Skip to content

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa – hae 20.3. mennessä

9.3.2020 16.52

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelutTyöllisyys

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Järjestöjen palvelutoiminta ja digitalisaatio

Tehtäväsi on osana SOSTEn järjestötiimiä vastata erityisesti järjestöjen palvelutuotantoon ja digitalisaatioon liittyvästä asiantuntijatyöstä. Vaikutat siihen, että sääntely, ohjaus ja käytännöt tukevat järjestöjen mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita uudistuvissa palvelurakenteissa. Vahvistat järjestöjen kykyä ja osaamista toimia digitaalisessa toimintaympäristössä. Työssäsi tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyöhön, viestintään ja tapahtumiin. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä palvelutoiminnan ja digitalisaation erityisasiantuntijaksi.

Työllisyys- ja työmarkkinapolitiikka

Tehtäväsi on osana SOSTEn esikuntatiimiä vastata yleiseen työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä sekä yhteistyöstä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vastuualueeseesi kuuluu myös sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvät erityiskysymykset. Työssäsi hyödynnät verkostojasi sekä tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyön ja viestinnän tueksi. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan erityisasiantuntijaksi.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Vaikutat siihen, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja tuen tarpeisiin huomioidaan yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Tehtävänäsi on tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjä ilmastonmuutostyössä. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijaksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja palvelujärjestelmä

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata sosiaali- ja terveyspalveluihin, niiden rahoitukseen sekä palvelujärjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Teet työtä tiiviissä yhteistyössä SOSTEn asiantuntijoiden ja eri verkostojen kanssa. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palvelujärjestelmän erityisasiantuntijaksi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Sosiaalibaro Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Uutinen

30.6.2020 15:51

Koronaviruksen perusteella myönnettävää kustannustukea voivat hakea myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset

Järjestöille Uutta kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista  7.7.2020 alkaen. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella Valtiokonttorin verkkosivulla. Tukea on haettava viimeistään 31.8.2020. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kaikkein eniten kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: Yrityksen toimiala kuuluu […]