvapautta lisättäisiin ottamalla harkiten käyttöön asiakasseteleitä, esimerkiksi asumispalveluissa, ja henkilökohtainen budjetti. Asiakasseteleistä säädettäisiin raamilait ja tuleville sote-alueille laaja harkintavalta siihen, miten sitä toimeenpannaan. Sote-keskusten osalta otettaisiin aikalisä ja pohdittaisiin muita ratkaisuja, ehdottaa yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

Liikaa korjattavaa, liian vähän aikaa

Sosiaalibarometrin 2019 ennakkotulosten karuin tulos on, että uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden ei edelleenkään uskota toteutuvan. Sote-johtajien enemmistö ei selvityksen mukaan usko soten hillitsevän kustannuksia, integroivan palveluita, kaventavan hyvinvointi- ja terveyseroja tai tuovan palveluja yhdenvertaisesti ihmisten ulottuville. Vastaavasti enemmistö pitää juuri näitä tavoitteita tärkeinä.

Kansalaisten kannalta järjestelmästä uhkaa tulla monimutkainen. Uudistus ei edelleenkään huomioi riittävästi sosiaalipalveluja, jotka ovat paljon palveluja tarvitseville tärkeitä.

–  Sosiaalibarometrin tulosten siivittämänä nykyisestä paketista pitäisi pelastaa hyvät palat, ja jatkaa ratkomista ensi kaudella. Poliitikkojen on nyt syytä miettiä suomalaisten etua, vaatii Knaapi.

 

Lisätietoja:

Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri

+358 40 1942 518, anne.knaapi@soste.fi

Ulla Kiuru, yhteiskuntasuhdepäällikkö

+358 40 744 0888, ulla.kiuru@soste.fi 

Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija

+358 40 051 6018, paivi.kiiskinen@soste.fi

 

Sosiaalibarometri 2019

Sosiaalibarometrin 2019 aineisto on kerätty verkkokyselyllä 7.1. – 18.2.2019. Vastaajia on yhteensä 882. Kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveysjohtajia vastaajissa on 94 henkilöä, mikä kattaa 60 prosenttia Manner-Suomen kunnista. SOSTEn toteuttama barometri julkaistaan kokonaisuudessaan lokakuussa 2019.

Lisätietoja sosiaalibarometrin toteuttamisesta:

Anne Eronen, tutkija

+358 40 6789 441, anne.eronen@soste.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

14.5.2019 11:09

Sosiaalibarometri 2019: uudistuksen lähtökohdaksi monia palveluja tarvitsevat – ilman integraatiota ei hillitä kustannuksia

70 prosenttia sote-johtajista piti hallinnon selkeyttä, kustannusten nousun hillintää sekä integraatiota niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonkin kesken erityisen keskeisenä sote-uudistuksen onnistumiselle. Näiden toteutumiseen valmistellussa sote-uudistuksessa ei kuitenkaan luotettu.   Sosiaaalibarometri on kartoittanut sote-johtajien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta vuodesta 2016 alkaen. Neljän vuoden tarkastelujaksolla sosiaali- ja terveysjohtajat painottavat ennen kaikkea hallinnon selkeyttä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistamista […]

Uutinen

3.5.2019 09:44

Hallitusohjelmatavoite 5/6: turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa

Hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan, miten huomisen Suomi voi. Tähän keskusteluun osallistuu laajasti myös monet kansalaisyhteiskunnan toimijat. SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Sote-järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, […]

Uutinen

29.4.2019 10:08

Sosiaalibarometri 2019: Vanhat työkalut eivät poista kaikkien työttömyyttä – asiantuntijat toivovat joustavaa järjestelmää ja tukea osatyökykyisille

Työ- ja elinkeinotoimistojen johto pitää viimeaikaisia toimenpiteitä työttömyyden vähentämiseen tehottomina, selviää tuoreesta Sosiaalibarometri 2019 osajulkaisusta. TE-johdosta yli puolet on sitä mieltä, että aktiivimalli, koeajan pidentäminen ja työkokeilun käyttötarkoituksen laajentaminen eivät ole juurikaan vähentäneet työttömyyttä. Barometrissa panostuksia koulutukseen kannattavat niin sote-johtajat (72%) kuin TE-johtokin (83%). Vahvaa kannatusta molemmilta vastaajaryhmiltä saa myös työvoimapalvelujen kehittäminen niin, että yksilö huomioidaan paremmin. Lisäksi työllisyystilannetta […]