Skip to content

SOSTE kräver att regeringen påskyndar indexöversynen av socialskyddsförmånerna

6.4.2022 7.13

Toimeentulo
Hallitusohjelma ja budjettiPå svenskaToimeentulo

Finlands regering förberedde ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökad mental belastning och prövning av kristoleransen.

Utöver förra årets nedskärningar och nedskärningarna i de offentliga finanserna på 370 miljoner euro, kommer man att blåsa nytt liv i de offentliga finanserna så att den allmänna ekonomiska politikens riktning på lämpligt sätt återupplivas 2023.

”Det är bra att regeringen lyckades balansera de offentliga finanserna mitt i krisen och djärvt också beslutade om stora utgiftsbeslut, som ska garantera finländarnas hälsa och säkerhet”, betonar Anni Marttinen, SOSTEs chefsekonom.

SOSTE är mycket nöjda med regeringens beslut att göra en tidig indexökning av socialskyddsförmånerna. Detta beslut kommer att underlätta den ekonomiska bördan för de mest utsatta människorna.

” Huvudbudskapen från SOSTE var att det nu krävs snabba åtgärder för att hjälpa låginkomsttagare, vars vardag är särskilt hotad av stigande priser. Ökningen av bostads- och livsmedelspriserna drabbar till exempel låginkomstfamiljer med barn, som redan har haft det svårt att klara sig under de två pandemiåren. Nu när levnadskostnaderna har stigit snabbt och mycket måste indexökningen genomföras så snart som möjligt”, betonar Anna Järvinen, specialsakkunnig på SOSTE.

Ett starkt medborgarsamhälle stöder medborgarnas ork

Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet stöder människors sociala välfärd och hälsa, vilket i sin tur stärker motståndskraften i osäkerhet och kriser. Detta är den motståndskraft vi behöver för att hantera coronakrisen, för att lindra den psykiska bördan av Rysslands militära åtgärder och för att förbereda oss för nya hot.

”Det anslag som tidigare parlamentariskt fastställts för Veikkaus förmånstagare finns i de offentliga finansernas plan för 2023. Detta anslag kommer också att säkra finansieringen för social- och hälsovårdsorganisationerna nästa år. Det är tydligt att behovet av social- och hälsovårdsorganisationernas hjälpverksamhet inte kommer att försvinna nästa år och under de kommande åren, utan kommer tvärtom att öka”, betonar Vertti Kiukas, SOSTEs generalsekreterare.

Det breda organisationsfältet stärker människors ömsesidiga förtroende genom sin verksamhet och är därmed en central del av den övergripande säkerheten.

Mer information: generalsekreterare Vertti Kiukas, chefsekonom Anni Marttinen, specialsakkunniga Anna Järvinen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]

Uutinen

11.5.2022 06:59

SOSTE:s riksdagsvalsmålsättningar: Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

Eduskuntavaalit SOSTE:s valmålsättningar har publicerats. De betonar välfärdsekonomi: investeringar i socialskyddet, byggnad av ekonomisk tillväxt genom att förbättra sysselsättningen för alla, klientavgifternas rimlighet och den sociala rättvisan i klimatåtgärderna. Det är också viktigt att trygga organisationernas självständighet och verksamhetsförutsättningar, för att stärka nationens motståndskraft. SOSTE föreslår att man främjar folkhälsan genom att införa en hälsoskatt, för […]