Skip to content

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa – hae 20.3. mennessä

9.3.2020 16.52

Kansalaisyhteiskunta
SOSTEJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelutTyöllisyys

SOSTE etsii neljää erityisasiantuntijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Järjestöjen palvelutoiminta ja digitalisaatio

Tehtäväsi on osana SOSTEn järjestötiimiä vastata erityisesti järjestöjen palvelutuotantoon ja digitalisaatioon liittyvästä asiantuntijatyöstä. Vaikutat siihen, että sääntely, ohjaus ja käytännöt tukevat järjestöjen mahdollisuutta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita uudistuvissa palvelurakenteissa. Vahvistat järjestöjen kykyä ja osaamista toimia digitaalisessa toimintaympäristössä. Työssäsi tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyöhön, viestintään ja tapahtumiin. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä palvelutoiminnan ja digitalisaation erityisasiantuntijaksi.

Työllisyys- ja työmarkkinapolitiikka

Tehtäväsi on osana SOSTEn esikuntatiimiä vastata yleiseen työllisyys- ja työmarkkinapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä sekä yhteistyöstä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vastuualueeseesi kuuluu myös sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvät erityiskysymykset. Työssäsi hyödynnät verkostojasi sekä tuotat asiantuntijasisältöä SOSTEn vaikuttamistyön ja viestinnän tueksi. Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan erityisasiantuntijaksi.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Vaikutat siihen, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja tuen tarpeisiin huomioidaan yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Tehtävänäsi on tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjä ilmastonmuutostyössä. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijaksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja palvelujärjestelmä

Tehtäväsi on osana SOSTEn edunvalvontatiimiä vastata sosiaali- ja terveyspalveluihin, niiden rahoitukseen sekä palvelujärjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä. Teet työtä tiiviissä yhteistyössä SOSTEn asiantuntijoiden ja eri verkostojen kanssa. Työtehtäväsi sisältävät toimintaympäristön seurantaa, toimintamallien kokoamista ja kehittämistä, verkosto- ja sidosryhmätyötä, asiantuntijaviestintää ja -vaikuttamista, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä neuvontaa ja tukea.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi 20.3.2020 mennessä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palvelujärjestelmän erityisasiantuntijaksi.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.4.2020 09:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen lomautusnäkymät yli viisinkertaistuneet alkuvuodesta – Jo 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimipisteitään

Koronaepidemia on muuttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilannetta suuresti. Vielä tammi-helmikuussa vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi kuluvalle vuodelle lomautuksia. Nyt määrä on jo yli viisinkertainen. SOSTEn jäsenjärjestöilleen tekemä kysely osoittaa, että valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä lomautukset ovat jo käynnistyneet. Jatkossa lomautuksiin arvioi päätyvänsä vielä useampi järjestö. Jo nyt 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimintapisteitään, palvelujaan keskeyttänyt […]

Uutinen

1.4.2020 09:45

SOSTEn hallitus: Järjestöjen perustyötä tarvitaan koronakriisin hoidossa

Elämme Suomessa poikkeuksellisia ja vaikeita aikoja koronaepidemian vuoksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisellä ja siihen liittyvillä rajoittamistoimenpiteillä on valtava vaikutus ihmisten arkeen. Riskiryhmiin kuuluvien ihmisten elämä rajoittuu vain kotiin, eikä kaikilla ole lähipiiriä, joka voisi tukea heitä tässä tilanteessa. Lomautusten kohteena olevien perheissä tulee taloudellisia huolia. Ylipäätään yksinäisyys ja pelot lisääntyvät sekä perhekriisit voivat kärjistyä. Tulevaisuus näyttäytyy […]

Uutinen

1.4.2020 09:45

Koronavirustilanteeseen liittyvä ylimääräinen STEA-avustusten haku vuodelle 2020

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustushaun 6.4. Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen hankekokonaisuuteen: 1. Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen sekä 2. Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki. Ylimääräinen STEA-avustusten haku avataan 6.4. osoitteessa […]