Skip to content

SOSTE ja Tela haastavat pohtimaan julkisen talouden pitkän aikavälin vaihtoehtoja

27.4.2021 10.05

Hyvinvointi ja terveys
koronaKoronavirusHyvinvointi ja terveysToimeentuloTyöllisyys

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Työeläkevakuuttajat Tela ovat aloittaneet yhteishankkeen, jossa joukko suomalaisia tutkijoita ja vaikuttajia pohtii väestöltään ikääntyvän Suomen yhteiskuntapolitiikan pidemmän aikavälin tavoitteita ja vaihtoehtoja. Mitä väestön ikääntyminen tarkoittaa pitkällä aikavälillä julkisen palvelulupauksen kannalta? Miten Suomi pystyy sopeutumaan ja millaisia vaihtoehtoja siihen on? Luvassa on keskustelutilaisuuksia ja puheenvuoroja aina vuoden 2023 eduskuntavaaleihin saakka.

SOSTEn ja Telan yhteishankkeen ”Ikääntyvä yhteiskunta koronapandemian jälkeen” tavoitteena on virittää yhteiskunnallista keskustelua julkisen sektorin roolia ja kokoa koskevista valinnoista koronan jälkeisessä maailmassa. Hankkeen pääteemoina ovat

  • ikääntyvän yhteiskunnan tarpeet ja niiden yhteys julkisen talouden kokoon ja kokonaisveroasteeseen sekä
  • koulutustason nosto ja sen yhteys työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseen.

Teemojen alla käsitellään verotusta ja vakuuttamista sekä yksityisen ja julkisen vakuuttautumisen kannustinvaikutuksia sekä pohditaan globaalien ja eurooppalaisten pelisääntöjen ja tavoitteiden vaikutuksia. Miten tulevaisuudessa – niin normaali- kuin kriisiaikoina – mahdollistetaan pitkäjänteinen yhteiskuntapolitiikka ja sukupolvisopimukset?

– Hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa väistämättä. Nyt on syytä keskustella yhteiskuntapolitiikan suurista valinnoista. Pitääkö julkisen sektorin kasvaa palvelujen kysynnän kasvaessa ja pitääkö julkisen sektorin kerätä kasvun rahoittamiseksi aikaisempaa enemmän veroja? Vai pitääkö julkisen sektorin tehtäviä vähentää, koska resurssit eivät riitä tai veronkorotukset haittaavat liikaa talouden toimintaa? Ja mitä nämä valinnat käytännössä tarkoittaisivat, kertoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimeksen mukaan kysymystä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta pitäisi tarkastella paljon nykyistä laajemmin. Se ei tyhjene pelkkään kysymykseen eläkkeistä.

– Koulutus on merkittävä tulonsiirto vanhemmilta ikäluokilta nuoremmille. Suomalaisessa sukupolvi- ja talouskeskustelussa tuntuu unohtuvan se, että mitä ikääntyneempää väestö on, sitä tärkeämpää koulutustasosta on pitää huolta. Koulutus on tulevan talouskasvun ja tuottavuuden kasvun avaintekijöitä. Korkeampi tuottavuus keventää rasitusta, joka nuoremmille polville aiheutuu vanhusten suuresta määrästä, sanoo Siimes.

Telassa on aiemminkin syvennetty yhteiskunnallisen keskustelun teemoja kumppanuuksien avulla. Viimeisimpänä Tela oli mukana Väestöliiton väestöpoliittisen asiantuntijaraportin valmistelussa.

Lue lisää: TELA: Perheiden lapsitoiveiden tukeminen ja maahanmuutto nousivat ykkösteemoiksi väestöraportin julkaisutilaisuudessa tänään

Mukana kymmenen vaikuttajaa

Hankkeessa ovat mukana Turun apulaisprofessori Mirkka Danielsbacka, Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Seija Ilmakunnas, taloustieteilijä ja Tukholman yliopiston professori Markus Jäntti, Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, poliitikko ja tietokirjailija Osmo Soininvaara, entinen poliitikko ja elinkeinoelämän vaikuttaja Christoffer Taxell, Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkistalouden professori Roope Uusitalo ja Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Puheenjohtajana toimii Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Hanketta vetävät SOSTEsta pääekonomisti Jussi Ahokas ja erityisasiantuntija Aleksi Kalenius sekä Telasta yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen ja johtava ekonomisti Risto Vaittinen. Hanke on foorumi keskustelulle ja se tuottaa julkisia puheenvuoroja ja tilaisuuksia aina vuoden 2023 eduskuntavaaleihin asti.

Lisätiedot

SOSTE

  • pääsihteeri Vertti Kiukas, p. 040 592 4287, vertti.kiukas(a)soste.fi
  • pääekonomisti Jussi Ahokas, p. 050 308 6870, jussi.ahokas(a)soste.fi
  • erityisasiantuntija Aleksi Kalenius, p. 040 574 1618, aleksi.kalenius(a)soste.fi

TELA

  • toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, p. 0400 414 303, suvi-anne.siimes(a)tela.fi
  • yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen, p. 050 559 5894, janne.pelkonen(a)tela.fi
  • johtava ekonomisti Risto Vaittinen, p. 045 180 0625, risto.vaittinen(a)tela.fi

Muut teeman artikkelit

Uutinen

6.5.2021 14:00

Kehysriihessä useita hyviä linjauksia kuntoutuksesta ja hoitoon pääsystä

Hyvinvointi ja terveys Marinin hallitus teki kehysriihessä lukuisia hyviä linjauksia kuntoutuksesta ja sen kehittämisestä. ”Puoliväliriihi tarjosi kuntoutukseen monta hyvää asiaa, kuten pitääkin, kun kuntoutuksen uudistaminen on meneillään ja kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma on voimassa vain tämän hallituskauden ajan”, korostaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari. Kuntoutuksen uudistamista viedään eteenpäin osana erilaisia ohjelmia. On tärkeää, että näiden ohjelmien riittävä rahoitus varmistetaan ja että ne toteutetaan siten, […]

Uutinen

5.5.2021 13:24

Kehysriihen keskeiset vaikutukset koulutuspolitiikkaan

Hyvinvointi ja terveys Hallituksen puoliväliriihi tarjosi koulutuspolitiikan osalta hyviä uutisia: koulutuksesta ei leikata. Tämä on tärkeä linjaus, sillä korkea työllisyys edellyttää korkeaa osaamista. Paljon tehtävää kuitenkin vielä jää tuleville vuosille. “Koulutustason nosto vaatii kiireisiä ja huomattavia toimia. Vuoden 2030 koulutustasotavoite eli se, että puolet 25–34-vuotiaista olisi korkeasti koulutettuja, on karkaamassa ulottumattomiin. Myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan varattavan rahoituksen tavoite (4 […]

Uutinen

27.4.2021 07:00

Sosiaaliturvan uudistamisessa korjattava myös indeksisuojan aukot 

Sosiaaliturvauudistus SOSTEn tuore selvitys Sosiaaliturvajärjestelmän epäloogisuuksia: indeksisuojan aukot pureutuu sosiaaliturvajärjestelmämme indeksisuojan puutteisiin. Osa etuuksista tai niiden tulorajoista ja suojaosista on jätetty vaille korotuksia useammaksi kymmeneksi vuodeksi. Valtiotieteen tohtori Pertti Honkanen on kirjoittanut SOSTElle selvityksen, jossa on käyty läpi indeksisuojan puutteita sosiaaliturvajärjestelmässämme. ”Selvityksen perusteella on selvästi nähtävissä, että indeksisuojan aukot kohdistuvat lähes aina pienituloisimpiin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin”, kertoo SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen. […]