Skip to content

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa – hae 20.3. mennessä

9.3.2020 16.52

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelutTyöllisyys

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Järjestöjen palvelutoiminta ja digitalisaatio

Tehtäväsi on osana SOSTEn järjestötiimiä vastata erityisesti järjestöjen palvelutuotantoon ja digitalisaatioon liittyvästä asiantuntijatyöstä. Vaikutat siihen, että sääntely, ohjaus ja käytännöt tukevat järjestöjen mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita uudistuvissa palvelurakenteissa. Vahvistat järjestöjen kykyä ja osaamista toimia digitaalisessa toimintaympäristössä. Työssäsi tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyöhön, viestintään ja tapahtumiin. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä palvelutoiminnan ja digitalisaation erityisasiantuntijaksi.

Työllisyys- ja työmarkkinapolitiikka

Tehtäväsi on osana SOSTEn esikuntatiimiä vastata yleiseen työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä sekä yhteistyöstä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vastuualueeseesi kuuluu myös sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvät erityiskysymykset. Työssäsi hyödynnät verkostojasi sekä tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyön ja viestinnän tueksi. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan erityisasiantuntijaksi.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Vaikutat siihen, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja tuen tarpeisiin huomioidaan yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Tehtävänäsi on tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjä ilmastonmuutostyössä. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijaksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja palvelujärjestelmä

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata sosiaali- ja terveyspalveluihin, niiden rahoitukseen sekä palvelujärjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Teet työtä tiiviissä yhteistyössä SOSTEn asiantuntijoiden ja eri verkostojen kanssa. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palvelujärjestelmän erityisasiantuntijaksi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

23.10.2020 07:58

SOSTE esittää lähes 3 miljardin euron hyvinvointi-investointeja EU:n elpymisrahoista

Hyvinvointitalous SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry vaatii, että EU:n elpymis- ja palautumisvälineen rahat käytetään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä edellyttää rakenteita muuttavia hyvinvointi-investointeja sekä sosiaali-, terveys-, koulutus-, energia- että elinkeinopolitiikan alueille. Suomen kansalliseen ohjelmaan kolmelle vuodelle saama rahoitus EU:n eri rahastoista on noin 3 miljardia euroa. Panostuksella tavoitellaan mahdollisimman suurta vaikuttavuutta, jolloin […]

Uutinen

22.10.2020 12:05

Eduskuntaan perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa

Sote-uudistus Eduskunnan kuntoutusverkoston perustamiskokous pidettiin 21.10. Puheenjohtajaksi valittiin Noora Koponen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Matti Semi (vas.). Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille. Kuntoutuksen merkityksen esille nostaminen ja sen aseman parantaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. SOSTEn ja Kuntoutusäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Tämän 90:stä […]

Uutinen

20.10.2020 09:30

SOSTE: Hyvinvoinnin lisääminen on kuntien tärkein tehtävä

Kuntavaalit SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kuntavaalitavoitteissa kuntia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka haluavat parantaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä katsoa päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle. Tulevaisuuden hyvinvointikunnan rakentamisessa tarvitaan kansalaisyhteiskunnan kuulemista, tukemista ja mukaan ottamista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt toimivat alustana kansalaistoiminnalle ja osallisuudelle sekä tarjoavat asiantuntevaa tukea ihmisille […]