Skip to content

SOSTE etsii lakimiestä

20.11.2019 14.52

Järjestöille
SOSTEJärjestöille
Soste etsii lakimiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtäväsi on auttaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittämään hyvää hallintoa, antaa järjestöille ohjausta ja neuvontaa erilaisissa juridisissa kysymyksissä, seurata järjestöjen juridisen toimintaympäristön kehittymistä, osallistua SOSTEn yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja tukea SOSTEa sen omaa toimintaa koskevissa juridisissa kysymyksissä.

Sinulla on osaamista juridiikan eri osa-alueilta tai valmius perehtyä monipuolisesti järjestöjä koskettaviin juridisiin kysymyksiin kuten yhdistys- ja säätiölainsäädäntöön, sopimusjuridiikkaan ja tietosuojakysymyksiin.

Hakijalta edellytämme

  • Oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa
  • Kykyä kouluttaa ja viestiä juridisista kysymyksistä ymmärrettävästi
  • Valmiutta työpari- ja verkostotyöskentelyyn

Lisäksi arvostamme kokemusta ja osaamista

  • Järjestötoiminnasta
  • In house -juridiikasta
  • Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Lue lisää ja hae 3.12. klo 12.00 mennessä.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.5.2020 14:52

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

Koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja […]

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

14.5.2020 10:00

Ny lag gör det lättare för föreningar att ordna möten under coronaepidemin

Lagen om tillfälligt undantag från aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, andelslagslagen, föreningslagen och vissa andra samfundslagar fastställdes den 30.4.2020 för att begränsa spridningen av coronaepidemin. Lagen underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta följande undantag till föreningslagen: Föreningens vårmöte kan hållas senast den 30.9.2020 utan att stadgorna hindrar detta Genom föreningens styrelses […]