Skip to content

SOSTE kannustaa järjestöjä mukaan Tutkitun tiedon teemavuoteen

12.1.2021 11.47

Järjestöille
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Tutkitun tiedon teemavuden logo: keltainen pallo.Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 on kansallinen hanke, jonka toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Teemavuoden ohjelma rakentuu yhteistyökumppaneiden tuottamista tapahtumista ja teoista, jotka nostavat esiin tutkittua tietoa tai tietolähteitä. Mukaan voivat hakea erilaiset ryhmät, organisaatiot ja järjestöt. Haku on avoin.

Ohjelman yhteistyökumppaniksi voi hakea erilaisilla tapahtumilla ja teoilla, jotka voivat olla esimerkiksi tilaisuuksia, tempauksia, kampanjoita, näyttelyitä, kehitysprojekteja tai julkaisuja, podcasteja, video- tai blogisarjoja, tiedekerhoja- tai leirejä.

Miksi lähteä mukaan Tutkitun tiedon teemavuoteen?

SOSTE on mukana Tutkitun tiedon teemavuotta edistävässä verkostossa ja kannustaa järjestöjä hakemaan mukaan teemavuoden ohjelmaan.

”Teemavuosi on erinomainen mahdollisuus tehdä entistä laajemmin näkyväksi myös järjestöjen tietoon ja syvälliseen asiantuntemukseen perustuvaa toimintaa. Teemavuosi kokoaa ison joukon tiedon äärellä toimivia, joten tämä on samalla hyvä sauma löytää uusia kumppaneita”, sanoo SOSTEn tutkija Anne Eronen.

Teemavuoden koordinaation ja viestinnän avulla resursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja samalla lisätä tutkitun tiedon saavutettavuutta sekä näkyvyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

”Yhteistyön avulla tavoitamme laajaa näkyvyyttä ja uutta yleisöä tutkitulle tiedolle. Vahvistetaan yhdessä tutkitun tiedon merkitystä osana suomalaisten elämää”, innostaa Tutkitun tiedon teemavuoden pääsihteeri Riikka Mäkikoskela.

Jatkuva haku teemavuoden ohjelmaan on auki osoitteessa tutkittutieto.fi. Päätöksen ohjelmaan hyväksymisestä saa noin kahden viikon kuluessa. Sivuilta löytyy myös päivittyvä tapahtumakalenteri ja tarkemmat kriteerit.

Lue lisää ja hae mukaan teemavuoden ohjelmaan osoitteessa tutkittutieto.fi. Seuraa teemavuotta ja jaa teemavuoden viestiä Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa tunnisteilla #tttv21 ja #tutkituntiedonteemavuosi.

Lisätiedot

  • Suomen Akatemia, Pääsihteeri Riikka Mäkikoskela, puh. 0295 33 5174, etunimi.sukunimi@aka.fi
  • Suomen Akatemia, Viestintäasiantuntija Elisa Lautala, puh. 0295 33 5093, etunimi.sukunimi@aka.fi
  • SOSTE, tutkija, Anne Eronen

Muut teeman artikkelit

Uutinen

26.1.2021 11:51

Ehdota jäseniä avustusasiain neuvottelukuntaan sekä sen arviointi- ja avustusjaostoon

Avustusjärjestelmä Rahapeliyhteisöjen yhdistyessä perustettiin asetuksella avustusasiain neuvottelukunta sekä sille arviointi- ja avustusjaosto. Näiden ensimmäinen toimikausi tulee tänä keväänä päätökseensä. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. antaa ministeriölle lausuntoja avustuksen suuntaamisen painopisteistä ja avustusstrategiasta. Jaoston tehtävänä on mm. antaa lausunto sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen valmistelemasta avustusehdotuksesta ennen ministeriön päätöksentekoa. Näiden toimielinten kautta avustuksensaajat siis kykenevät vaikuttamaan avustuspolitiikkaan. Neuvottelukunnassa on […]

Uutinen

20.1.2021 15:33

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

Kansalaisyhteiskunta SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser. Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap […]

Uutinen

20.1.2021 15:07

SOSTEn liittokokous vaatii toimia yhteiskunnan jakautumisen estämiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn liittokokous muistuttaa, että kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita. Ne estävät yhteiskunnan jakautumista ja näköalattomuutta, mitkä voivat pahimmillaan johtaa väkivaltaisuuksiin ja ääriliikehdintään. Kaikilla poliittisilla puolueilla on vastuu siitä, että yhteiskunnallinen keskustelu ei ruoki vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välille. Päättäjiltä on osoitettava arvojohtajuutta ja ylläpidettävä kansakunnan eheyttä, mutta […]