Skip to content

SOSTE esittää lähes 3 miljardin euron hyvinvointi-investointeja EU:n elpymisrahoista

23.10.2020 7.58

Hyvinvointitalous
Hallitusohjelma ja budjettiilmastonmuutosHyvinvointi ja terveysHyvinvointitalousKansalaisyhteiskuntaToimeentulo

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineen rahat käytetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä edellyttää rakenteita muuttavia hyvinvointi-investointeja sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, energia- että elinkeinopolitiikan alueille.

Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin on tärkeää, että ohjelma ei pirstaloidu liikaa.

”Keskeistä ohjelmaan valituissa hankkeissa on, että niillä muutetaan suomalaisen yhteiskunnan rakenteita, jotta ne jatkossa mahdollistavat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan. Näin lyhyen aikavälin elvytyshyöty yhdistyy pitkän aikavälin kestävyyshyötyyn, jota kaikessa politiikassa tulisi tällä hetkellä tavoitella”, kuvaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

SOSTEn ehdotukset pitävät huolen siitä, että myös yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa olevat huomioidaan kansallisessa ohjelmassa ja myös heihin sekä heitä tukeviin rakenteisiin tehdään elpymis- ja palautumisrahastosta investointeja.

Ehdotus on jaettu kahden pääteeman alle, jotka ovat ekologinen jälleenrakennus sekä terveyteen, toimeentuloon, osaamiseen ja osallisuuteen tehtävät hyvinvointi-investoinnit.

Ekologinen jälleenrakennus

Vihreällä elvytyksellä vauhditetaan ilmastonmuutoksen hillintää ja toteutetaan oikeudenmukaista ekologista jälleenrakennusta. Ekologinen jälleenrakennus on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta, koska ilmastomuutoksen seuraukset tuovat mukanaan monia terveysriskejä ja uhkaavat kasvattaa eriarvoisuutta.

”Kestävän elvytyksen toimet ovat hyvinvointi-investointeja, joilla hillitään muun muassa sosiaali- ja terveysalan ilmastonmuutokseen sopeutumisen kustannuksia, esimerkiksi helteiden seurauksena lisääntyvistä sairaalakäynneistä. Lisäksi ne tuovat työpaikkoja ja voivat tuoda säästöjä, ja turvaavat siten esimerkiksi kuntien hyvinvointipalveluita. Ilmastotoimet edistävät terveyttä myös esimerkiksi vähentämällä ilmasaasteiden terveyshaittoja. Ekologisen jälleenrakennuksen toimienpiteitä ovat muun muassa investoinnit julkisten rakennusten energiatehokkuuteen, joukkoliikenteeseen, sähköautojen lataamiseen, kasvisruokailuun ja energiaremontteihin”, kertoo SOSTEn erityisasiantuntija Ansku Holstila.

Hyvinvointi-investoinnit terveyteen, toimeentuloon, osaamiseen ja osallisuuteen

SOSTE esittää, että yhdessä ekologisen jälleenrakennuksen toimenpiteiden kanssa tehdään 1 870 miljoonan euron hyvinvointi-investoinnit, jotka muodostavat polkuja oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään. Hyvinvointi-investoinneilla vaikutetaan suoraan ihmisten hyvinvoinnin tekijöihin. Samalla vahvistetaan yhteiskunnan ja talouden rakenteita pitkällä aikavälillä. Hyvinvoiva, osaava ja siten tuottava väestö on tulevaisuudessakin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi.

”Esitetyt toimenpiteet vastaavat sekä koronakriisin myötä syntyneisiin lyhytaikaisiin tarpeisiin että luovat rakenteita, jotka mahdollistavat korkeamman työllisyyden ja kestävän kasvun tulevina vuosikymmeninä. Paketissa esitetään toimenpiteitä esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja hoitovelan lyhentämiseen sekä lisätään eri alojen ammattilaisten koulutusta ja parannetaan osallisuutta mahdollistamalla digitalisaation hyödyntäminen suuremmalle osalle suomalaisia”, kertoo SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas.

Tutustu SOSTEn ehdotuksiin (pdf)

Lisätietoja antavat

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]

Uutinen

26.1.2021 07:58

Kansalaiskysely: yli puolet suomalaisista kannattaa veroa epäterveellisille ruuille

Hyvinvointi ja terveys Yli puolet suomalaisista (53 prosenttia) kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Kolmasosa (33 prosenttia) vastustaa ajatusta. Tulokset selviävät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten asenteita epäterveellisten tuotteiden verotuksesta, myynninedistämisestä sekä kulutustottumuksista tiettyjen elintarvikkeiden osalta. Ylipainon voimakas lisääntyminen on ennen kaikkea yhteiskunnallisten muutosten aiheuttama. […]

Uutinen

21.1.2021 15:16

Koulutuspoliittinen selonteko kiinnittää ansaitusti huomiota tasa-arvoon, mutta tavoitteellisuutta tarvitaan lisää

Hyvinvointi ja terveys SOSTE antoi tänään lausuntonsa koulutuspoliittisesta selonteosta. SOSTE pitää selonteon tavoitteita koulutustason nostosta, koulutuksellisesta tasa-arvosta sekä oppilaitosten yhteistyöstä kannatettavina, mutta edellyttää kunnianhimoisempia tavoitteita. SOSTE katsoo, että koulutustason nostotavoitteiden tulee ulottua pidemmälle kuin vuoteen 2030. Vuonna 2040 tavoite tulisi olla, että 70% nuorista aikuisista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Tavoitteena tulee myös olla, että koko ikäluokka suorittaa toisen […]